U vertrekt binnenkort voor een langer verblijf naar het buitenland. Het lijkt u verstandig om een vertrouwenspersoon (mandataris of lasthebber) een schriftelijke volmacht (mandaat) te geven om in uw naam en voor uw rekening alle rechtshandelingen te stellen die u normaal zou doen. U kunt een volmacht voor beperkte of onbeperkte duur geven (dat beslist u zelf). Een volmacht is alleen geldig als de lasthebber ermee akkoord gaat en ze aanvaardt.

MODELBRIEF

Volmacht

Tussen de ondergetekenden:

1) De heer en/of mevrouw .... (naam, voornaam, adres), hierna lastgever genoemd

en

2) De heer en/of mevrouw .... (naam, voornaam, adres), hierna lasthebber genoemd, wordt overeengekomen wat volgt.

De lastgever stelt als lasthebber de heer/mevrouw .... (naam, adres) aan, welke deze opdracht uitdrukkelijk aanvaardt. De lasthebber zal de lastgever in alle opzichten vertegenwoordigen en zijn/haar rechten en belangen behartigen.

Of: De lasthebber heeft de macht om de volgende handelingen te stellen: .... (omschrijving van de te stellen handelingen, bijv. geld afhalen van de bankrekening).

De lasthebber zal ook alle noodzakelijke of wenselijke rechtshandelingen verrichten namens de lastgever. De lasthebber mag alle stukken opstellen en ondertekenen die hij nodig acht om zijn opdracht te vervullen.

Deze volmacht geldt voor de duur van.... maanden, te beginnen vanaf .... (datum). De volmacht kan (tussentijds), zonder opgave van redenen, worden herroepen.

Gedaan te ....(plaats), op .... (datum) in .... exemplaren waarvan elke partij verklaart er één te hebben ontvangen.

Handtekening volmachtgever

U vertrekt binnenkort voor een langer verblijf naar het buitenland. Het lijkt u verstandig om een vertrouwenspersoon (mandataris of lasthebber) een schriftelijke volmacht (mandaat) te geven om in uw naam en voor uw rekening alle rechtshandelingen te stellen die u normaal zou doen. U kunt een volmacht voor beperkte of onbeperkte duur geven (dat beslist u zelf). Een volmacht is alleen geldig als de lasthebber ermee akkoord gaat en ze aanvaardt. MODELBRIEFVolmacht Tussen de ondergetekenden: 1) De heer en/of mevrouw .... (naam, voornaam, adres), hierna lastgever genoemd en 2) De heer en/of mevrouw .... (naam, voornaam, adres), hierna lasthebber genoemd, wordt overeengekomen wat volgt. De lastgever stelt als lasthebber de heer/mevrouw .... (naam, adres) aan, welke deze opdracht uitdrukkelijk aanvaardt. De lasthebber zal de lastgever in alle opzichten vertegenwoordigen en zijn/haar rechten en belangen behartigen. Of: De lasthebber heeft de macht om de volgende handelingen te stellen: .... (omschrijving van de te stellen handelingen, bijv. geld afhalen van de bankrekening). De lasthebber zal ook alle noodzakelijke of wenselijke rechtshandelingen verrichten namens de lastgever. De lasthebber mag alle stukken opstellen en ondertekenen die hij nodig acht om zijn opdracht te vervullen. Deze volmacht geldt voor de duur van.... maanden, te beginnen vanaf .... (datum). De volmacht kan (tussentijds), zonder opgave van redenen, worden herroepen. Gedaan te ....(plaats), op .... (datum) in .... exemplaren waarvan elke partij verklaart er één te hebben ontvangen. Handtekening volmachtgever