Een thematisch verlof

Mantelzorgverlof is een thematisch verlof, net zoals het ouderschapsverlof, het verlof voor medische bijstand en het palliatief verlof. De thematische verloven bestaan naast de vormen van gemotiveerd tijdskrediet in de privésector en de loopbaanonderbreking in de publieke sector. Werknemers uit de privésector, contractuelen in de publieke sector en statutaire personeelsleden bij de gewesten en gemeenschappen konden het mantelzorgverlof al nemen sinds 1 september 2020. Sinds 1 januari 2021 komt ook het statutair personeel van de federale overheid en het personeel van de autonome overheidsbedrijven in aanmerking.

Je kan mantelzorgverlof opnemen als je door je ziekenfonds erkend bent als mantelzorger. Je bezorgt je ziekenfonds daarvoor een verklaring op eer. Daarin meld je dat je kosteloos hulp en bijstand verleent voor niet -professionele doeleinden, dat je samenwerkt met minstens één professionele zorgverlener en dat voor minstens 50 uur per maand of 600 uur per jaar. De erkenning door je ziekenfonds is 1 jaar geldig. Per geholpen persoon kunnen er maximum 3 mantelzorgers erkend worden voor de toekenning van sociale rechten. Als er méér kandidaten een aanvraag indienen, zal het ziekenfonds alleen rekening houden met de eerste 3 aanvragen.

Per hulpbehoevende voor wie je mantelzorger bent kan je 1 maand volledig stoppen met werken of je prestaties verminderen met 1/2 of 1/5 gedurende 2 maanden.

In totaal kan je over je hele loopbaan maximum 6 maanden mantelzorgverlof nemen met volledige schorsing of 12 maanden onder de vorm van vermindering van prestaties.

Voor de tijd die je niet werkt krijg je een uitkering van de RVA. Het bedrag is hetzelfde als de uitkering voor het thematisch verlof voor medische bijstand. Je vindt de bedragen op de website van de RVA: www.rva.be, Thematische verloven.

Hoger belastingvoordeel

Mantelzorgers die zich bekommeren om een inwonend familielid krijgen bijkomende financiële steun. Er bestond al een belastingvoordeel voor wie een familielid van 65 plus in huis neemt, nl. een verhoging van de belastingvrije som, het deel van je inkomen waarop je geen belasting betaalt. Verleen je mantelzorg aan een inwonende zorgbehoevende grootouder, ouder, broer of zus van meer dan 65 jaar, dan wordt vanaf het inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022) de belastingvrije som verder opgetrokken, van 3.270 euro naar 4.900 euro. Voorwaarde is dat de zorgbehoevende persoon een verminderde zelfredzaamheid heeft van ten minste 9 punten.

Mantelzorgverlof is een thematisch verlof, net zoals het ouderschapsverlof, het verlof voor medische bijstand en het palliatief verlof. De thematische verloven bestaan naast de vormen van gemotiveerd tijdskrediet in de privésector en de loopbaanonderbreking in de publieke sector. Werknemers uit de privésector, contractuelen in de publieke sector en statutaire personeelsleden bij de gewesten en gemeenschappen konden het mantelzorgverlof al nemen sinds 1 september 2020. Sinds 1 januari 2021 komt ook het statutair personeel van de federale overheid en het personeel van de autonome overheidsbedrijven in aanmerking. Je kan mantelzorgverlof opnemen als je door je ziekenfonds erkend bent als mantelzorger. Je bezorgt je ziekenfonds daarvoor een verklaring op eer. Daarin meld je dat je kosteloos hulp en bijstand verleent voor niet -professionele doeleinden, dat je samenwerkt met minstens één professionele zorgverlener en dat voor minstens 50 uur per maand of 600 uur per jaar. De erkenning door je ziekenfonds is 1 jaar geldig. Per geholpen persoon kunnen er maximum 3 mantelzorgers erkend worden voor de toekenning van sociale rechten. Als er méér kandidaten een aanvraag indienen, zal het ziekenfonds alleen rekening houden met de eerste 3 aanvragen.Per hulpbehoevende voor wie je mantelzorger bent kan je 1 maand volledig stoppen met werken of je prestaties verminderen met 1/2 of 1/5 gedurende 2 maanden.In totaal kan je over je hele loopbaan maximum 6 maanden mantelzorgverlof nemen met volledige schorsing of 12 maanden onder de vorm van vermindering van prestaties.Voor de tijd die je niet werkt krijg je een uitkering van de RVA. Het bedrag is hetzelfde als de uitkering voor het thematisch verlof voor medische bijstand. Je vindt de bedragen op de website van de RVA: www.rva.be, Thematische verloven.Mantelzorgers die zich bekommeren om een inwonend familielid krijgen bijkomende financiële steun. Er bestond al een belastingvoordeel voor wie een familielid van 65 plus in huis neemt, nl. een verhoging van de belastingvrije som, het deel van je inkomen waarop je geen belasting betaalt. Verleen je mantelzorg aan een inwonende zorgbehoevende grootouder, ouder, broer of zus van meer dan 65 jaar, dan wordt vanaf het inkomstenjaar 2021 (aanslagjaar 2022) de belastingvrije som verder opgetrokken, van 3.270 euro naar 4.900 euro. Voorwaarde is dat de zorgbehoevende persoon een verminderde zelfredzaamheid heeft van ten minste 9 punten.