Wetten moeten meegaan met hun tijd, dat zou althans de bedoeling moeten zijn. Maar het recht loopt wel eens achter op maatschappelijke evoluties en moet dan dringend een 'inhaalbeweging' doen. Dat is bijvoorbeeld zo voor het erfrecht, waarvan al lang gezegd wordt dat het moet aangepast worden aan het groeiend aantal wedersamengestelde gezinnen, eenoudergezinnen, enz.

Geef uw mening!

In 2007 werd een parlementair comité belast met de evaluatie van de federale wetgeving en het 'detecteren' van wetten die problemen veroorzaakten, leemtes bevatten, of eenvoudig niet meer aangepast waren aan de situaties van vandaag.

Dit voorjaar werden burgers, bedrijven en openbare diensten uitgenodigd om te participeren aan deze grootscheepse verjongingsoperatie. Via de site www.comitewetsevaluatie.be kan u aangeven welke wet(ten) volgens u een probleem opleveren en in welke zin ze zouden moeten worden aangepast.

Een stap in de goede richting

De laatste maanden hebben de medewerkers van minister van Financiën, Koen Geens, een lijst gemaakt van onjuiste of achterhaalde belastingen of belastingen die tegenstrijdig zijn met het internationaal recht. Er ligt nu een wetsvoorstel klaar dat een aantal belastingen wil laten afschaffen omdat ze al jaren bron zijn van procedures (en irritaties). Het gaat onder meer om volgende belastingen:

  • Het registratierecht op vonnissen: op vonnissen die gaan over een geldsom van meer dan ? 12.500 moet een registratierecht betaald worden van 3%. Als degene die de zaak verliest onvermogend is, moet de winnende partij, tot een bepaald plafond, het registratierecht betalen.
  • Boetes van 200%: als u btw-plichtig bent en u betaalt de btw niet op tijd, dan riskeert u een boete van 200%; Voortaan moet rekening gehouden worden met de ernst van de overtreding.
  • Btw op reizen buiten Europa: België rekent als enig land in heel Europa, BTW aan op de verkoop op reizen buiten Europa.Daardoor zijn reizen buiten Europa hier duurder. Vanaf 1 januari 2014 zou dit nadeel weggewerkt moeten zijn.
Wetten moeten meegaan met hun tijd, dat zou althans de bedoeling moeten zijn. Maar het recht loopt wel eens achter op maatschappelijke evoluties en moet dan dringend een 'inhaalbeweging' doen. Dat is bijvoorbeeld zo voor het erfrecht, waarvan al lang gezegd wordt dat het moet aangepast worden aan het groeiend aantal wedersamengestelde gezinnen, eenoudergezinnen, enz.In 2007 werd een parlementair comité belast met de evaluatie van de federale wetgeving en het 'detecteren' van wetten die problemen veroorzaakten, leemtes bevatten, of eenvoudig niet meer aangepast waren aan de situaties van vandaag.Dit voorjaar werden burgers, bedrijven en openbare diensten uitgenodigd om te participeren aan deze grootscheepse verjongingsoperatie. Via de site www.comitewetsevaluatie.be kan u aangeven welke wet(ten) volgens u een probleem opleveren en in welke zin ze zouden moeten worden aangepast.De laatste maanden hebben de medewerkers van minister van Financiën, Koen Geens, een lijst gemaakt van onjuiste of achterhaalde belastingen of belastingen die tegenstrijdig zijn met het internationaal recht. Er ligt nu een wetsvoorstel klaar dat een aantal belastingen wil laten afschaffen omdat ze al jaren bron zijn van procedures (en irritaties). Het gaat onder meer om volgende belastingen: