Eind 2011 werden veel kandidaat-bouwers of -verbouwers in snelheid gepakt. De federale regering schafte bijna alle belastingverminderingen af voor energiesparende uitgaven en dit voor alle overeenkomsten ondertekend na 28 november 2011. Dat was een flinke streep door de rekening van wie zonnepanelen wil plaatsen, een stookketel wil vervangen, een passiefhuis wil bouwen, enz. Enkel voor dakisolatie blijft de federale belastingvermindering overeind., maar ze wordt wel verlaagd tot 30%.

Het was dan ook uitkijken naar de eventuele compensaties die op regionaal niveau zouden gegeven worden. Bij de start van Batibouw kondigde Vlaams minister van o.a. Wonen en Energie Freya Van den Bossche een aantal nieuwe steunmaatregelen op Vlaams niveau aan. Die zorgen voor een gedeeltelijke compensatie van het wegvallen van de steun op federaal vlak.

Oude ramen vervangen

Binnen de bestaande renovatiepremie komt er een verhoogde tegemoetkoming (+ 10%) voor wie zijn ramen vervangt. Die premie is afhankelijk van het inkomen en geldt voor een maximale investeringskost van ? 15.000. Verdient u minder dan ? 28.000, dan kunt u 40% van uw investering terugkrijgen (vroeger 30%). Verdient u minder dan ? 56.000, dan kunt u voortaan 30% terugkrijgen (vroeger 20%). Vanaf 2013 zal deze belastingvermindering wel enkel nog gelden voor wie investeert in superisolerend glas.

Zonneboilers

Er komt ook een hogere premie voor zonneboilers die ervoor zorgen dat u uw water kunt verwarmen met zonne-energie. De bestaande premie wordt opgetrokken van 200 naar ? 550 per vierkante meter. Door de verhoging van de premie wordt de terugverdientijd van een zonneboiler opnieuw van 20 naar 10 jaar gebracht. De terugverdientijd was inderdaad opgelopen tot 20 jaar door de afschaf van de federale belastingvermindering.

Renteloze leningen

De Vlaamse regering voorziet ook in een renteloze lening voor personen die een energiebesparende investering willen doen, maar die een heel laag inkomen hebben, een invaliditeitsuitkering genieten of een inkomensgarantie voor ouderen ontvangen. Ook wie in een regeling van schuldbemiddeling zit kan zo'n renteloze lening krijgen. De lening moet aangevraagd worden bij het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (info: www.frge.be).

Wat niet gecompenseerd wordt

De federale regering schafte een aantal steunmaatregelen af, waarvoor er dus geen compensatie komt op Vlaams niveau. Dat zijn onder meer de belastingaftrek voor zonnepanelen, de aftrek voor lage-energie-woningen, nulenergiewoningen en passiefhuizen.

Ook de groene leningen moeten eraan geloven (leningen die particulieren kunnen sluiten om energiesparende uitgaven te financieren). Deze leningen geven recht op een lagere intrestvoet én een fiscaal voordeel. Ze waren echter ingevoerd voor bepaalde tijd (tot 31 december 2011). Er komt geen verlenging van het systeem. Dus enkel leningen gesloten voor 1 januari 2012 genieten nog een belastingvermindering. Voor deze groene leningen afgesloten voor 1/1/2012 zal de belastingvermindering 30% bedragen vanaf aanslagjaar 2013 (dus voor de intresten die u in 2012 betaalt) en niet meer 40%.

Eind 2011 werden veel kandidaat-bouwers of -verbouwers in snelheid gepakt. De federale regering schafte bijna alle belastingverminderingen af voor energiesparende uitgaven en dit voor alle overeenkomsten ondertekend na 28 november 2011. Dat was een flinke streep door de rekening van wie zonnepanelen wil plaatsen, een stookketel wil vervangen, een passiefhuis wil bouwen, enz. Enkel voor dakisolatie blijft de federale belastingvermindering overeind., maar ze wordt wel verlaagd tot 30%. Het was dan ook uitkijken naar de eventuele compensaties die op regionaal niveau zouden gegeven worden. Bij de start van Batibouw kondigde Vlaams minister van o.a. Wonen en Energie Freya Van den Bossche een aantal nieuwe steunmaatregelen op Vlaams niveau aan. Die zorgen voor een gedeeltelijke compensatie van het wegvallen van de steun op federaal vlak.Binnen de bestaande renovatiepremie komt er een verhoogde tegemoetkoming (+ 10%) voor wie zijn ramen vervangt. Die premie is afhankelijk van het inkomen en geldt voor een maximale investeringskost van ? 15.000. Verdient u minder dan ? 28.000, dan kunt u 40% van uw investering terugkrijgen (vroeger 30%). Verdient u minder dan ? 56.000, dan kunt u voortaan 30% terugkrijgen (vroeger 20%). Vanaf 2013 zal deze belastingvermindering wel enkel nog gelden voor wie investeert in superisolerend glas.Er komt ook een hogere premie voor zonneboilers die ervoor zorgen dat u uw water kunt verwarmen met zonne-energie. De bestaande premie wordt opgetrokken van 200 naar ? 550 per vierkante meter. Door de verhoging van de premie wordt de terugverdientijd van een zonneboiler opnieuw van 20 naar 10 jaar gebracht. De terugverdientijd was inderdaad opgelopen tot 20 jaar door de afschaf van de federale belastingvermindering. De Vlaamse regering voorziet ook in een renteloze lening voor personen die een energiebesparende investering willen doen, maar die een heel laag inkomen hebben, een invaliditeitsuitkering genieten of een inkomensgarantie voor ouderen ontvangen. Ook wie in een regeling van schuldbemiddeling zit kan zo'n renteloze lening krijgen. De lening moet aangevraagd worden bij het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (info: www.frge.be).De federale regering schafte een aantal steunmaatregelen af, waarvoor er dus geen compensatie komt op Vlaams niveau. Dat zijn onder meer de belastingaftrek voor zonnepanelen, de aftrek voor lage-energie-woningen, nulenergiewoningen en passiefhuizen. Ook de groene leningen moeten eraan geloven (leningen die particulieren kunnen sluiten om energiesparende uitgaven te financieren). Deze leningen geven recht op een lagere intrestvoet én een fiscaal voordeel. Ze waren echter ingevoerd voor bepaalde tijd (tot 31 december 2011). Er komt geen verlenging van het systeem. Dus enkel leningen gesloten voor 1 januari 2012 genieten nog een belastingvermindering. Voor deze groene leningen afgesloten voor 1/1/2012 zal de belastingvermindering 30% bedragen vanaf aanslagjaar 2013 (dus voor de intresten die u in 2012 betaalt) en niet meer 40%.