Enkele weken geleden ontstond ophef omdat minister van Pensioenen Bacquelaine aan de Raad van State advies had gevraagd over een maatregel waarbij vijftigplussers die meer dan een jaar werkloos zijn, zouden terugvallen op een basisbedrag voor hun pensioenopbouw. De communicatie daarover verliep dermate verwarrend, dat het onduidelijk was of het al dan niet om een besliste maatregel ging.

Het kernkabinet besliste vorige week dat voor vijftigplussers niets zou veranderen, maar dat via overleg met de sociale partners en de gewesten vooral zou worden ingezet op hun activering. N-VA liet echter bijna onmiddellijk verstaan dat het dossier wat hen betreft snel weer op de regeringstafel moet belanden.

"De uitzondering voor vijftigplussers is opgenomen in het KB", verklaarde minister Bacquelaine woensdag in de bevoegde Kamercommissie. Of dat de rest van de legislatuur zo zal blijven, zoals de oppositie wilde weten, expliciteerde de liberaal niet. "In tegenstelling tot in Venezuela zijn KB's bij ons niet eeuwigdurend. Als de partijen dat beslissen, kunnen ze veranderen", merkte Commissievoorzitter Vincent Van Quickenborne (Open Vld) op. Gezien het verzet van Open Vld en CD&V tegen de maatregel, lijkt die kans echter klein.

Tijdens de gedachtewisseling ontstond een welles-nietesspel tussen meerderheid en oppositie over wie ongerustheid bij de bevolking teweeg heeft gebracht. Minister Bacquelaine verweet sp.a en de vakbonden onzekerheid te creëren voor politieke doeleinden. "Met de mensen en hun pensioenen had dit niets te maken", aldus Bacquelaine, die verwees naar "beslissingen die niet werden genomen" en "intentieprocessen".

"Er zijn uiteraard veel werkhypotheses, zelfs honderden, maar dat zijn niet de beslissingen die we nemen." Zo verklaarde hij dat er nooit een beslissing is geweest van de regering over de berekeningswijze van hoeveel dagen iemand per jaar moet hebben gewerkt om aan een volledig jaar te komen.

Wat de solidariteitsbijdrage betreft, daar kondigde Bacquelaine aan dat zal worden geschoven met de drempelwaarde. Van Quickenborne verzekerde dat de hoogste pensioenen nog steeds "de volle pot" zullen betalen.

De voorbije dagen was een cijferoorlog ontstaan met de vakbonden en de oppositie. Zij beweerden dat bepaalde categorieën werknemers tot meer dan honderd euro per maand pensioen zouden kwijtspelen door de pensioenmaatregelen. Bacquelaine had die cijfers in eerste instantie "van de pot gerukt" genoemd. Woensdag had hij het over theoretische basishypotheses. "Je moet op een bepaald moment naar de realiteit terugkeren", aldus Bacquelaine.

Enkele weken geleden ontstond ophef omdat minister van Pensioenen Bacquelaine aan de Raad van State advies had gevraagd over een maatregel waarbij vijftigplussers die meer dan een jaar werkloos zijn, zouden terugvallen op een basisbedrag voor hun pensioenopbouw. De communicatie daarover verliep dermate verwarrend, dat het onduidelijk was of het al dan niet om een besliste maatregel ging. Het kernkabinet besliste vorige week dat voor vijftigplussers niets zou veranderen, maar dat via overleg met de sociale partners en de gewesten vooral zou worden ingezet op hun activering. N-VA liet echter bijna onmiddellijk verstaan dat het dossier wat hen betreft snel weer op de regeringstafel moet belanden. "De uitzondering voor vijftigplussers is opgenomen in het KB", verklaarde minister Bacquelaine woensdag in de bevoegde Kamercommissie. Of dat de rest van de legislatuur zo zal blijven, zoals de oppositie wilde weten, expliciteerde de liberaal niet. "In tegenstelling tot in Venezuela zijn KB's bij ons niet eeuwigdurend. Als de partijen dat beslissen, kunnen ze veranderen", merkte Commissievoorzitter Vincent Van Quickenborne (Open Vld) op. Gezien het verzet van Open Vld en CD&V tegen de maatregel, lijkt die kans echter klein. Tijdens de gedachtewisseling ontstond een welles-nietesspel tussen meerderheid en oppositie over wie ongerustheid bij de bevolking teweeg heeft gebracht. Minister Bacquelaine verweet sp.a en de vakbonden onzekerheid te creëren voor politieke doeleinden. "Met de mensen en hun pensioenen had dit niets te maken", aldus Bacquelaine, die verwees naar "beslissingen die niet werden genomen" en "intentieprocessen". "Er zijn uiteraard veel werkhypotheses, zelfs honderden, maar dat zijn niet de beslissingen die we nemen." Zo verklaarde hij dat er nooit een beslissing is geweest van de regering over de berekeningswijze van hoeveel dagen iemand per jaar moet hebben gewerkt om aan een volledig jaar te komen. Wat de solidariteitsbijdrage betreft, daar kondigde Bacquelaine aan dat zal worden geschoven met de drempelwaarde. Van Quickenborne verzekerde dat de hoogste pensioenen nog steeds "de volle pot" zullen betalen. De voorbije dagen was een cijferoorlog ontstaan met de vakbonden en de oppositie. Zij beweerden dat bepaalde categorieën werknemers tot meer dan honderd euro per maand pensioen zouden kwijtspelen door de pensioenmaatregelen. Bacquelaine had die cijfers in eerste instantie "van de pot gerukt" genoemd. Woensdag had hij het over theoretische basishypotheses. "Je moet op een bepaald moment naar de realiteit terugkeren", aldus Bacquelaine.