Volgens Vlaams minister van Werk Philippe Muyters mikt het akkoord op "gemiddeld langere loopbanen en meer werkbare jobs". Maatwerk en extra individuele begeleiding moeten helpen dat doel te bereiken.

Het akkoord wil ook twee klassieke pijnpunten op de Vlaamse arbeidsmarkt aanpakken, met name de "ongekwalificeerde uitstroom" van jongeren en de lage tewerkstelling van 50-plussers.

In Vlaanderen verlaten nog steeds te veel jongeren de schoolbanken zonder diploma. Dat legt vaak een hypotheek op hun kansen op de arbeidsmarkt. Om het aantal jongeren zonder diploma's te beperken, wil men onder andere meer jongeren de kans geven een individuele beroepsopleiding (IBO), een stage of een andere vorm van werkplekleren te volgen.

Om de lage werkzaamheid onder 50-plussers aan te pakken, komen er twee ingrepen. Zo zal de premie die werkgevers krijgen voor het aanwerven van 50-plussers worden bijgestuurd. In plaats van een forfaitaire premie komt er een premie die varieert naargelang de werkloosheidsduur en de leeftijd van de werknemer. Zo zal de werkgever een hogere premie krijgen (50 procent van het brutoloon) voor het aanwerven van een 55-plusser die langer dan 1 jaar werkloos is dan voor het aanwerven van een 50-jarige die minder dan 1 jaar werkzoekend is (30 procent van het brutoloon). "Zo willen we net de moeilijkste leeftijdsgroep bereiken", aldus minister Muyters.

Een tweede ingreep is de uitbreiding van de activering van 55 tot 58 jaar. Vanaf 1 juni 2012 zullen de nieuwe werkzoekenden tot 58 jaar systematisch begeleidt worden door de VDAB. Het is een nieuwe stap in de systematische uitbreiding van het activeren van oudere werklozen. Tot begin 2011 was er geen systematische begeleiding voor werkloze 52-plussers. Vanaf 1 april 2011 werd de activering iitgebreid naar alle werkzoekenden tot en met 55 jaar en vanaf 1 juni 2012 wordt dus de stap gezet naar nieuwe werkzoekenden tot 58 jaar.

"Het belang van dit akkoord kan niet genoeg onderstreept worden", zegt Vlaams minister-president Kris Peeters. "Hiermee tonen we aan dat we ook in budgettair moeilijke tijden inspanningen willen doen om de werkzaamheidsgraad te verhogen en om de ongekwalificeerde uitstroom van jongeren terug te dringen", aldus Peeters.

Ook SERV-voorzitter Karel Van Eetvelt toonde zich tevreden over het bereikte akkoord. "Er is maximaal rekening gehouden met de voorstellen van de sociale partners. De manier waarop dit akkoord tot stand is gekomen, kan een voorbeeld zijn voor anderen", klonk het.

De maatregelen in het loopbaanakkoord kosten op kruissnelheid, vanaf 2013, 25 miljoen euro. Voor 2012 gaat het om 5,5 miljoen euro.

Volgens Vlaams minister van Werk Philippe Muyters mikt het akkoord op "gemiddeld langere loopbanen en meer werkbare jobs". Maatwerk en extra individuele begeleiding moeten helpen dat doel te bereiken.Het akkoord wil ook twee klassieke pijnpunten op de Vlaamse arbeidsmarkt aanpakken, met name de "ongekwalificeerde uitstroom" van jongeren en de lage tewerkstelling van 50-plussers. In Vlaanderen verlaten nog steeds te veel jongeren de schoolbanken zonder diploma. Dat legt vaak een hypotheek op hun kansen op de arbeidsmarkt. Om het aantal jongeren zonder diploma's te beperken, wil men onder andere meer jongeren de kans geven een individuele beroepsopleiding (IBO), een stage of een andere vorm van werkplekleren te volgen. Om de lage werkzaamheid onder 50-plussers aan te pakken, komen er twee ingrepen. Zo zal de premie die werkgevers krijgen voor het aanwerven van 50-plussers worden bijgestuurd. In plaats van een forfaitaire premie komt er een premie die varieert naargelang de werkloosheidsduur en de leeftijd van de werknemer. Zo zal de werkgever een hogere premie krijgen (50 procent van het brutoloon) voor het aanwerven van een 55-plusser die langer dan 1 jaar werkloos is dan voor het aanwerven van een 50-jarige die minder dan 1 jaar werkzoekend is (30 procent van het brutoloon). "Zo willen we net de moeilijkste leeftijdsgroep bereiken", aldus minister Muyters.Een tweede ingreep is de uitbreiding van de activering van 55 tot 58 jaar. Vanaf 1 juni 2012 zullen de nieuwe werkzoekenden tot 58 jaar systematisch begeleidt worden door de VDAB. Het is een nieuwe stap in de systematische uitbreiding van het activeren van oudere werklozen. Tot begin 2011 was er geen systematische begeleiding voor werkloze 52-plussers. Vanaf 1 april 2011 werd de activering iitgebreid naar alle werkzoekenden tot en met 55 jaar en vanaf 1 juni 2012 wordt dus de stap gezet naar nieuwe werkzoekenden tot 58 jaar."Het belang van dit akkoord kan niet genoeg onderstreept worden", zegt Vlaams minister-president Kris Peeters. "Hiermee tonen we aan dat we ook in budgettair moeilijke tijden inspanningen willen doen om de werkzaamheidsgraad te verhogen en om de ongekwalificeerde uitstroom van jongeren terug te dringen", aldus Peeters.Ook SERV-voorzitter Karel Van Eetvelt toonde zich tevreden over het bereikte akkoord. "Er is maximaal rekening gehouden met de voorstellen van de sociale partners. De manier waarop dit akkoord tot stand is gekomen, kan een voorbeeld zijn voor anderen", klonk het.De maatregelen in het loopbaanakkoord kosten op kruissnelheid, vanaf 2013, 25 miljoen euro. Voor 2012 gaat het om 5,5 miljoen euro.