Als er één materie is die de laatste jaren voortdurend in beweging was, dan was het de pensioenmaterie wel. De ene hervorming is nog niet rond, of daar is al een volgende... Al die nieuwe wetgeving roept veel vragen op. Vragen waarmee de burgers naar de pensioenlijn bellen... en die lijn raakt wel eens overbezet!

1765 : de pensioenlijn

Het verslag 2018 staat - onder meer - in het teken van communicatie. De groene 1765-lijn is een succes, maar vertoont soms wat haperingen. Bijna 6% van de klachten die de Ombudsman Pensioenen in 2017 heeft ontvangen, had dan ook betrekking op het telefonisch onthaal op de pensioenlijn. Deze klachten kwamen van de (toekomstige) gepensioneerden die een vraag hadden over hun werknemers- of ambtenarenpensioen. En wie vanuit het buitenland de 1765-lijn probeert te bellen, heeft soms problemen om een communicatie te verkrijgen.

Tips van de Ombudsman Pensioenen:

  • Heb je een vraag die een grondige analyse vergt (b.v. ik heb in het jaar 1985 gewerkt maar krijg hier geen pensioen voor: hoe komt dat?), een technische vraag (b.v. hoe komt het dat mijn minimumpensioen begrensd is) of een juridische vraag: stel deze best schriftelijk, bijvoorbeeld via de site mypension.be of per brief: zo heeft de pensioendienst de mogelijkheid na grondige analyse een gedegen antwoord te formuleren: hou er wel rekening mee dat de antwoordtijd 45 werkdagen is. Hierdoor wordt de pensioenlijn ook vlotter toegankelijk voor andere burgers die een dringende vraag hebben b.v. over een onderbreking in de betaling van hun pensioen
  • Bel je naar de pensioenlijn, hou dan je rijksregisternummer bij de hand: zo kan men sneller je dossiergegevens vinden
  • De pensioenlijn is bereikbaar op werkdagen van 9 tot 12 u en van 13 tot 17 u. Op vrijdag gaat de lijn een uurtje vroeger dicht (16u). Op zijn website vermeldt de FPD de piekmomenten bij het telefonisch onthaal: check deze even!
  • Volg de FPD (federale pensioendienst) en het RSVZ (rijksdienst sociale verzekering zelfstandigen) op Twitter en Facebook: via deze kanalen melden de pensioendiensten wanneer er problemen zijn met de pensioenlijn.
  • Hou er rekening mee dat telefonisch geen pensioenbedragen mogen worden meegedeeld (zo vermijdt de pensioendienst dat jouw buurman jouw pensioenbedrag te weten komt).

Lang wachten op een raming

Een toekomstig gepensioneerde kan een raming vragen van zijn pensioenbedrag vanaf vijf jaar voor zijn vroegst mogelijke pensioendatum.

Vroeger bevatte de raming een overzicht van de beroepsloopbaan, de berekening van het bruto pensioenbedrag op de door betrokkene gevraagde datum en uitleg over hoe de berekening tot stand gekomen was. Gezien het succes van de ramingen was er een lange wachttijd ontstaan.

De pensioendiensten hebben naar een oplossing gezocht om de achterstand weg te werken.

De FPD sector werknemers en het RSVZ zijn overgeschakeld naar een raming "light": hierop staat het bruto pensioenbedrag vermeld. Nieuw is dat voortaan ook het netto pensioenbedrag vermeld wordt. Hierdoor komen de pensioendiensten tegemoet aan een suggestie die de Ombudsman Pensioenen voorstelde in zijn jaarverslag 2013. De technische berekeningswijze - waar de meeste toekomstige gepensioneerden minder in geïnteresseerd zijn - is niet meer vermeld. Wens je deze informatie toch nog te krijgen, dan kan je er nog altijd expliciet naar vragen bij de pensioendiensten.

Maar het kan nog gemakkelijker. Surf naar mypension.be en daar vinden de meeste toekomstig gepensioneerden (en hiervoor moet je niet wachten tot 5 jaar voor jouw vroegst mogelijke pensioendatum):

  • de geraamde vroegst mogelijke pensioendatum (voor iemand met een gemengde loopbaan zowel per stelsel - werknemer, zelfstandige en ambtenaar - als de vroegst mogelijke datum waarop je in alle sectoren samen kan gaan)
  • het geraamd toekomstige pensioenbedrag zowel per stelsel (werknemer, ambtenaar, zelfstandige) als over de 3 stelsels heen (zowel netto als bruto).

Tip van de Ombudsman: kijk na of jouw beroepsloopbaan correct en volledig is vermeld. Zo niet: signaleer het probleem bij de pensioendienst. Dit heeft immers een impact op zowel de vroegst mogelijk pensioendatum als op het pensioenbedrag. Hou er wel rekening mee dat 17.000 toekomstig gepensioneerden je al voor waren. De pensioendienst behandelt de meldingen volgens een prioriteitsysteem. Wie dicht bij zijn pensioen staat, krijgt voorrang.

Heb je recht op een IGO?

De IGO is een financiële uitkering die tot doel heeft aan gepensioneerde 65 plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken een bescherming te bieden tegen armoede. Hun pensioen kan verhoogd worden met de IGO: voor een alleenstaande tot een bedrag van 1083,28 euro per maand en tot 722,18 euro per maand voor een samenwonende.

