Wie een hypothecaire lening afsluit voor het verwerven van een eigen en enige woning, kan op dit moment in Vlaanderen een belastingvermindering krijgen gedurende de looptijd van de lening, de zogenaamde woonbonus.
Uit het ontwerpdecreet van de begroting 2016 blijkt dat de Vlaamse overheid de voorwaarde 'enige woning' schrapt. De woonbonus zal van toepassing worden voor elke eigen woning, ongeachte de hoeveelste woning het is. De woning moet wel bewoond worden door de kredietnemer(s) op het moment van de terugbetaling van de lening.

Belastingvoordeel kan fors lager uitvallen

Een uitbreiding van de woonbonus of het belastingvoordeel voor wie leent voor een gezinswoning... Je zou er haast bij over het hoofd durven zien dat dit voor wie leent voor een gezinswoning wel eens erg nadelig kan uitvallen. Op dit moment komt een lening voor een tweede gezonswoning niet in aanmerking voor een woonbonus, maar wel voor de Vlaamse belastingvermindering voor het langetermijnsparen voor wat de kapitaalsaflossingen betreft en voor de Vlaamse gewone vermindering voor de betaalde intresten. Die belastingvoordelen worden afgeschaft, wanneer in 2016 de woonbonus wordt uitgebreid. En dat kan dus soms nadelig uitvallen!

De bedragen van woonbonus blijven ongewijzigd

Net zoals voor de leningen die in 2015 werden afgesloten, zal het basisbedrag van de woonbonus in 2016 1.520 euro bedragen. Dat is het bedrag dat iemand krijgt die al een andere gezinswoning bezit.
Gaat het om de enige woning, dan komt daar de eerste tien jaar (of tot het niet meer de enige woning is) een som van 780 euro bij + 80 euro voor wie drie kinderen ten laste heeft op het moment dat hij de lening aangaat. Voor de eerste en enige woning bedraagt de woonbonus dus net zoals dit jaar maximaal 2.360 euro. Of het al dan niet om de enige woning gaat wordt beoordeeld op 31 december van het jaar waarin de lening wordt afgesloten. Er wordt geen rekening gehouden met een woning die op die datum te koop staat en op 31 december van het volgende jaar verkocht is.
Het belastingpercentage dat wordt toegepast op de uitgaven die in aanmerking komen voor de belastingvermindering bedraagt sinds 1 januari 2015 40%.

Wie een hypothecaire lening afsluit voor het verwerven van een eigen en enige woning, kan op dit moment in Vlaanderen een belastingvermindering krijgen gedurende de looptijd van de lening, de zogenaamde woonbonus. Uit het ontwerpdecreet van de begroting 2016 blijkt dat de Vlaamse overheid de voorwaarde 'enige woning' schrapt. De woonbonus zal van toepassing worden voor elke eigen woning, ongeachte de hoeveelste woning het is. De woning moet wel bewoond worden door de kredietnemer(s) op het moment van de terugbetaling van de lening.Een uitbreiding van de woonbonus of het belastingvoordeel voor wie leent voor een gezinswoning... Je zou er haast bij over het hoofd durven zien dat dit voor wie leent voor een gezinswoning wel eens erg nadelig kan uitvallen. Op dit moment komt een lening voor een tweede gezonswoning niet in aanmerking voor een woonbonus, maar wel voor de Vlaamse belastingvermindering voor het langetermijnsparen voor wat de kapitaalsaflossingen betreft en voor de Vlaamse gewone vermindering voor de betaalde intresten. Die belastingvoordelen worden afgeschaft, wanneer in 2016 de woonbonus wordt uitgebreid. En dat kan dus soms nadelig uitvallen!Net zoals voor de leningen die in 2015 werden afgesloten, zal het basisbedrag van de woonbonus in 2016 1.520 euro bedragen. Dat is het bedrag dat iemand krijgt die al een andere gezinswoning bezit.Gaat het om de enige woning, dan komt daar de eerste tien jaar (of tot het niet meer de enige woning is) een som van 780 euro bij + 80 euro voor wie drie kinderen ten laste heeft op het moment dat hij de lening aangaat. Voor de eerste en enige woning bedraagt de woonbonus dus net zoals dit jaar maximaal 2.360 euro. Of het al dan niet om de enige woning gaat wordt beoordeeld op 31 december van het jaar waarin de lening wordt afgesloten. Er wordt geen rekening gehouden met een woning die op die datum te koop staat en op 31 december van het volgende jaar verkocht is.Het belastingpercentage dat wordt toegepast op de uitgaven die in aanmerking komen voor de belastingvermindering bedraagt sinds 1 januari 2015 40%.