Voordien gold immers dat het vakantiegeld nooit hoger mocht liggen dan het maandelijks pensioenbedrag, waardoor mensen met een erg laag pensioen steevast uit de boot vielen en de verhoging enkel gold voor de hogere pensioenen. "Ik vond dat steeds onrechtvaardig", lichtte minister van Pensioenen Alexander De Croo vrijdag toe na afloop van de ministerraad.

Met de ingreep zullen enkele honderdduizenden mensen volgend jaar hun vakantiegeld voor het eerst met 8,6 procent zien stijgen. Het gaat vaak om vrouwen die door hun gezinssituatie een kortere loopbaan hebben gekozen. Ook voor gepensioneerden met een maandelijkse uitkering die hoger ligt dan het vakantiegeld, komt er een stijging. Die gebeurt in twee fasen: 5 procent in 2013 en 3,43 procent in 2014. Het vakantiegeld bedraagt 646,47 euro voor alleenstaanden en 808,10 euro voor gezinnen.

De verhoging past in een rijtje pensioenverhogingen met middelen uit de welvaartsenveloppe die vrijdag langs de regeringstafel passeerden. Een andere aanpassing houdt in dat de minimumpensioenen voor zelfstandigen en werknemers vanaf september met 1,25 procent toenemen.

Minister van Middenstand Sabine Laruelle wees met enige fierheid op de evolutie die het minimumpensioen voor zelfstandigen sinds 2003 heeft doorgemaakt. Toen bedroeg het nog respectievelijk 823 en 617 euro voor gezinnen en alleenstaanden. Vanaf september zal dat 1.403 en 1.060 euro zijn.

De ministerraad keurde ook de verhoging van het loonplafond met 2 procent goed. Dat plafond geldt als aftopping in de pensioenberekening voor wie per kalenderjaar een hoger loon heeft. Omgekeerd neemt ook het minimumrecht per loopbaanjaar vanaf september met 1,25 procent toe. Voor het klein gewaarborgd minimumpensioen is er vanaf 1 januari 2014 een bijkomende verhoging met 2,51 procent (gezinsbedrag) en 0,80 procent (alleenstaande en overlevingspensioen). Ook de pensioenen van vijf jaar oud worden op 1 september 2013 en 1 september 2014 met 2 procent verhoogd.

Voordien gold immers dat het vakantiegeld nooit hoger mocht liggen dan het maandelijks pensioenbedrag, waardoor mensen met een erg laag pensioen steevast uit de boot vielen en de verhoging enkel gold voor de hogere pensioenen. "Ik vond dat steeds onrechtvaardig", lichtte minister van Pensioenen Alexander De Croo vrijdag toe na afloop van de ministerraad. Met de ingreep zullen enkele honderdduizenden mensen volgend jaar hun vakantiegeld voor het eerst met 8,6 procent zien stijgen. Het gaat vaak om vrouwen die door hun gezinssituatie een kortere loopbaan hebben gekozen. Ook voor gepensioneerden met een maandelijkse uitkering die hoger ligt dan het vakantiegeld, komt er een stijging. Die gebeurt in twee fasen: 5 procent in 2013 en 3,43 procent in 2014. Het vakantiegeld bedraagt 646,47 euro voor alleenstaanden en 808,10 euro voor gezinnen. De verhoging past in een rijtje pensioenverhogingen met middelen uit de welvaartsenveloppe die vrijdag langs de regeringstafel passeerden. Een andere aanpassing houdt in dat de minimumpensioenen voor zelfstandigen en werknemers vanaf september met 1,25 procent toenemen. Minister van Middenstand Sabine Laruelle wees met enige fierheid op de evolutie die het minimumpensioen voor zelfstandigen sinds 2003 heeft doorgemaakt. Toen bedroeg het nog respectievelijk 823 en 617 euro voor gezinnen en alleenstaanden. Vanaf september zal dat 1.403 en 1.060 euro zijn. De ministerraad keurde ook de verhoging van het loonplafond met 2 procent goed. Dat plafond geldt als aftopping in de pensioenberekening voor wie per kalenderjaar een hoger loon heeft. Omgekeerd neemt ook het minimumrecht per loopbaanjaar vanaf september met 1,25 procent toe. Voor het klein gewaarborgd minimumpensioen is er vanaf 1 januari 2014 een bijkomende verhoging met 2,51 procent (gezinsbedrag) en 0,80 procent (alleenstaande en overlevingspensioen). Ook de pensioenen van vijf jaar oud worden op 1 september 2013 en 1 september 2014 met 2 procent verhoogd.