Juristen raden een uitwisseling van brieven aan, naar het onderstaande voorbeeld.

MODELBRIEF

1. Brief van de schenker

Aangetekend

Naam en adres schenker

Naam en adres begiftigde

Plaats en datum

Beste .... (naam begiftigde),

Hierbij wil ik je op de hoogte brengen dat ik je de som van .... euro (in cijfers én letters) zal overhandigen in het bankkantoor .... (adres), op .... (datum), om ....(uur). Deze handgift is bedoeld als .... (in te vullen: schenking buiten erfdeel - als u de ontvanger van de handgift wilt bevoordelen t.o.v. de andere erfgenamen- of voorschot op erfdeel - als dat niet de bedoeling is).

Vriendelijke groeten,

Handtekening schenker

2. Brief van de begiftigde

Aangetekend

Naam en adres begiftigde Naam en adres schenker Plaats en datum

Beste ..... (naam schenker),

Ik dank je hartelijk voor de som van .... euro (bedrag in cijfers én letters) die je mij overhandigde op .... (datum), in het bankkantoor .... (adres), zoals je me had aangekondigd in je brief van .... (datum).

Vriendelijke groeten,

Handtekening begiftigde

Juristen raden een uitwisseling van brieven aan, naar het onderstaande voorbeeld. MODELBRIEF1. Brief van de schenkerAangetekend Naam en adres schenker Naam en adres begiftigde Plaats en datum Beste .... (naam begiftigde), Hierbij wil ik je op de hoogte brengen dat ik je de som van .... euro (in cijfers én letters) zal overhandigen in het bankkantoor .... (adres), op .... (datum), om ....(uur). Deze handgift is bedoeld als .... (in te vullen: schenking buiten erfdeel - als u de ontvanger van de handgift wilt bevoordelen t.o.v. de andere erfgenamen- of voorschot op erfdeel - als dat niet de bedoeling is). Vriendelijke groeten, Handtekening schenker2. Brief van de begiftigdeAangetekend Naam en adres begiftigde Naam en adres schenker Plaats en datum Beste ..... (naam schenker), Ik dank je hartelijk voor de som van .... euro (bedrag in cijfers én letters) die je mij overhandigde op .... (datum), in het bankkantoor .... (adres), zoals je me had aangekondigd in je brief van .... (datum). Vriendelijke groeten, Handtekening begiftigde