Als u uw jaarlijkse brand- of autoverzekering wilt opzeggen, moet u nog wel een opzegtermijn van 3 maanden respecteren. En wanneer komt u meestal op het idee om van verzekeraar te veranderen? Juist, wanneer het vervaldagbericht in uw bus valt met een uitnodiging voor de betaling van uw polis voor het volgende jaar. "Weer een jaar wachten!" klaagt u gefrustreerd.

Tariefwijziging

Maar als uw verzekeraar een tariefwijziging heeft doorgevoerd, kunt u dit wel! Regelmatig verhogen (of soms verlagen!) verzekeraars hun tarieven. Let wel, het moet wel gaan om een echte verhoging van de tarieven, geen loutere indexatie. Als verzekeraars dat doen moeten ze de klant uitdrukkelijk verwittigen. Volgens de wet zijn er twee mogelijkheden:

Ofwel moeten ze u vier maanden voor de vervaldag een bericht sturen met de aankondiging van een tariefverhoging en er uitdrukkelijk bij vermelden dat u binnen de maand uw contract kunt opzeggen.

Ofwel kunnen ze u ook later verwittigen, op voorwaarde dat ze u dan 3 maanden tijd geven om het contract op te zeggen. Die verwittiging van tariefverhoging staat dan meestal op het vervaldagbericht, maar niet altijd prominent of vaak in de kleine lettertjes. U kijkt er misschien over omdat u alleen op de uitnodiging tot betaling let!

TIP "Let er daarom op niet meteen te betalen als u van verzekeraar wil veranderen", zegt de ombudsman verzekeringen. "Want als u betaalt, wordt dit door de verzekeraars vaak als een stilzwijgende aanvaarding van de nieuwe premie aanzien. Meld in de opzegbrief dat u de opzeg uitvoert op basis van de premieverhoging."

Nog gedekt na vervaldag

Het is trouwens niet zo dat u niet meer gedekt zou zijn na het verstrijken van de vervaldag. Om een dekking van een lopende verzekering te schorsen moet de verzekeraar eerst een ingebrekestelling versturen. U blijft in principe gedekt tot de datum die in de ingebrekestelling is opgenomen. Om bijkomende invorderingsproblemen te voorkomen is het wel aangewezen zo spoedig mogelijk een beslissing te nemen en deze kenbaar te maken aan de verzekeraar.

Vanaf zo'n vervaldagbericht met kennisgeving van tariefverhoging hebt u dus nog drie maanden tijd om op te zeggen. Dat kan op drie manieren:

  • per aangetekende brief,
  • door overhandiging van een opzegbrief tegen ontvangstbewijs
  • of met een deurwaardersexploot.

TIP Doe dit rechtstreeks naar uw verzekeraar, niet naar uw makelaar, want dat is een tussenpersoon.

Voor meer informatie kunt u steeds contact opnemen met de Ombudsman Verzekeringen: www.ombudsman.as, tel. 02 547 58 71. U kunt er ook een klacht indienen bij geschillen, o.a. omtrent de opzeg.

Als u uw jaarlijkse brand- of autoverzekering wilt opzeggen, moet u nog wel een opzegtermijn van 3 maanden respecteren. En wanneer komt u meestal op het idee om van verzekeraar te veranderen? Juist, wanneer het vervaldagbericht in uw bus valt met een uitnodiging voor de betaling van uw polis voor het volgende jaar. "Weer een jaar wachten!" klaagt u gefrustreerd.Maar als uw verzekeraar een tariefwijziging heeft doorgevoerd, kunt u dit wel! Regelmatig verhogen (of soms verlagen!) verzekeraars hun tarieven. Let wel, het moet wel gaan om een echte verhoging van de tarieven, geen loutere indexatie. Als verzekeraars dat doen moeten ze de klant uitdrukkelijk verwittigen. Volgens de wet zijn er twee mogelijkheden:Ofwel moeten ze u vier maanden voor de vervaldag een bericht sturen met de aankondiging van een tariefverhoging en er uitdrukkelijk bij vermelden dat u binnen de maand uw contract kunt opzeggen.Ofwel kunnen ze u ook later verwittigen, op voorwaarde dat ze u dan 3 maanden tijd geven om het contract op te zeggen. Die verwittiging van tariefverhoging staat dan meestal op het vervaldagbericht, maar niet altijd prominent of vaak in de kleine lettertjes. U kijkt er misschien over omdat u alleen op de uitnodiging tot betaling let!TIP "Let er daarom op niet meteen te betalen als u van verzekeraar wil veranderen", zegt de ombudsman verzekeringen. "Want als u betaalt, wordt dit door de verzekeraars vaak als een stilzwijgende aanvaarding van de nieuwe premie aanzien. Meld in de opzegbrief dat u de opzeg uitvoert op basis van de premieverhoging."Het is trouwens niet zo dat u niet meer gedekt zou zijn na het verstrijken van de vervaldag. Om een dekking van een lopende verzekering te schorsen moet de verzekeraar eerst een ingebrekestelling versturen. U blijft in principe gedekt tot de datum die in de ingebrekestelling is opgenomen. Om bijkomende invorderingsproblemen te voorkomen is het wel aangewezen zo spoedig mogelijk een beslissing te nemen en deze kenbaar te maken aan de verzekeraar.Vanaf zo'n vervaldagbericht met kennisgeving van tariefverhoging hebt u dus nog drie maanden tijd om op te zeggen. Dat kan op drie manieren:TIP Doe dit rechtstreeks naar uw verzekeraar, niet naar uw makelaar, want dat is een tussenpersoon.Voor meer informatie kunt u steeds contact opnemen met de Ombudsman Verzekeringen: www.ombudsman.as, tel. 02 547 58 71. U kunt er ook een klacht indienen bij geschillen, o.a. omtrent de opzeg.