Ben je als patiënt niet tevreden over de verleende zorg? Heb je een conflict met een arts of verpleegkundige? Of vinden jij of je familie dat je elders beter kan worden behandeld? Dan kan dit aanleiding geven tot een verzoek om van zorginstelling te veranderen, nog voor je de behandeling hebt beëindigd.
...

Ben je als patiënt niet tevreden over de verleende zorg? Heb je een conflict met een arts of verpleegkundige? Of vinden jij of je familie dat je elders beter kan worden behandeld? Dan kan dit aanleiding geven tot een verzoek om van zorginstelling te veranderen, nog voor je de behandeling hebt beëindigd. "Je kan inderdaad midden in een behandeling van ziekenhuis veranderen", bevestigt ombudsvrouw en ziekenhuisbemiddelaar Caroline Doppagne. "De wet inzake de patiëntenrechten staat dit toe. Die wet heeft ervoor gezorgd dat de patiënt rechten kreeg toegekend, waardoor hij een volwaardige speler is geworden binnen de gezondheidszorg en wat hem toelaat om op basis van deze wetgeving zijn ontevredenheid te uiten." Artikel 6 van de wet op de patiëntenrechten biedt je de mogelijkheid om van zorgverlener en dus van ziekenhuis te veranderen. "In de praktijk heeft elke patiënt de vrijheid om op elk moment van instelling te veranderen", verduidelijkt Caroline Doppagne, die ongeveer 500 bemiddelingsdossiers per jaar beheert. "Wij ontvangen families die het niet eens zijn met de behandeling of de manier waarop die verloopt en een overplaatsing van de patiënt en zijn medisch dossier vragen. De patiënt of zijn vertegenwoordiger ondertekent dan een verklaring waarin staat dat hij niet verder mag worden behandeld. Alle extra kosten voor de overbrenging naar een ander ziekenhuis, zoals het vervoer per ambulance, zijn dan wel voor rekening van de patiënt. Maar moet de patiënt een zware operatie ondergaan in een ander ziekenhuis, dat daarvoor beter is uitgerust, dan is dat geen keuze maar een noodzaak en worden er geen extra kosten aangerekend." Dat is dus niet zo voor een overplaatsing zonder dwingende medische redenen. Is dit recht om van ziekenhuis of zorgverlener te veranderen onbeperkt? "Nee, in een aantal bij wet geregelde gevallen kan de arts zich tegen de overbrenging verzetten, bijvoorbeeld wanneer dit aanzienlijke gezondheidsrisico's voor de patiënt inhoudt", antwoordt de ombudsvrouw. De plicht van zorgverleners is in de eerste plaats om kwaliteitsvolle zorg te verstrekken. Als een overplaatsing de patiënt kan schaden, als hij in levensgevaar verkeert, dan mag het medisch personeel zich daar tegen verzetten zonder de wet te overtreden. Er zijn nog andere uitzonderingen, zoals bij psychiatrische stoornissen, waar men maatregelen tot vrijheidsberoving kan nemen. "Als bemiddelaar behandel ik overplaatsingen tussen ziekenhuizen op verzoek van patiënten, maar die komen er soms ook na klachten van zorgverstrekkers", stelt Caroline Doppagne. "Zorgverleners worden soms geconfronteerd met lastige patiënten of hun gezin, die zich zo agressief gedragen dat het onmogelijk wordt om hen in goede omstandigheden te verzorgen. Dan probeer ik via communicatie en overleg de situatie te ontmijnen. Maar als dit niet lukt, is een overplaatsing naar een andere instelling de enige optie om het ziekenhuispersoneel te beschermen, indien het niet gaat om een levensbedreigende noodsituatie voor de patiënt welteverstaan."