Schenken van onroerend goed (huizen, appartementen, gronden) is in de drie gewesten veel duurder dan schenken van roerend goed (geld, effecten,...).

Roerend goed

  • Een geregistreerde schenking van roerend goed in de rechte lijn (kinderen, kleinkinderen, ouders) kost 3% in Vlaanderen, 3% in Brussel en 3,3% in Wallonië. In de zijlijn (broers, zussen, ooms, tantes, neven, nichten) liggen de iets hoger: 7% in Vlaanderen, 7% in Brussel en 5,5% voor broers en zussen in Wallonië en 7,7% tussen alle anderen in Wallonië.
  • Een niet geregistreerde schenking van roerend goed (via handgift of bankgift) kan zonder schenkingsrechten als de schenker nog drie jaar in leven blijft. Overlijdt de schenker binnen de drie jaar en werd de schenking intussen niet geregistreerd, dan betalen degenen die de schenking ontvingen successierechten op het geschonken bedrag.

Onroerend goed

In de drie gewesten liggen de tarieven voor een schenking van onroerend goed veel hoger. Ze zijn te vergelijken met de tarieven van de erfbelasting (successierechten).

De Vlaamse regering heeft nu een akkoord bereikt om de tarieven voor de schenking van onroerend goed te verlagen. Als er ook nog aan energierenovatie wordt gedaan, kunnen de tarieven nog zakken. Hiermee wil de Vlaamse regering een verlaging, vereenvoudiging en vergroening van de schenkbelasting bereiken. In de rechte lijn zou het tarief 3% bedragen tot ? 150.000. Tot ? 250.000 zou het tarief 9% bedragen (6% met energierenovatie).Tussen 250.000 en ? 450.000 zou het tarief 18% bedragen (12% met energierenovatie) en boven ? 450.000 zou het 27% bedragen (18% met energierenovatie). In de zijlijn zijn de verschillen tussen de nieuwe en de huidige tarieven nog groter dan in de rechte lijn. In de schijf boven ? 175.000 betalen broers en zussen momenteel 65%, ooms, tantes, neven en nichten betalen 70% en mensen die geen familie zijn betalen 80%. Dit laatste tarief zou halveren.

Schenken van onroerend goed (huizen, appartementen, gronden) is in de drie gewesten veel duurder dan schenken van roerend goed (geld, effecten,...).In de drie gewesten liggen de tarieven voor een schenking van onroerend goed veel hoger. Ze zijn te vergelijken met de tarieven van de erfbelasting (successierechten).De Vlaamse regering heeft nu een akkoord bereikt om de tarieven voor de schenking van onroerend goed te verlagen. Als er ook nog aan energierenovatie wordt gedaan, kunnen de tarieven nog zakken. Hiermee wil de Vlaamse regering een verlaging, vereenvoudiging en vergroening van de schenkbelasting bereiken. In de rechte lijn zou het tarief 3% bedragen tot ? 150.000. Tot ? 250.000 zou het tarief 9% bedragen (6% met energierenovatie).Tussen 250.000 en ? 450.000 zou het tarief 18% bedragen (12% met energierenovatie) en boven ? 450.000 zou het 27% bedragen (18% met energierenovatie). In de zijlijn zijn de verschillen tussen de nieuwe en de huidige tarieven nog groter dan in de rechte lijn. In de schijf boven ? 175.000 betalen broers en zussen momenteel 65%, ooms, tantes, neven en nichten betalen 70% en mensen die geen familie zijn betalen 80%. Dit laatste tarief zou halveren.