Bij nieuwbouwwoningen zouden geen stookolieketels meer geplaatst mogen worden. Ook installaties op aardgas zouden strenger aangepakt worden. "De bedoeling is minder te verwarmen met fossiele brandstoffen en meer elektrisch, via bijvoorbeeld warmtepompen", luidt het.

Met het voorstel pikt de N-VA een maatregel van de vorige Vlaamse regering weer op. Vorig jaar in de zomer was de regering-Bourgeois het er al over eens dat vanaf 2021 geen stookolieketels meer mochten worden geplaatst. Dat verbod kreeg tegenwind van de brandstoffenleveranciers, waarop de ingreep deels werd teruggedraaid. Het verbod zou vanaf 2021 enkel gelden voor nieuwbouw en bij ingrijpende renovaties. Een kapotte ketel zou wel nog vervangen mogen worden. Pas in 2035 zou er een algemeen verbod op stookolieketels komen.

Van een algemeen verbod is in de huidige voorstellen geen sprake, wel van een verbod op de installatie van stookolieketels in een nieuwbouw.

De Federatie van Brandstoffenhandelaars (Brafco) is alvast niet enthousiast over een eventueel verbod op stookolieketels bij nieuwbouw. Kiezen voor warmtepompen is gezien de hoge elektriciteitsprijzen in ons land "niet de meest verstandige keuze voor de prijsbewuste consument", argumenteert Brafco.

De sector wijst ook op de jaarlijks terugkerende stroomtekortproblemen. "Vraag is of de warmtepomp wel zal functioneren op de momenten dat deze moet werken." De bijkomende vraag naar elektriciteit als gevolg van onder meer warmtepompen zal ook de bouw van bijkomende milieubelastende gascentrales onvermijdelijk maken, aldus nog Brafco.

Volgens Brafco zijn de plannen ingegeven door een "achterhaalde" kijk op stookolieketels. De sector doet heel wat inspanningen om de ecologische voetafdruk van verwarmen met mazout te verminderen, zoals zwavelarme stookolie, energiezuinige of hybride toestellen en CO2-neutrale synthetische vloeibare brandstoffen. "Brafco dringt er bij de regeringsonderhandelaars op aan oog te hebben voor de ontwikkelingen op dit vlak en deze ook aan te moedigen, veeleer dan bepaalde verwarmingstechnologieën te verbieden", aldus de federatie nog.

Bij nieuwbouwwoningen zouden geen stookolieketels meer geplaatst mogen worden. Ook installaties op aardgas zouden strenger aangepakt worden. "De bedoeling is minder te verwarmen met fossiele brandstoffen en meer elektrisch, via bijvoorbeeld warmtepompen", luidt het. Met het voorstel pikt de N-VA een maatregel van de vorige Vlaamse regering weer op. Vorig jaar in de zomer was de regering-Bourgeois het er al over eens dat vanaf 2021 geen stookolieketels meer mochten worden geplaatst. Dat verbod kreeg tegenwind van de brandstoffenleveranciers, waarop de ingreep deels werd teruggedraaid. Het verbod zou vanaf 2021 enkel gelden voor nieuwbouw en bij ingrijpende renovaties. Een kapotte ketel zou wel nog vervangen mogen worden. Pas in 2035 zou er een algemeen verbod op stookolieketels komen. Van een algemeen verbod is in de huidige voorstellen geen sprake, wel van een verbod op de installatie van stookolieketels in een nieuwbouw.De Federatie van Brandstoffenhandelaars (Brafco) is alvast niet enthousiast over een eventueel verbod op stookolieketels bij nieuwbouw. Kiezen voor warmtepompen is gezien de hoge elektriciteitsprijzen in ons land "niet de meest verstandige keuze voor de prijsbewuste consument", argumenteert Brafco. De sector wijst ook op de jaarlijks terugkerende stroomtekortproblemen. "Vraag is of de warmtepomp wel zal functioneren op de momenten dat deze moet werken." De bijkomende vraag naar elektriciteit als gevolg van onder meer warmtepompen zal ook de bouw van bijkomende milieubelastende gascentrales onvermijdelijk maken, aldus nog Brafco. Volgens Brafco zijn de plannen ingegeven door een "achterhaalde" kijk op stookolieketels. De sector doet heel wat inspanningen om de ecologische voetafdruk van verwarmen met mazout te verminderen, zoals zwavelarme stookolie, energiezuinige of hybride toestellen en CO2-neutrale synthetische vloeibare brandstoffen. "Brafco dringt er bij de regeringsonderhandelaars op aan oog te hebben voor de ontwikkelingen op dit vlak en deze ook aan te moedigen, veeleer dan bepaalde verwarmingstechnologieën te verbieden", aldus de federatie nog.