Vlaanderen wil graag 80 procent van de 20- tot 64-jarigen aan het werk. De Vlaamse regering zet ook alle middelen in om die doelstelling te halen. Een van de grote hefbomen daarbij is opleiding. Een van de meer uitdagende doelgroepen is die van de werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen zonder recente werkervaring, mensen van wie de kennis niet meer up-to-date is, mensen zonder de juiste werkattitude of mensen met medische of psychosociale problemen.

Werkplekleren wordt werkervaringsstage

Voor die doelgroep bestaan er wel verschillende vormen van werkplekleren, maar volgens minister Brouns zien de mensen "de bomen door het bos niet meer". Daarom komt er een vernieuwd en flexibel kader rond de werkervaringsstage. "Dat moet de drempel verlagen om werkplekleren aan te vangen én het biedt meer mogelijkheden aan VDAB én aan organisaties om het werkplekleren aan te bieden op hun eigen manier. Een absolute win-win, dus", meent minister Brouns.

De werkervaringsstage moet werkzoekenden de mogelijkheid geven om hun competenties te versterken. Het gaat dan onder meer om leren samenwerken, goed communiceren en plannen. Het biedt hen ook een recente werkervaring in de richting van een job die ze zouden willen doen. Indien dat nodig is, kan er ook gewerkt worden aan het wegwerken van medische drempels.

Meer duidelijkheid

Concreet zullen de bestaande activeringsstage en de gespecialiseerde beroepsverkennende stage ophouden te bestaan. Zij worden geïntegreerd in de werkervaringsstage. In de afgelopen jaren maakten gemiddeld zo'n 6.500 werkzoekenden gebruik van één van de bestaande types van werkplekleren. Het vernieuwde en vereenvoudigde aanbod van de werkervaringsstage gaat in vanaf 1 januari 2023.

Het nieuwe systeem moet niet alleen voor meer duidelijkheid zorgen voor de werkzoekende, de werkgever als de bemiddelaar. Voor de werkgevers hangt er ook een premie van maandelijks 200 euro bruto aan vast per voltijdse werkervaringsstage.

Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder van VDAB, juicht de hervorming toe: "Iedereen is gebaat bij eenvoudige en doelgerichte dienstverlening. We kunnen de werkervaringsstage nu gebruiken om nog meer mensen stappen richting werk te laten zetten door ervaring te laten opdoen op de werkvloer."

Vlaanderen wil graag 80 procent van de 20- tot 64-jarigen aan het werk. De Vlaamse regering zet ook alle middelen in om die doelstelling te halen. Een van de grote hefbomen daarbij is opleiding. Een van de meer uitdagende doelgroepen is die van de werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen zonder recente werkervaring, mensen van wie de kennis niet meer up-to-date is, mensen zonder de juiste werkattitude of mensen met medische of psychosociale problemen.Voor die doelgroep bestaan er wel verschillende vormen van werkplekleren, maar volgens minister Brouns zien de mensen "de bomen door het bos niet meer". Daarom komt er een vernieuwd en flexibel kader rond de werkervaringsstage. "Dat moet de drempel verlagen om werkplekleren aan te vangen én het biedt meer mogelijkheden aan VDAB én aan organisaties om het werkplekleren aan te bieden op hun eigen manier. Een absolute win-win, dus", meent minister Brouns.De werkervaringsstage moet werkzoekenden de mogelijkheid geven om hun competenties te versterken. Het gaat dan onder meer om leren samenwerken, goed communiceren en plannen. Het biedt hen ook een recente werkervaring in de richting van een job die ze zouden willen doen. Indien dat nodig is, kan er ook gewerkt worden aan het wegwerken van medische drempels.Concreet zullen de bestaande activeringsstage en de gespecialiseerde beroepsverkennende stage ophouden te bestaan. Zij worden geïntegreerd in de werkervaringsstage. In de afgelopen jaren maakten gemiddeld zo'n 6.500 werkzoekenden gebruik van één van de bestaande types van werkplekleren. Het vernieuwde en vereenvoudigde aanbod van de werkervaringsstage gaat in vanaf 1 januari 2023.Het nieuwe systeem moet niet alleen voor meer duidelijkheid zorgen voor de werkzoekende, de werkgever als de bemiddelaar. Voor de werkgevers hangt er ook een premie van maandelijks 200 euro bruto aan vast per voltijdse werkervaringsstage.Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder van VDAB, juicht de hervorming toe: "Iedereen is gebaat bij eenvoudige en doelgerichte dienstverlening. We kunnen de werkervaringsstage nu gebruiken om nog meer mensen stappen richting werk te laten zetten door ervaring te laten opdoen op de werkvloer."