"Zoals veel vrouwen ben ik een tijdje thuisgebleven voor de opvoeding van mijn kinderen. Toen ze wat groter waren, ben ik opnieuw halftijds beginnen te werken. Om hen de kans te geven verder te studeren en op kot te gaan, vroeg ik mijn werkgever om meer uren te mogen werken. Omdat dit niet kon, heb ik een tweede halftijdse job aanvaard in een ander bedrijf. Mijn vraag is nu: kan ik met brugpensioen in één van de jobs en verder werken in de andere?"

Zolang u werkt is het geen enkel probleem om twee jobs te combineren, als u de regels van de arbeidsduur maar naleeft bij elk van de werkgevers. Stoppen met werken in één van de jobs, terwijl u de andere verderzet, is minder evident.

Stel dat u ontslagen wordt in één van uw jobs en u voldoet aan de voorwaarden om met brugpensioen te kunnen gaan. Bent u dan ouder dan 60 jaar, dan hebt u recht op brugpensioen na een ontslag. Bent u jonger dan 60 jaar, dan hangt het ervan af of het bedrijf of de sector waarin u werkt een cao Brugpensioen heeft gesloten en zo ja, of u aan de voorwaarden van deze cao voldoet. Toch zult u geen uitkering ontvangen zolang u de andere halftijdse job blijft uitvoeren. Een brugpensioen mag immers, net zoals een werkloosheidsuitkering, niet met werken gecombineerd worden (tenzij in zeer beperkte uitzonderingen).

Enkel als u ook uw andere job zou verliezen, zult u effectief een uitkering als bruggepensioneerde krijgen. Het is daarbij voldoende dat u bij één van beide werkgevers voldoet aan de voorwaarden om met brugpensioen te kunnen gaan. Bent u jonger dan 60 jaar, dan is het immers perfect mogelijk dat u slechts bij één van beide werkgevers aan de voorwaarden voldoet. De ene ondernemings-cao kan bijvoorbeeld strengere leeftijdseisen bevatten dan de andere.

Zodra u helemaal niet meer werkt (dus beide jobs hebt verloren) en u voldoet bij één werkgever aan de voorwaarden van het brugpensioen, dan krijgt u het statuut van bruggepensioneerde en zult u een uitkering krijgen van 60%.

"Zoals veel vrouwen ben ik een tijdje thuisgebleven voor de opvoeding van mijn kinderen. Toen ze wat groter waren, ben ik opnieuw halftijds beginnen te werken. Om hen de kans te geven verder te studeren en op kot te gaan, vroeg ik mijn werkgever om meer uren te mogen werken. Omdat dit niet kon, heb ik een tweede halftijdse job aanvaard in een ander bedrijf. Mijn vraag is nu: kan ik met brugpensioen in één van de jobs en verder werken in de andere?" Zolang u werkt is het geen enkel probleem om twee jobs te combineren, als u de regels van de arbeidsduur maar naleeft bij elk van de werkgevers. Stoppen met werken in één van de jobs, terwijl u de andere verderzet, is minder evident. Stel dat u ontslagen wordt in één van uw jobs en u voldoet aan de voorwaarden om met brugpensioen te kunnen gaan. Bent u dan ouder dan 60 jaar, dan hebt u recht op brugpensioen na een ontslag. Bent u jonger dan 60 jaar, dan hangt het ervan af of het bedrijf of de sector waarin u werkt een cao Brugpensioen heeft gesloten en zo ja, of u aan de voorwaarden van deze cao voldoet. Toch zult u geen uitkering ontvangen zolang u de andere halftijdse job blijft uitvoeren. Een brugpensioen mag immers, net zoals een werkloosheidsuitkering, niet met werken gecombineerd worden (tenzij in zeer beperkte uitzonderingen). Enkel als u ook uw andere job zou verliezen, zult u effectief een uitkering als bruggepensioneerde krijgen. Het is daarbij voldoende dat u bij één van beide werkgevers voldoet aan de voorwaarden om met brugpensioen te kunnen gaan. Bent u jonger dan 60 jaar, dan is het immers perfect mogelijk dat u slechts bij één van beide werkgevers aan de voorwaarden voldoet. De ene ondernemings-cao kan bijvoorbeeld strengere leeftijdseisen bevatten dan de andere. Zodra u helemaal niet meer werkt (dus beide jobs hebt verloren) en u voldoet bij één werkgever aan de voorwaarden van het brugpensioen, dan krijgt u het statuut van bruggepensioneerde en zult u een uitkering krijgen van 60%.