Wie geld schenkt kan dit belastingvrij - tenminste, als de schenker nog drie jaar leeft na de schenking - of via een geregistreerde schenking aan een laag tarief. Vastgoed op die manier doorgeven kan niet, want het huis of appartement moet op naam van de kinderen worden geplaatst. Daarvoor is een notariële akte nodig. En moet er schenkbelasting worden betaald. Die lag tot een goed jaar geleden ongeveer even hoog als de erfbelasting en dus werd er vaak gewacht tot na het overlijden.
...