Door de zesde staatshervorming is de belastingbrief nog complexer geworden, want bepaalde aftrekposten zoals de woonbonus zijn geregionaliseerd, wat tot aparte codes voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel heeft geleid. Tussen 2000 en 2017 steeg het aantal codes van 330 naar 885.

Aan die complexiteit heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt wat proberen te doen. "Onze fiscaliteit is complex, vooral wegens de staatsstructuur", aldus de minister. "Maar we doen er alles aan om het voor de burger zo eenvoudig mogelijk te maken. De aangifte wordt daarom geregionaliseerd." Dat er dit jaar minder codes zijn, komt grotendeels doordat op de belastingbrief van een Vlaming niet langer Brusselse of Waalse codes staan.

Daarenboven probeert de overheid het invullen van de belastingbrief behapbaar te houden door zo veel mogelijk informatie zelf vooraf in te vullen. Tegelijk wordt er gewerkt met voorstellen van vereenvoudigde aangiftes, hoofdzakelijk voor belastingplichtigen met een zeer stabiele situatie zoals gepensioneerden. Wie zo'n voorstel krijgt, moet geen aangifte indienen. Eventuele fouten kunnen wel worden verbeterd.

Dit jaar krijgen 2,7 miljoen Belgen zo'n vereenvoudigde aangifte in de bus, en krijgen 450.000 belastingplichtigen de elektronische variant van de vooraf ingevulde aangifte. Dat laatste is een nieuwigheid. "Wat de fiscus weet, zal hij niet meer opnieuw aan de burger vragen", zegt Van Overtveldt.

Door de zesde staatshervorming is de belastingbrief nog complexer geworden, want bepaalde aftrekposten zoals de woonbonus zijn geregionaliseerd, wat tot aparte codes voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel heeft geleid. Tussen 2000 en 2017 steeg het aantal codes van 330 naar 885.Aan die complexiteit heeft minister van Financiën Johan Van Overtveldt wat proberen te doen. "Onze fiscaliteit is complex, vooral wegens de staatsstructuur", aldus de minister. "Maar we doen er alles aan om het voor de burger zo eenvoudig mogelijk te maken. De aangifte wordt daarom geregionaliseerd." Dat er dit jaar minder codes zijn, komt grotendeels doordat op de belastingbrief van een Vlaming niet langer Brusselse of Waalse codes staan.Daarenboven probeert de overheid het invullen van de belastingbrief behapbaar te houden door zo veel mogelijk informatie zelf vooraf in te vullen. Tegelijk wordt er gewerkt met voorstellen van vereenvoudigde aangiftes, hoofdzakelijk voor belastingplichtigen met een zeer stabiele situatie zoals gepensioneerden. Wie zo'n voorstel krijgt, moet geen aangifte indienen. Eventuele fouten kunnen wel worden verbeterd.Dit jaar krijgen 2,7 miljoen Belgen zo'n vereenvoudigde aangifte in de bus, en krijgen 450.000 belastingplichtigen de elektronische variant van de vooraf ingevulde aangifte. Dat laatste is een nieuwigheid. "Wat de fiscus weet, zal hij niet meer opnieuw aan de burger vragen", zegt Van Overtveldt.