Sinds 1 juli 2015 is schenken van onroerend goed in Vlaanderen goedkoper geworden. De Vlaamse schenkbelasting en de verlaagde tarieven voor de schenking van onroerende goederen (huizen, gronden, appartementen) is enkel van toepassing als de schenking in het Vlaams gewest gelokaliseerd is. Men kijkt daarvoor naar de fiscale woonplaats van de schenker, als hij een rijksinwoner is. Waar het geschonken goed ligt speelt daarbij geen rol.

Je vindt de nieuwe verlaagde Vlaamse basistarieven voor onroerende schenkingen sinds 1 juli 2015 in Plus Magazine nr. 319 van oktober, op p. 82.

Hieronder vind je de tarieven die van toepassing zijn in Brussel en Wallonië

Schenkingstarieven onroerende goederen in hetBrussels Hoofdstedelijk Gewest

SCHIJVEN

Rechte lijn, tussen echtgenoten, tussen (wettelijke) samenwonenden

0,01 tot ? 50.000

50.000 tot ? 100.000 100.000 tot ? 175.000 175.000 tot ? 250.000 250.000 tot ? 500.000 boven de ? 500.000

3 %

8 %

9 %

18 %

24 %

30 %

SCHIJVEN

Tussen broers en zussen

0,01 tot ? 12.500

12.500 tot ? 25.000

25.000 tot ? 50.000

50.000 tot ? 100.000

100.000 tot ? 175.000 175.000 tot ? 250.000

boven de ? 250.000

20 %

25 %

30 %

40 %

55 %

60 %

65 %

SCHIJVEN

Tussen ooms of tantes en neven of nichten

0,01 tot ? 50.000

50.000 tot ? 100.000 100.000 tot ? 175.000

boven de ? 175.000

35 %

50 %

60 %

70 %

SCHIJVEN

Tussen alle andere personen

0,01 tot ? 50.000 50.000 tot ? 75.000

75.000 tot ? 175.000 boven de ? 175.000

40 %

55 %

65 %

80 %

Gunsttarief

De schenkingen van woningen/appartementendie gelegen zijn binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die plaatsvinden in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijke samenwonenden kunnen onder bepaalde voorwaarden van een gunsttarief genieten.

Volgende tariefschaal is van toepassing

SCHIJVEN

Rechte lijn, tussen echtgenoten, tussen (wettelijke) samenwonenden

0,01 tot ? 50.000

50.000 tot ? 100.000

100.000 tot ? 175.000

175.000 tot ? 250.000

250.000 tot ? 500.000

boven de ? 500.000

2 % (i.p.v. 3 %)

5,3 % (i.p.v. 8 %)

6% (i.p.v. 9 %)

12 % (i.p.v. 18 %)

24 %

30 %

Schenkingstarieven onroerende goederen in hetWaals Gewest

SCHIJVEN

Rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijk samenwonenden

0,01 tot ? 12.500

12.500 tot ? 25.000

25.000 tot ? 50.000

50.000 tot ? 100.000

100.000 tot ? 150.000

150.000 tot ? 200.000

200.000 tot ? 250.000

250.000 tot ? 500.000

Daarboven

3 %

4 %

5 %

7 %

10 %

14 %

18 %

24 %

30 %

SCHIJVEN

Tussen broers en zussen

Tussen ooms of tantes en neven of nichten

Tussen alle an­dere per­sonen

0,01 tot ? 12.500

12.500 tot ? 25.000

25.000 tot ? 75.000

75.000 tot ? 175.000

Daarboven

20 %

25 %

35 %

50 %

65 %

25 %

30 %

40 %

55 %

70 %

30 %

35 %

60 %

80 %

80 %Gunsttarief

Ook voor de Waalse gezinswoningis er een gunsttarief weggelegd voor de schenkingen in de rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijke samenwoners.

Het tarief ziet er als volgt uit:

SCHIJVEN

Rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijke samenwoners

0,01 tot ? 25.000

1%

25.000 tot ? 50.000

2%

50.000 tot ? 175.000

5%

175.000 tot ? 250.000

12%

250.000 tot ? 500.000

24%

Meer dan ? 500.000

30%

Vrijstelling voor een persoon met een beperking

In Vlaanderen bestond er al een vrijstelling in de erfbelasting voor gehandicapte kinderen. Voortaan is er in het Vlaams gewest ook een vrijstelling als je schenkt aan een gehandicapt kind/persoon. Meer daarover in Plus Magazine van oktober op p. 82.

Hoeveel de vrijstelling bedraagt hangt af van de verwantschapsgraad tussen de schenker en de persoon met een beperking. Er wordt ook rekening gehouden met een leeftijdscoëfficiënt.

De formule die je moet toepassen is:

(? 3000) x de leeftijdscoëfficiënt, afhankelijk van de leeftijd van de de schenking krijgt.

Hieronder vind je de tabel met de leeftijdscoëfficiënten:

Leeftijdscoëfficiënt

Leeftijd van degene die de schenking krijgt

18

20 of jonger

17

> 20 - 30

16

> 30 - 40

14

>40 - 50

13

>50 - 55

11

>55 - 60

9,5

>60 - 65

8

>65 - 70

6

>70 - 75

4

>75 - 80

2

>80

Sinds 1 juli 2015 is schenken van onroerend goed in Vlaanderen goedkoper geworden. De Vlaamse schenkbelasting en de verlaagde tarieven voor de schenking van onroerende goederen (huizen, gronden, appartementen) is enkel van toepassing als de schenking in het Vlaams gewest gelokaliseerd is. Men kijkt daarvoor naar de fiscale woonplaats van de schenker, als hij een rijksinwoner is. Waar het geschonken goed ligt speelt daarbij geen rol.Je vindt de nieuwe verlaagde Vlaamse basistarieven voor onroerende schenkingen sinds 1 juli 2015 in Plus Magazine nr. 319 van oktober, op p. 82.Hieronder vind je de tarieven die van toepassing zijn in Brussel en WalloniëSchenkingstarieven onroerende goederen in hetBrussels Hoofdstedelijk GewestGunsttariefDe schenkingen van woningen/appartementendie gelegen zijn binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die plaatsvinden in rechte lijn, tussen echtgenoten en tussen wettelijke samenwonenden kunnen onder bepaalde voorwaarden van een gunsttarief genieten.Volgende tariefschaal is van toepassingSchenkingstarieven onroerende goederen in hetWaals GewestGunsttariefOok voor de Waalse gezinswoningis er een gunsttarief weggelegd voor de schenkingen in de rechte lijn, tussen echtgenoten en wettelijke samenwoners.Het tarief ziet er als volgt uit:Vrijstelling voor een persoon met een beperkingIn Vlaanderen bestond er al een vrijstelling in de erfbelasting voor gehandicapte kinderen. Voortaan is er in het Vlaams gewest ook een vrijstelling als je schenkt aan een gehandicapt kind/persoon. Meer daarover in Plus Magazine van oktober op p. 82.Hoeveel de vrijstelling bedraagt hangt af van de verwantschapsgraad tussen de schenker en de persoon met een beperking. Er wordt ook rekening gehouden met een leeftijdscoëfficiënt.De formule die je moet toepassen is:(? 3000) x de leeftijdscoëfficiënt, afhankelijk van de leeftijd van de de schenking krijgt. Hieronder vind je de tabel met de leeftijdscoëfficiënten: