De manier waarop verkeersboetes worden geïnd, wordt vanaf volgend jaar gewijzigd. De huidige zeven stappen, die kunnen uitmonden in een lange procedure voor de politierechter, worden beperkt tot vier. De belangrijkste wijziging is dat wie zijn boete halsstarrig weigert te betalen, niet zomaar meer voor de politierechter zal verschijnen. Wie niet ingaat op een voorstel van minnelijke schikking zal met een bevel tot betalen geconfronteerd worden, dat opgemaakt wordt door het parket.

De maatregel zal gepaard gaan met een verhoging van het te betalen bedrag met 35 procent. Het is de bedoeling de huidige 15 procent van de verkeersboetes die niet worden betaald, terug te brengen naar 0,5 procent. "Er zouden geen seponeringen meer mogen zijn in de toekomst", luidt het op het kabinet-Geens. De wetswijzigingen gaan op 1 januari in, maar omdat alle administratieve taken geïnformatiseerd worden en de organisatie van dat proces tijd vergt, wordt de inwerkingtreding pas in juli verwacht.

Bovendien zullen door de uitvoering van de Europese crossborder-richtlijn ook buitenlandse verkeersovertreders hun boetes automatisch in de bus krijgen. Geens: "Door een betere gegevensuitwisseling (...) zal België, als belangrijk doorvoerland naar Nederland, Frankrijk en Duitsland, meer boetes van buitenlanders kunnen innen".

De regering hoopt dat de inning van de verkeersboetes door de automatisering jaarlijks 150 miljoen euro extra in het laatje brengt. Geens benadrukt ook dat door de administratieve briefwisseling via bpost te laten verlopen en niet meer via politie en parket, "zij zich kunnen focussen op andere taken zoals het bestrijden van de criminaliteit".

De manier waarop verkeersboetes worden geïnd, wordt vanaf volgend jaar gewijzigd. De huidige zeven stappen, die kunnen uitmonden in een lange procedure voor de politierechter, worden beperkt tot vier. De belangrijkste wijziging is dat wie zijn boete halsstarrig weigert te betalen, niet zomaar meer voor de politierechter zal verschijnen. Wie niet ingaat op een voorstel van minnelijke schikking zal met een bevel tot betalen geconfronteerd worden, dat opgemaakt wordt door het parket. De maatregel zal gepaard gaan met een verhoging van het te betalen bedrag met 35 procent. Het is de bedoeling de huidige 15 procent van de verkeersboetes die niet worden betaald, terug te brengen naar 0,5 procent. "Er zouden geen seponeringen meer mogen zijn in de toekomst", luidt het op het kabinet-Geens. De wetswijzigingen gaan op 1 januari in, maar omdat alle administratieve taken geïnformatiseerd worden en de organisatie van dat proces tijd vergt, wordt de inwerkingtreding pas in juli verwacht. Bovendien zullen door de uitvoering van de Europese crossborder-richtlijn ook buitenlandse verkeersovertreders hun boetes automatisch in de bus krijgen. Geens: "Door een betere gegevensuitwisseling (...) zal België, als belangrijk doorvoerland naar Nederland, Frankrijk en Duitsland, meer boetes van buitenlanders kunnen innen". De regering hoopt dat de inning van de verkeersboetes door de automatisering jaarlijks 150 miljoen euro extra in het laatje brengt. Geens benadrukt ook dat door de administratieve briefwisseling via bpost te laten verlopen en niet meer via politie en parket, "zij zich kunnen focussen op andere taken zoals het bestrijden van de criminaliteit".