Bepaalde cijfers verwonderen niet: met 150.614 nieuwe gepensioneerden in de privésector in 2011, zijn de na-oorlogse baby-boomers stilaan een papy-boom-generatie aan het worden. Toch opvallend: de laatste 5 jaar zijn er 10% meer werknemers die in de loop van hun carrière eens of meerdere keren van statuut zijn veranderd. Deze stijging doet zich voor bij alle vormen van gemengde loopbanen, maar ze is het grootst bij degenen die zowel loontrekkende, zelfstandige als ambtenaar geweest zijn (+ 9,7%) en degenen die loontrekkende en ambtenaar geweest zijn (+ 9,6%).

Informatisering

Via informatisering kunnen de gegevens van de verschillende pensioendiensten gekruist en verzameld worden, zowel nationaal als internationaal. De RVP levert een aantal instrumenten om uw pensioen digitaal aan te vragen en te berekenen . Om te beginnen is er www.pensioenaanvraag.be, de digitale applicatie waarop u sinds vorig jaar met enkele muisklikken van thuis uit uw pensioen kunt aanvragen. Op www.mypension.be kunt u uw pensioengegevens online raadplegen. U kunt ook de site www.kenuwpensioen.be raadplegen.

Samenwerking pensioendiensten

Mensen met een gemengde loopbaan hebben vaak vragen over (de berekening van) hun pensioen. Een goede samenwerking tussen de verschillende pensioendiensten is dan ook heel belangrijk. Daarom werden de Pensioenpunten opgericht. Hier vinden mensen met een gemengde loopbaan vertegenwoordigers van de 3 diensten: de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP - voor loontrekkenden), het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen (RSVZ) en de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS). In 2011 deden 158 321 personen beroep op een Pensioenpunt.

U vindt de adressen van de Pensioenpunten en de openingsuren op www.onprvp.fgov.be.

Bepaalde cijfers verwonderen niet: met 150.614 nieuwe gepensioneerden in de privésector in 2011, zijn de na-oorlogse baby-boomers stilaan een papy-boom-generatie aan het worden. Toch opvallend: de laatste 5 jaar zijn er 10% meer werknemers die in de loop van hun carrière eens of meerdere keren van statuut zijn veranderd. Deze stijging doet zich voor bij alle vormen van gemengde loopbanen, maar ze is het grootst bij degenen die zowel loontrekkende, zelfstandige als ambtenaar geweest zijn (+ 9,7%) en degenen die loontrekkende en ambtenaar geweest zijn (+ 9,6%). Via informatisering kunnen de gegevens van de verschillende pensioendiensten gekruist en verzameld worden, zowel nationaal als internationaal. De RVP levert een aantal instrumenten om uw pensioen digitaal aan te vragen en te berekenen . Om te beginnen is er www.pensioenaanvraag.be, de digitale applicatie waarop u sinds vorig jaar met enkele muisklikken van thuis uit uw pensioen kunt aanvragen. Op www.mypension.be kunt u uw pensioengegevens online raadplegen. U kunt ook de site www.kenuwpensioen.be raadplegen.Mensen met een gemengde loopbaan hebben vaak vragen over (de berekening van) hun pensioen. Een goede samenwerking tussen de verschillende pensioendiensten is dan ook heel belangrijk. Daarom werden de Pensioenpunten opgericht. Hier vinden mensen met een gemengde loopbaan vertegenwoordigers van de 3 diensten: de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP - voor loontrekkenden), het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen (RSVZ) en de Pensioendienst voor de overheidssector (PDOS). In 2011 deden 158 321 personen beroep op een Pensioenpunt. U vindt de adressen van de Pensioenpunten en de openingsuren op www.onprvp.fgov.be.