De relatie tussen een verhuurder en een huurder wordt exclusief geregeld door de huurovereenkomst die ze gesloten hebben. Huurder en verhuuder zijn dus vrij om de kosten en lasten te bepalen die de huurder moet betalen. De partijen kunnen de kosten forfaitair bepalen (tenzij de huurovereenkomst uitdrukkelijk verwijst naar de verdeelsleutel in het reglement van mede-eigendom). Bij woninghuur kunnen zowel de huurder als de verhuurder aan de vrederechter vragen om de forfaitaire kosten te herzien of om te zetten in een reëel bedrag (dus geen forfait meer). In uw geval zijn de kosten niet forfaitair bepaald. Uw verhuurder moet dan ook aantonen dat het bedrag dat hij u vraagt overeenkomt met uw werkelijk verbruik. U hoeft zich dus niet tevreden te stellen met de huidige verdeling (door 12). Vraag uw verhuurder om afzonderlijke tellers te plaatsen. Dat is de enige manier om uw exacte verbruik te kennen. In afwachting daarvan kunt u voorstellen om 1/20ste van de waterfactuur te betalen.

De relatie tussen een verhuurder en een huurder wordt exclusief geregeld door de huurovereenkomst die ze gesloten hebben. Huurder en verhuuder zijn dus vrij om de kosten en lasten te bepalen die de huurder moet betalen. De partijen kunnen de kosten forfaitair bepalen (tenzij de huurovereenkomst uitdrukkelijk verwijst naar de verdeelsleutel in het reglement van mede-eigendom). Bij woninghuur kunnen zowel de huurder als de verhuurder aan de vrederechter vragen om de forfaitaire kosten te herzien of om te zetten in een reëel bedrag (dus geen forfait meer). In uw geval zijn de kosten niet forfaitair bepaald. Uw verhuurder moet dan ook aantonen dat het bedrag dat hij u vraagt overeenkomt met uw werkelijk verbruik. U hoeft zich dus niet tevreden te stellen met de huidige verdeling (door 12). Vraag uw verhuurder om afzonderlijke tellers te plaatsen. Dat is de enige manier om uw exacte verbruik te kennen. In afwachting daarvan kunt u voorstellen om 1/20ste van de waterfactuur te betalen.