De belastingaangifte 2012 is de eerste aangifte onder minister Steven Vanackere (CD&V). Hij wil vooral verder gaan op het pad van de vereenvoudigde aangifte. Zo krijgen gepensioneerden en personen die een uitkering ontvangen een vooraf ingevulde aangifte die ze enkel moeten bevestigen (of verbeteren als er iets gewijzigd is).

Het aangifteformulier 2012 (waarop we de inkomsten van 2011 aangeven) is verschenen in het Staatsblad van 21maart 2012. Het bevat 13 nieuwe codes, er werden er vier geschrapt (o.a. voor de vermindering voor zonneboilers). De nieuwe codes betreffen o.a. energiebesparende investeringen in 2011 voor woningen ouder dan 5 jaar en een belastingkrediet voor werknemers en bedrijfsleiders met lage lonen. Wie buitenlandse inkomsten heeft, moet geen belastingvrijstelling meer aanvragen in een aparte bijlage.

Aan de inkomsten die u in 2011 verwierf, de uitgaven die u deed en de kosten die u maakte kunt u vandaag niets meer veranderen, maar u kunt er wel voor zorgen dat u uw aangifte zo gunstig mogelijk invult.

We geven u hierbij 5 tips

1. Kijk na of u uw ouder(s) fiscaal ten laste kunt nemen

U woont bij uw ouder(s) of uw ouder(s) wonen bij u in, dan kunt u mogelijk uw ouder(s) ten laste nemen en zo besparen op uw belastingen. De voorwaarde is dat uw ouder(s) 65 jaar is/zijn op 1 januari van het aanslagjaar (2012) en dat ze op die datum deel uitmaken van uw gezin en dat hun/zijn/haar inkomen niet hoger is dan ? 2.890 netto in 2011 (er wordt geen rekening gehouden met een eerste pensioenschijf van ? 23.250).


2. Kijk na of u andere kinderen fiscaal ten laste kunt nemen

U kunt niet alleen uw eigen kinderen ten laste nemen, maar bijvoorbeeld ook pleegkinderen of kinderen van uw samenwonende partner. De kinderen moeten deel uitmaken van uw gezin op 1 januari 2012, ze mogen niet door u worden betaald, en ze mogen in 2011 maximaal 2 890 euro netto bestaansmiddelen hebben (er wordt geen rekening gehouden met de eerste ? 2.410 inkomen als jobstudent.)

3. Geef beroepskosten aan of vraag een hoger forfait als u ver van het werk woont

Wat beroepskosten betreft hebt u de keuze: ofwel neemt u genoegen met de aftrek van een kostenforfait, ofwel bewijst u uw werkelijke kosten. Voor werknemers wordt het kostenforfait bepaalt in functie van het beroepsinkomen volgens een degressief barema, met een maximum van ? 3.670 voor de inkomsten van 2011. Woont u minstens 75 km van uw werk, dan kunt u een extra forfait vragen, dat toeneemt in functie van de afstand: van 75 tot 100 km:? 75; van 100 tot 125 km: ? 125; meer dan 125 km: ? 175. Vermeld in uw aangifte op welk supplement u recht heeft en vermeld in een bijlage het adres van uw werkplaats en het aantal kilometer tussen uw woon- en uw werkplaats.Let wel: het gewone forfait krijgt u automatisch (als u geen werkelijke beroepskosten aangeeft), het extra forfait moet u aanvragen in de aangifte.


4. Vergeet de intresten van uw groene lening (en andere energiesparende investeringen) niet aan te geven

In 2011 kon u voor het laatst een groene lening afsluiten (een lening voor een energiesparende uitgave met een lage intrestvoet en een fiscaal voordeel). De groene leningen waren immers een tijdelijke maatregel en sinds 1 januari 2012 is het niet meer mogelijk nog een groene lening af te sluiten. De intresten die u in 2011 betaalde kunt u nog voor 40% fiscaal in mindering brengen. Vergeet dat zeker niet te doen, want de belastingvermindering voor interesten van groene leningen wordt verminderd van 40 naar 30 % voor de intresten betaald vanaf 2012. Let wel, het gaat hier dan over de intresten die u betaalt in het kader van een groene lening afgesloten in 2009, 2010 of 2011.

