In april verscheen in het Belgisch Staatsblad een nieuwe wet die voor bepaalde verzekeringen een recht om te worden vergeten invoert. Hierdoor kunnen mensen die met een ernstige ziekte kampten en intussen genezen zijn, maar ook sommige chronisch zieken, gemakkelijker een schuldsaldoverzekering afsluiten.
...