Erven en onterven, het blijft tot de verbeelding spreken...In ons land hebben bepaalde erfgenamen sowieso recht op een deel van de erfenis, reserve genoemd. De reservataire erfgenamen zijn de wettelijke echtgeno(o)t(e), de kinderen, kleinkinderen, enz. en eventueel de ouders. De wettelijk samenwonende partner heeft sinds 2007 weliswaar een beperkt erfrecht, maar geen reserve. Dit betekent dat de ene partner in een testament het erfrecht van de andere partner kan ontnemen. Ook al is de wettelijk samenwonende partner een (beperkte) wettelijke erfgenaam, hij kan dus door zijn wederhelft onterfd worden omdat hij geen reserve heeft.

Niet meer onterven via de levensverzekering

De reservataire erfgenamen kunnen in principe niet onterfd worden. Maar via de levensverzekering kon men in het verleden de wet omzeilen. Door de begunstigde van de levensverzekering een groot deel toe te kennen, kon de reserve van de kinderen worden aangetast.

In de Senaatscommissie Justitie werd een voorstel goedgekeurd om dit niet langer mogelijk te maken. Als het voorstel wet wordt zullen de reservataire erfgenamen in elk geval hun reserve krijgen.

Er was eerder al eens een arrest geveld door het Grondwettelijk Hof (arrest van 26 juni 2008). Toen ging het omeen zaak waarin twee kinderen, na het overlijden van hun moeder, de opbrengst van een verzekeringsproduct (type Tak 23) uitgekeerd kregen terwijl het derde kind niets ontving. Hier stelde het Hof vast dat sommige levensverzekeringsproducten echte financiële beleggingen zijn geworden waardoor ze soms aanzienlijke spaartegoeden opslorpen en hierdoor de reserve dreigen aan te tasten. Het Hof besloot dat artikel 124 een schending uitmaakt van het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel en dus onterven op die manier niet mogelijk was.

Ouders kunnen onterven als ze mishandeld worden

Momenteel kan alleen iemand die zijn ouders vermoordt niet meer van hen erven. Recent werd een wetsvoorstel goedgekeurd om de "onwaardigheid om te erven" te moderniseren. Het wetsvoorstel bevat volgende punten:

- wie opzettelijk de dood van de erflater heeft veroorzaakt kan van de erflater niet erven;

- ook indien de dader direct na de feiten zelfmoord pleegt, zoals regelmatig het geval is bij familiedrama's, zullen de erfgenamen van de dader niet erven, maar gaat de nalatenschap naar de erfgenamen van het slachtoffer;

- een aantal feiten kunnen leiden tot onwaardigheid indien de strafrechter dit als een bijkomend (burgerlijk) gevolg van de veroordeling uitspreekt. Het gaat hier hoofdzakelijk om fysiek geweld en om het schuldig verzuim om hulp te verlenen aan iemand die in groot gevaar verkeert.

De ouder-slachtoffer kan wel vergiffenis schenken, zodat zijn kind toch nog kan erven ondanks het vonnis van de strafrechter dat hem/haar onwaardig verklaart.

Erven en onterven, het blijft tot de verbeelding spreken...In ons land hebben bepaalde erfgenamen sowieso recht op een deel van de erfenis, reserve genoemd. De reservataire erfgenamen zijn de wettelijke echtgeno(o)t(e), de kinderen, kleinkinderen, enz. en eventueel de ouders. De wettelijk samenwonende partner heeft sinds 2007 weliswaar een beperkt erfrecht, maar geen reserve. Dit betekent dat de ene partner in een testament het erfrecht van de andere partner kan ontnemen. Ook al is de wettelijk samenwonende partner een (beperkte) wettelijke erfgenaam, hij kan dus door zijn wederhelft onterfd worden omdat hij geen reserve heeft. Niet meer onterven via de levensverzekeringDe reservataire erfgenamen kunnen in principe niet onterfd worden. Maar via de levensverzekering kon men in het verleden de wet omzeilen. Door de begunstigde van de levensverzekering een groot deel toe te kennen, kon de reserve van de kinderen worden aangetast.In de Senaatscommissie Justitie werd een voorstel goedgekeurd om dit niet langer mogelijk te maken. Als het voorstel wet wordt zullen de reservataire erfgenamen in elk geval hun reserve krijgen.Er was eerder al eens een arrest geveld door het Grondwettelijk Hof (arrest van 26 juni 2008). Toen ging het omeen zaak waarin twee kinderen, na het overlijden van hun moeder, de opbrengst van een verzekeringsproduct (type Tak 23) uitgekeerd kregen terwijl het derde kind niets ontving. Hier stelde het Hof vast dat sommige levensverzekeringsproducten echte financiële beleggingen zijn geworden waardoor ze soms aanzienlijke spaartegoeden opslorpen en hierdoor de reserve dreigen aan te tasten. Het Hof besloot dat artikel 124 een schending uitmaakt van het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel en dus onterven op die manier niet mogelijk was.Ouders kunnen onterven als ze mishandeld worden Momenteel kan alleen iemand die zijn ouders vermoordt niet meer van hen erven. Recent werd een wetsvoorstel goedgekeurd om de "onwaardigheid om te erven" te moderniseren. Het wetsvoorstel bevat volgende punten:- wie opzettelijk de dood van de erflater heeft veroorzaakt kan van de erflater niet erven;- ook indien de dader direct na de feiten zelfmoord pleegt, zoals regelmatig het geval is bij familiedrama's, zullen de erfgenamen van de dader niet erven, maar gaat de nalatenschap naar de erfgenamen van het slachtoffer;- een aantal feiten kunnen leiden tot onwaardigheid indien de strafrechter dit als een bijkomend (burgerlijk) gevolg van de veroordeling uitspreekt. Het gaat hier hoofdzakelijk om fysiek geweld en om het schuldig verzuim om hulp te verlenen aan iemand die in groot gevaar verkeert.De ouder-slachtoffer kan wel vergiffenis schenken, zodat zijn kind toch nog kan erven ondanks het vonnis van de strafrechter dat hem/haar onwaardig verklaart.