LET OP Voor deze (aangifte 2012 - inkomsten 2011) blijft u ook recht hebben op de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen (bijvoorbeeld zonnepanelen). Deze hebben immers nog betrekking op uitgaven gedaan in 2011. Dat verandert vanaf volgende aangifte. Vanaf aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012) zal er enkel nog een belastingvermindering zijn voor het aanbrengen van dakisolatie, maar die wordt dan ook verlaagd tot 30% (nu nog 40%).

5. Vergeet uw giften en andere aftrekbare uitgaven niet aan te geven

Via uw aangifte kunt u 50% van de gift die u in 2011 deed recupereren. Daar staat wel een minimumbedrag tegenover: per instelling moet u minstens 40 euro geschonken hebben.


Andere aftrekbare uitgaven zijn: pensioensparen (maximum ? 880), PWA- en dienstencheques (max. 2.560) beveiliging tegen inbraak of brand (max. ? 710), energiebesparende investeringen (max. ? 2.830, met een verhoging voor een energiebesparende investering in zonne-energie van max ? 850), vrijgestelde intresten op een spaarboekje (? 1.770), premies van een levensverzekering en het kapitaal van een hypothecaire lening aangegaan voor 1 januari 2005 (max. 2.120), premies van een schuldsaldoverzekering en de intresten en het kapitaal van een hypothecaire lening aangegaan vanaf 1 januari 2005 (max.? 2.120).

WEETJE Bent u reeds belast op uw pensioensparen (op 60 jaar) , dan kunt u toch op de stortingen na uw 60ste nog een belastingvermindering krijgen, ook al worden de stortingen zelf niet meer belast.

