Vaak weten mensen exact waar ze hun geld naartoe willen zien gaan. Ze willen bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek steunen rond alzheimer of parkinson, omdat ze dit belangrijk vinden voor volgende generaties. Of ze steunen wetenschappelijk onderzoek van een universiteit. Wat je ook kiest, goed formuleren waar je geld naartoe moet, is uiterst belangrijk!
...

Vaak weten mensen exact waar ze hun geld naartoe willen zien gaan. Ze willen bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek steunen rond alzheimer of parkinson, omdat ze dit belangrijk vinden voor volgende generaties. Of ze steunen wetenschappelijk onderzoek van een universiteit. Wat je ook kiest, goed formuleren waar je geld naartoe moet, is uiterst belangrijk! "Goed formu- leren is inderdaad belangrijk", beaamt Terry Ediers be- leidsmedewerker fondsen- werving van de UGent. "Het is onze taak om mensen daarin te begeleiden. Zij moeten zeker kunnen zijn dat hun geld terechtkomt waar zij dat wensen. Daarom vinden wij het ook belangrijk dat er een vertrouwensband is tussen de universiteit en de mensen die de UGent opnemen in hun testament. We nodigen hen vaak uit om een keer per jaar het lab te bezoeken waar het onderzoek dat zij willen steunen plaatsvindt." Je mag de formulering in je testament niet te algemeen, maar ook niet te specifiek maken. "Willen mensen bijvoorbeeld een legaat nalaten voor een welbepaalde nierziekte bij katten, dan werken we meestal met een watervalsysteem. Dat houdt in dat als er tegen de tijd dat je testament openvalt al bevindingen voor die specifieke ziekte zijn, jouw geld voor ander onderzoek mag worden gebruikt. Daar sta je best bij stil. Want wij merken dat er tussen het maken en het openvallen van een testament toch gemiddeld 15 jaar zit. We maken daarom vaak een ontwerptestament op, waarmee mensen naar hun notaris kunnen stappen", aldus Ediers. "Hou er ook rekening mee dat de organisatie die je als goed doel vermeldt misschien niet meer bestaat als je testament openvalt", waarschuwt Marnix Puype van testament.be. "Neem dus een tweede goed doel op, zeker als het om een kleinere organisatie gaat", raadt hij aan. "Doe je dat niet en bestaat je goede doel later niet meer, dan gaan je centen naar de Staat, al was dat niet je wens." "Verder is het ook heel belangrijk dat je geen onmogelijke eisen opneemt in je testament", weet Puype. "Bijvoorbeeld een huis nalaten met de eis dat dit een dierenasiel moet worden. Het is altijd jammer als je als organisatie moet vaststellen dat je een wens onmogelijk kan inwilligen." Vermeld ook altijd het ondernemingsnummer van het goede doel. Dat is belangrijker dan het adres en zelfs de naam. Rond heel wat ziektes (kanker, alzheimer, parkinson...) zijn verschillende organisaties actief met sterk gelijkende namen. Het is belangrijk dat de notaris de juiste organisatie contacteert. Dat kan alleen met het ondernemingsnummer.