Volgens Vandenbroucke, momenteel bijzonder hoogleraar op de Joop den Uyl-leerstoel aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, zijn de pensioenhervormingen van de federale regering "niet zonder betekenis". Hij verwijst daarvoor naar de verhouding tussen mensen die bijdragen aan de sociale zekerheid en mensen die een pensioen of een uitkering krijgen.

"Al dertig jaar is het zo dat voor elke 100 mensen die bijdragen aan de sociale zekerheid er 80 tot 90 zijn die een pensioen of uitkering krijgen. Door de maatregelen die de regering nu genomen heeft, zal het tegen 2030 zo zijn dat er dan voor elke 100 mensen die bijdragen er drie mensen minder zullen nood hebben aan een pensioen of uitkering".

Dat lijkt misschien niet veel, maar Vandenbroucke maakt een vergelijking met de stijging van de zeespiegel. "Voor elke paar millimeter bij of minder, is veel beleid nodig", klinkt het. Toch zijn de genomen pensioenmaatregelen nog niet voldoende. Zo zal de impact van het feit dat mensen langer blijven leven na hun pensioen zich pas de komende decennia echt laten voelen. Een fundamentele pensioenhervorming dringt zich op, meent Vandenbroucke. Daarom moet de volgende federale regering zich in 2014 niet zozeer bezighouden met een nieuwe staatshervorming, maar met een pensioenhervorming. "Dat moet de kern van de regeringsonderhandelingen worden", aldus Vandenbroucke. "Dat is trouwens ook in het belang van de Vlamingen. Wij zijn als Vlamingen meerderheidsaandeelhouder van het Belgische pensioenstelsel."

Verregaande hervorming noorzakelijk

Minister van Pensioenen Alexander De Croo reageert tevreden op het feit dat ex-sp.a-politicus Frank Vandenbroucke erkent dat de pensioenmaatregelen van de regering Di Rupo effect hebben. "Ik waardeer de nuchtere analyse van iemand als professor Vandenbroucke", aldus De Croo. "Met de eerste golf van pensioenhervormingen hebben we belangrijke stappen vooruit gezet. Denk bijvoorbeeld aan het optrekken van de leeftijd van vervroegd pensioen met gemiddeld twee jaar, het sterker laten doorwegen van periodes van werk in de pensioenopbouw door de verstrenging van de gelijkgestelde periodes en de hervorming van de pensioenbonus."

Maar volgens Vandenbroucke volstaan de huidige maatregelen niet en is een grondige hervorming nodig, met name om de factuur voor de groeiende leeftijdsverwachting de komende decennia op te vangen. Er dringt zich een fundamentele pensioenhervorming op en de volgende federale regering zou die hervorming centraal moeten stellen bij de regeringsonderhandelingen in 2014, aldus de gewezen socialistische minister.

Open Vld-minister De Croo benadrukt dat die tweede hervormingsgolf al volop wordt voorbereid. Donderdag zei hij nog in de Kamer dat hij een "initiatief voorbereidt dat een stevige basis moet leggen voor een tweede hervormingsgolf van de pensioenen". De Croo wil binnenkort op de proppen komen met zijn plannen.

Intussen zal volgens De Croo de komende weken en maanden nog werk gemaakt worden van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO), de hervorming van de minimumpensioenen en de hervorming van de overlevingspensioenen.

Volgens Vandenbroucke, momenteel bijzonder hoogleraar op de Joop den Uyl-leerstoel aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, zijn de pensioenhervormingen van de federale regering "niet zonder betekenis". Hij verwijst daarvoor naar de verhouding tussen mensen die bijdragen aan de sociale zekerheid en mensen die een pensioen of een uitkering krijgen. "Al dertig jaar is het zo dat voor elke 100 mensen die bijdragen aan de sociale zekerheid er 80 tot 90 zijn die een pensioen of uitkering krijgen. Door de maatregelen die de regering nu genomen heeft, zal het tegen 2030 zo zijn dat er dan voor elke 100 mensen die bijdragen er drie mensen minder zullen nood hebben aan een pensioen of uitkering". Dat lijkt misschien niet veel, maar Vandenbroucke maakt een vergelijking met de stijging van de zeespiegel. "Voor elke paar millimeter bij of minder, is veel beleid nodig", klinkt het. Toch zijn de genomen pensioenmaatregelen nog niet voldoende. Zo zal de impact van het feit dat mensen langer blijven leven na hun pensioen zich pas de komende decennia echt laten voelen. Een fundamentele pensioenhervorming dringt zich op, meent Vandenbroucke. Daarom moet de volgende federale regering zich in 2014 niet zozeer bezighouden met een nieuwe staatshervorming, maar met een pensioenhervorming. "Dat moet de kern van de regeringsonderhandelingen worden", aldus Vandenbroucke. "Dat is trouwens ook in het belang van de Vlamingen. Wij zijn als Vlamingen meerderheidsaandeelhouder van het Belgische pensioenstelsel."Minister van Pensioenen Alexander De Croo reageert tevreden op het feit dat ex-sp.a-politicus Frank Vandenbroucke erkent dat de pensioenmaatregelen van de regering Di Rupo effect hebben. "Ik waardeer de nuchtere analyse van iemand als professor Vandenbroucke", aldus De Croo. "Met de eerste golf van pensioenhervormingen hebben we belangrijke stappen vooruit gezet. Denk bijvoorbeeld aan het optrekken van de leeftijd van vervroegd pensioen met gemiddeld twee jaar, het sterker laten doorwegen van periodes van werk in de pensioenopbouw door de verstrenging van de gelijkgestelde periodes en de hervorming van de pensioenbonus." Maar volgens Vandenbroucke volstaan de huidige maatregelen niet en is een grondige hervorming nodig, met name om de factuur voor de groeiende leeftijdsverwachting de komende decennia op te vangen. Er dringt zich een fundamentele pensioenhervorming op en de volgende federale regering zou die hervorming centraal moeten stellen bij de regeringsonderhandelingen in 2014, aldus de gewezen socialistische minister. Open Vld-minister De Croo benadrukt dat die tweede hervormingsgolf al volop wordt voorbereid. Donderdag zei hij nog in de Kamer dat hij een "initiatief voorbereidt dat een stevige basis moet leggen voor een tweede hervormingsgolf van de pensioenen". De Croo wil binnenkort op de proppen komen met zijn plannen. Intussen zal volgens De Croo de komende weken en maanden nog werk gemaakt worden van de inkomensgarantie voor ouderen (IGO), de hervorming van de minimumpensioenen en de hervorming van de overlevingspensioenen.