De belastingaangifte 2012 is de eerste aangifte onder minister Steven Vanackere (CD&V). Hij wil vooral verder gaan op het pad van de vereenvoudigde aangifte. Zo krijgen gepensioneerden en personen die een uitkering ontvangen een vooraf ingevulde aangifte die ze enkel moeten bevestigen (of verbeteren als er iets gewijzigd is). Het aangifteformulier 2012 (waarop we de inkomsten van 2011 aangeven) is verschenen in het Staatsblad van 21maart 2012. Het bevat 13 nieuwe codes, er werden er vier geschrapt (o.a. voor de vermindering voor zonneboilers). De nieuwe codes betreffen o.a. energiebesparende investeringen in 2011 voor woningen ouder dan 5 jaar en een belastingkrediet voor werknemers en bedrijfsleiders met lage lonen. Wie buitenlandse inkomsten heeft, moet geen belastingvrijstelling meer aanvragen in een aparte bijlage. Aan de inkomsten die u in 2011 verwierf, de uitgaven die u deed en de kosten die u maakte kunt u vandaag niets meer veranderen, maar u kunt er wel voor zorgen dat u uw aangifte zo gunstig mogelijk invult. 1. Kijk na of u uw ouder(s) fiscaal ten laste kunt nemen U woont bij uw ouder(s) of uw ouder(s) wonen bij u in, dan kunt u mogelijk uw ouder(s) ten laste nemen en zo besparen op uw belastingen. De voorwaarde is dat uw ouder(s) 65 jaar is/zijn op 1 januari van het aanslagjaar (2012) en dat ze op die datum deel uitmaken van uw gezin en dat hun/zijn/haar inkomen niet hoger is dan ? 2.890 netto in 2011 (er wordt geen rekening gehouden met een eerste pensioenschijf van ? 23.250).2. Kijk na of u andere kinderen fiscaal ten laste kunt nemen U kunt niet alleen uw eigen kinderen ten laste nemen, maar bijvoorbeeld ook pleegkinderen of kinderen van uw samenwonende partner. De kinderen moeten deel uitmaken van uw gezin op 1 januari 2012, ze mogen niet door u worden betaald, en ze mogen in 2011 maximaal 2 890 euro netto bestaansmiddelen hebben (er wordt geen rekening gehouden met de eerste ? 2.410 inkomen als jobstudent.)3. Geef beroepskosten aan of vraag een hoger forfait als u ver van het werk woontWat beroepskosten betreft hebt u de keuze: ofwel neemt u genoegen met de aftrek van een kostenforfait, ofwel bewijst u uw werkelijke kosten. Voor werknemers wordt het kostenforfait bepaalt in functie van het beroepsinkomen volgens een degressief barema, met een maximum van ? 3.670 voor de inkomsten van 2011. Woont u minstens 75 km van uw werk, dan kunt u een extra forfait vragen, dat toeneemt in functie van de afstand: van 75 tot 100 km:? 75; van 100 tot 125 km: ? 125; meer dan 125 km: ? 175. Vermeld in uw aangifte op welk supplement u recht heeft en vermeld in een bijlage het adres van uw werkplaats en het aantal kilometer tussen uw woon- en uw werkplaats.Let wel: het gewone forfait krijgt u automatisch (als u geen werkelijke beroepskosten aangeeft), het extra forfait moet u aanvragen in de aangifte. 4. Vergeet de intresten van uw groene lening (en andere energiesparende investeringen) niet aan te geven In 2011 kon u voor het laatst een groene lening afsluiten (een lening voor een energiesparende uitgave met een lage intrestvoet en een fiscaal voordeel). De groene leningen waren immers een tijdelijke maatregel en sinds 1 januari 2012 is het niet meer mogelijk nog een groene lening af te sluiten. De intresten die u in 2011 betaalde kunt u nog voor 40% fiscaal in mindering brengen. Vergeet dat zeker niet te doen, want de belastingvermindering voor interesten van groene leningen wordt verminderd van 40 naar 30 % voor de intresten betaald vanaf 2012. Let wel, het gaat hier dan over de intresten die u betaalt in het kader van een groene lening afgesloten in 2009, 2010 of 2011. LET OP Voor deze (aangifte 2012 - inkomsten 2011) blijft u ook recht hebben op de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen (bijvoorbeeld zonnepanelen). Deze hebben immers nog betrekking op uitgaven gedaan in 2011. Dat verandert vanaf volgende aangifte. Vanaf aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012) zal er enkel nog een belastingvermindering zijn voor het aanbrengen van dakisolatie, maar die wordt dan ook verlaagd tot 30% (nu nog 40%). 5. Vergeet uw giften en andere aftrekbare uitgaven niet aan te gevenVia uw aangifte kunt u 50% van de gift die u in 2011 deed recupereren. Daar staat wel een minimumbedrag tegenover: per instelling moet u minstens 40 euro geschonken hebben.Andere aftrekbare uitgaven zijn: pensioensparen (maximum ? 880), PWA- en dienstencheques (max. 2.560) beveiliging tegen inbraak of brand (max. ? 710), energiebesparende investeringen (max. ? 2.830, met een verhoging voor een energiebesparende investering in zonne-energie van max ? 850), vrijgestelde intresten op een spaarboekje (? 1.770), premies van een levensverzekering en het kapitaal van een hypothecaire lening aangegaan voor 1 januari 2005 (max. 2.120), premies van een schuldsaldoverzekering en de intresten en het kapitaal van een hypothecaire lening aangegaan vanaf 1 januari 2005 (max.? 2.120). WEETJE Bent u reeds belast op uw pensioensparen (op 60 jaar) , dan kunt u toch op de stortingen na uw 60ste nog een belastingvermindering krijgen, ook al worden de stortingen zelf niet meer belast.