Pensioensparen kan op 2 manieren: via de bank (pensioenspaarfonds) of via een verzekeraar (pensioenspaarverzekering).

Federaal minister van Financiën, Steven Vanackere (CD&V) bevestigde gisteren dat de overheid 210 miljoen euro ophaalt door een deel van de taks die pensioenspaarders betalen vervroegd te innen. Voor de bedragen gestort voor 1993 betalen spaarders 16,5%, voor de bedragen gestort na 1993 is dat 10%. Het moment van betaling van deze taks werd al eens vervroegd van het moment van pensionering naar het moment dat de spaarder 60 wordt. Nu wordt het moment van belasten nog eens vervroegd, namelijk op 1 december 2012. Dit geldt althans voor een deel van de taks, nl. de 6,5% die extra geheven wordt op de bedragen van voor 1993. Enkel de spaarders die al voor 1993 een storting deden worden dus geviseerd.

Hierbij rees dan onmiddellijk de vraag of de spaarder de rente zal verliezen op de bedragen die de staat vervroegd int.

Assuralia, de beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen stuurt in verband hiermee volgend persbericht uit:

"De maatregel waarbij de regering een deel van de taks op de tegoeden die in het kader van het pensioensparen aangelegd zijn vroeger int, komt neer op een blanco-operatie voor de verzekerde. Het gaat met name om de tegoeden die gevormd zijn met de premies van voor 1993: hiervoor gold een aanslagvoet van 16,5 % bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar. Voor de tegoeden die met latere premies zijn gevormd, geldt een aanslagvoet van 10 % op 60-jarige leeftijd.

Door nu reeds de 6,5 % te innen, die het verschil uitmaken tussen beide aanslagvoeten, slaagt de regering er in haar begrotingsobjectieven te halen. Het feit dat de verdere aangroei van de tegoeden later niet meer à 6,5 % belast wordt, compenseert het feit dat die belasting vroeger geïnd wordt. Tegelijkertijd wordt het voor de burger eenvoudiger: na de inning van de kwestieuze 6,5 % vormen de premies van vóór en sinds 1993 een geheel dat op 60 jaar aan 10% belast wordt."

Pensioensparen kan op 2 manieren: via de bank (pensioenspaarfonds) of via een verzekeraar (pensioenspaarverzekering). Federaal minister van Financiën, Steven Vanackere (CD&V) bevestigde gisteren dat de overheid 210 miljoen euro ophaalt door een deel van de taks die pensioenspaarders betalen vervroegd te innen. Voor de bedragen gestort voor 1993 betalen spaarders 16,5%, voor de bedragen gestort na 1993 is dat 10%. Het moment van betaling van deze taks werd al eens vervroegd van het moment van pensionering naar het moment dat de spaarder 60 wordt. Nu wordt het moment van belasten nog eens vervroegd, namelijk op 1 december 2012. Dit geldt althans voor een deel van de taks, nl. de 6,5% die extra geheven wordt op de bedragen van voor 1993. Enkel de spaarders die al voor 1993 een storting deden worden dus geviseerd.Hierbij rees dan onmiddellijk de vraag of de spaarder de rente zal verliezen op de bedragen die de staat vervroegd int. Assuralia, de beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen stuurt in verband hiermee volgend persbericht uit:"De maatregel waarbij de regering een deel van de taks op de tegoeden die in het kader van het pensioensparen aangelegd zijn vroeger int, komt neer op een blanco-operatie voor de verzekerde. Het gaat met name om de tegoeden die gevormd zijn met de premies van voor 1993: hiervoor gold een aanslagvoet van 16,5 % bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar. Voor de tegoeden die met latere premies zijn gevormd, geldt een aanslagvoet van 10 % op 60-jarige leeftijd.Door nu reeds de 6,5 % te innen, die het verschil uitmaken tussen beide aanslagvoeten, slaagt de regering er in haar begrotingsobjectieven te halen. Het feit dat de verdere aangroei van de tegoeden later niet meer à 6,5 % belast wordt, compenseert het feit dat die belasting vroeger geïnd wordt. Tegelijkertijd wordt het voor de burger eenvoudiger: na de inning van de kwestieuze 6,5 % vormen de premies van vóór en sinds 1993 een geheel dat op 60 jaar aan 10% belast wordt."