Hospitalisatieverzekeringen dekken vaak de farmaceutische kosten gedurende een periode voor en na een ziekenhuisopname. Wanneer patiënten recht hebben op de terugbetaling van bepaalde medicijnen, medische hulpmiddelen of verzorgingsproducten moet hun verzekeraar hiervoor over de nodige informatie beschikken. Hiervoor ontvangt de patiënt van de apotheker een zogenaamd BVAC-attest. BVAC staat voor "bijkomende verzekering/assurance complémentaire". Het is een papieren attest dat de patiënt per post naar de hospitalisatieverzekeraar moet sturen. Een omslachtige en dure procedure, niet alleen voor de patiënt maar ook voor de apotheker en de verzekeraar. Jaarlijks zijn er minstens drie miljoen papieren BVAC-attesten in omloop.

Daarom werken de twee apothekersbonden APB en OPHACO en de Afdeling Gezondheid van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringen, nauw samen aan een project om die BVAC-attesten op een beveiligde manier digitaal rechtstreeks door te sturen van de apotheker naar de betrokken verzekeraar. De patiënt overhandigt gewoon zijn barcode die hij van de verzekeraar heeft gekregen aan de apotheker en hoeft het BVAC-attest niet meer per post naar de verzekeraar te sturen. Het elektronisch doorsturen van de gegevens naar de verzekeraar draagt bij tot de administratieve vereenvoudiging en zal de terugbetaling aan de patiënt aanzienlijk vergemakkelijken.

De overgang van het papieren naar het digitale BVAC-attest gaat van start op 1 juni 2015 en zal geleidelijk aan worden uitgevoerd. Vanaf dan zullen patiënten al dan niet naar aanleiding van een hospitalisatie hun barcode ontvangen, samen met de nodige toelichting. Een groot aantal apothekers zal vanaf dan over de middelen beschikken om die beveiligd te lezen en door te sturen naar de betrokken hospitalisatieverzekeraar.

Intussen werken softwarehuizen die diensten leveren aan de farmaceutische sector de nodige programma's uit en wordt de nieuwe werkwijze in de apotheken uitgetest, terwijl ook de verzekeraars zich opmaken voor het overschakelen naar het digitale formaat en hun interne planning hiervoor aanpassen.

Hospitalisatieverzekeringen dekken vaak de farmaceutische kosten gedurende een periode voor en na een ziekenhuisopname. Wanneer patiënten recht hebben op de terugbetaling van bepaalde medicijnen, medische hulpmiddelen of verzorgingsproducten moet hun verzekeraar hiervoor over de nodige informatie beschikken. Hiervoor ontvangt de patiënt van de apotheker een zogenaamd BVAC-attest. BVAC staat voor "bijkomende verzekering/assurance complémentaire". Het is een papieren attest dat de patiënt per post naar de hospitalisatieverzekeraar moet sturen. Een omslachtige en dure procedure, niet alleen voor de patiënt maar ook voor de apotheker en de verzekeraar. Jaarlijks zijn er minstens drie miljoen papieren BVAC-attesten in omloop.Daarom werken de twee apothekersbonden APB en OPHACO en de Afdeling Gezondheid van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringen, nauw samen aan een project om die BVAC-attesten op een beveiligde manier digitaal rechtstreeks door te sturen van de apotheker naar de betrokken verzekeraar. De patiënt overhandigt gewoon zijn barcode die hij van de verzekeraar heeft gekregen aan de apotheker en hoeft het BVAC-attest niet meer per post naar de verzekeraar te sturen. Het elektronisch doorsturen van de gegevens naar de verzekeraar draagt bij tot de administratieve vereenvoudiging en zal de terugbetaling aan de patiënt aanzienlijk vergemakkelijken.De overgang van het papieren naar het digitale BVAC-attest gaat van start op 1 juni 2015 en zal geleidelijk aan worden uitgevoerd. Vanaf dan zullen patiënten al dan niet naar aanleiding van een hospitalisatie hun barcode ontvangen, samen met de nodige toelichting. Een groot aantal apothekers zal vanaf dan over de middelen beschikken om die beveiligd te lezen en door te sturen naar de betrokken hospitalisatieverzekeraar.Intussen werken softwarehuizen die diensten leveren aan de farmaceutische sector de nodige programma's uit en wordt de nieuwe werkwijze in de apotheken uitgetest, terwijl ook de verzekeraars zich opmaken voor het overschakelen naar het digitale formaat en hun interne planning hiervoor aanpassen.