Gerechtigden op een IGO krijgen ook verschillende sociale vrijstellingen of verminderingen: onder andere vermindering voor gas, elektriciteit, bij De Lijn, kortingen op gemeentelijk niveau (bv bij de aankoop van vuilniszakken),...

Om de gerechtigden op een IGO geen kortingen en vrijstellingen te doen mislopen heeft de Ombudsman Pensioenen aan de pensioendienst gevraagd het attest voor de sociale verminderingen en vrijstellingen in het jaar dat de IGO voor het eerst wordt toegekend automatisch op te sturen. De FPD onderzoekt of het nog de moeite is dit attest automatisch op te sturen in afwachting van de realisatie van het project "geharmoniseerde sociale statuten".

Tips van de Ombudsman Pensioenen:

  • Kijk goed na of je geen sociale tarieven misloopt. Krijg je de IGO voor de eerste keer, aarzel dan niet om bij de pensioendienst een attest te vragen waarmee je deze sociale voordelen kan krijgen.
  • Sommige gemeenten, bedrijven, ... geven ook kortingen voor personen wiens totaalbedrag aan inkomsten een bepaalde grens niet overschrijdt. Een gepensioneerde kan bij de pensioendienst een attest opvragen met zijn pensioenbedrag om deze korting te krijgen.

Bron: Jaarverslag Ombudsman Pensioenen

Als er één materie is die de laatste jaren voortdurend in beweging was, dan was het de pensioenmaterie wel. De ene hervorming is nog niet rond, of daar is al een volgende... Al die nieuwe wetgeving roept veel vragen op. Vragen waarmee de burgers naar de pensioenlijn bellen... en die lijn raakt wel eens overbezet!Het verslag 2018 staat - onder meer - in het teken van communicatie. De groene 1765-lijn is een succes, maar vertoont soms wat haperingen. Bijna 6% van de klachten die de Ombudsman Pensioenen in 2017 heeft ontvangen, had dan ook betrekking op het telefonisch onthaal op de pensioenlijn. Deze klachten kwamen van de (toekomstige) gepensioneerden die een vraag hadden over hun werknemers- of ambtenarenpensioen. En wie vanuit het buitenland de 1765-lijn probeert te bellen, heeft soms problemen om een communicatie te verkrijgen. Tips van de Ombudsman Pensioenen:Een toekomstig gepensioneerde kan een raming vragen van zijn pensioenbedrag vanaf vijf jaar voor zijn vroegst mogelijke pensioendatum.Vroeger bevatte de raming een overzicht van de beroepsloopbaan, de berekening van het bruto pensioenbedrag op de door betrokkene gevraagde datum en uitleg over hoe de berekening tot stand gekomen was. Gezien het succes van de ramingen was er een lange wachttijd ontstaan.De pensioendiensten hebben naar een oplossing gezocht om de achterstand weg te werken.De FPD sector werknemers en het RSVZ zijn overgeschakeld naar een raming "light": hierop staat het bruto pensioenbedrag vermeld. Nieuw is dat voortaan ook het netto pensioenbedrag vermeld wordt. Hierdoor komen de pensioendiensten tegemoet aan een suggestie die de Ombudsman Pensioenen voorstelde in zijn jaarverslag 2013. De technische berekeningswijze - waar de meeste toekomstige gepensioneerden minder in geïnteresseerd zijn - is niet meer vermeld. Wens je deze informatie toch nog te krijgen, dan kan je er nog altijd expliciet naar vragen bij de pensioendiensten.Maar het kan nog gemakkelijker. Surf naar mypension.be en daar vinden de meeste toekomstig gepensioneerden (en hiervoor moet je niet wachten tot 5 jaar voor jouw vroegst mogelijke pensioendatum):Tip van de Ombudsman: kijk na of jouw beroepsloopbaan correct en volledig is vermeld. Zo niet: signaleer het probleem bij de pensioendienst. Dit heeft immers een impact op zowel de vroegst mogelijk pensioendatum als op het pensioenbedrag. Hou er wel rekening mee dat 17.000 toekomstig gepensioneerden je al voor waren. De pensioendienst behandelt de meldingen volgens een prioriteitsysteem. Wie dicht bij zijn pensioen staat, krijgt voorrang.De IGO is een financiële uitkering die tot doel heeft aan gepensioneerde 65 plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken een bescherming te bieden tegen armoede. Hun pensioen kan verhoogd worden met de IGO: voor een alleenstaande tot een bedrag van 1083,28 euro per maand en tot 722,18 euro per maand voor een samenwonende.Gerechtigden op een IGO krijgen ook verschillende sociale vrijstellingen of verminderingen: onder andere vermindering voor gas, elektriciteit, bij De Lijn, kortingen op gemeentelijk niveau (bv bij de aankoop van vuilniszakken),...Om de gerechtigden op een IGO geen kortingen en vrijstellingen te doen mislopen heeft de Ombudsman Pensioenen aan de pensioendienst gevraagd het attest voor de sociale verminderingen en vrijstellingen in het jaar dat de IGO voor het eerst wordt toegekend automatisch op te sturen. De FPD onderzoekt of het nog de moeite is dit attest automatisch op te sturen in afwachting van de realisatie van het project "geharmoniseerde sociale statuten".Tips van de Ombudsman Pensioenen:Bron: Jaarverslag Ombudsman Pensioenen