De Vlaamse Regering heeft op de ministerraad van 17 september ingestemd met een wijziging van de modaliteiten van de tewerkstellingspremie 50+. De premie blijft bestaan maar is niet meer cumuleerbaar met de federale steunmaatregelen.

De premie betekent een substantiële vermindering van de loonkost voor werkgevers die een werkzoekende 50-plusser aanwerven. Begin 2009 werd het toepassingsgebied van de maatregel nog uitgebreid door de vereiste werkloosheidsduur te verlagen en de bedragen op te trekken.

Na een lang aanslepend conflict met de federale regering, werd op aandringen van minister Muyters in de federale anticrisismaatregelen uiteindelijk een tewerkstellingspremie voor werkzoekende 50-plussers opgenomen. Deze maatregel is van kracht sinds begin 2010.

Momenteel kunnen beide premies gecumuleerd worden. Dit leidt in sommige gevallen tot een tegemoetkoming die botst met de Europese regelgeving. Een aanpassing is dus noodzakelijk. Minister Muyters: "Inzetten op tewerkstelling van 50-plussers blijft noodzakelijk. Maar ik wil dit doen op de meest efficiënte manier. Het is daarbij niet logisch dat iemand tweemaal langs de kassa passeert om hetzelfde doel te realiseren. We blijven werkgevers ondersteunen bij het aanwerven van werkzoekende 50-plussers, maar het cumuleren van de Vlaamse en de federale premie zal niet meer mogelijk zijn." De nieuwe regelgeving zal ingaan op 1 oktober 2010.

De Vlaamse Regering heeft op de ministerraad van 17 september ingestemd met een wijziging van de modaliteiten van de tewerkstellingspremie 50+. De premie blijft bestaan maar is niet meer cumuleerbaar met de federale steunmaatregelen. De premie betekent een substantiële vermindering van de loonkost voor werkgevers die een werkzoekende 50-plusser aanwerven. Begin 2009 werd het toepassingsgebied van de maatregel nog uitgebreid door de vereiste werkloosheidsduur te verlagen en de bedragen op te trekken. Na een lang aanslepend conflict met de federale regering, werd op aandringen van minister Muyters in de federale anticrisismaatregelen uiteindelijk een tewerkstellingspremie voor werkzoekende 50-plussers opgenomen. Deze maatregel is van kracht sinds begin 2010. Momenteel kunnen beide premies gecumuleerd worden. Dit leidt in sommige gevallen tot een tegemoetkoming die botst met de Europese regelgeving. Een aanpassing is dus noodzakelijk. Minister Muyters: "Inzetten op tewerkstelling van 50-plussers blijft noodzakelijk. Maar ik wil dit doen op de meest efficiënte manier. Het is daarbij niet logisch dat iemand tweemaal langs de kassa passeert om hetzelfde doel te realiseren. We blijven werkgevers ondersteunen bij het aanwerven van werkzoekende 50-plussers, maar het cumuleren van de Vlaamse en de federale premie zal niet meer mogelijk zijn." De nieuwe regelgeving zal ingaan op 1 oktober 2010.