Eén van de vele hete hangijzers begin dit jaar waren de nieuwe maatregelen die de regering Di Rupo in petto had voor het tijdskrediet. De tendens om mensen langer aan het werk te houden was ook al een paar jaar eerder ingezet door het Generatiepact. De nieuwe maatregelen hebben dan ook een duidelijk doel: tijdskrediet tussen 50 en 54 jaar moeilijker maken. Voor 55-plussers verandert er niets. Als zij aan de loopbaan- en anciënniteitsvoorwaarden voldoen kunnen zij een tijdskrediet nemen en krijgen ze een verhoogde uitkering.

Het recht op verlof verschilt van het recht op een uitkering

Bent u 50-plus en kandidaat voor een tijdskrediet? Dan moet u zich voortaan 2 vragen stellen: heb ik recht op tijdskrediet? En, zo ja, heb ik recht op uitkeringen? Voortaan gelden de verhoogde uitkeringen in het stelsel voor 50-plussers maar vanaf 55 jaar, mits een loopbaan als loontrekkende van minstens 25 jaar. Wie tussen zijn 50 en 54 jaar een tijdskrediet mét uitkering wil nemen, zal onder het systeem vallen van de werknemers van minder dan 50 jaar.

U hebt recht op een tijdskrediet voor 50-plussers (1/5 vermindering of vermindering tot oe), wanneer u:

  • minstens 50 bent
  • 20 jaar als loontrekkende gewerkt hebt
  • 3 jaar bij uw werkgever hebt gewerkt (2 jaar als u aangeworven bent vanaf uw 50 ste, 1 jaar als u aangeworven bent vanaf uw 55ste)
  • de voorbije 12 maanden minstens Ÿ van een voltijdser werkte als u een oe vermindering wilt nemen
  • de voorbije 12 maanden minstens voltijds gewerkt hebt of 4/5 in het kader van een loopbaanvermindering als u een 1/5 vermindering wenst.

U kunt dit tijdskrediet nemen tot de pensioenleeftijd.

U hebt (bovendien) recht op een uitkering:

Tussen 50 en 54 jaar Hier zal gekeken worden of uw rechten op tijdskrediet in het 'gewone' stelsel (voltijds of halftijds tijdskrediet en een vermindering tot 1/5 voor - 50 jaar) al of niet uitgeput zijn. Zo neen, dan kunt u de uitkeringen krijgen van iemand die in het gewone stelsel zit (dus jonger is dan 50). Uiteraard zult u die uitkeringen dan ook maar krijgen voor de duur die mogelijk is in het gewone stelsel. Wie een gemotiveerd tijdskrediet neemt zal dat langer kunnen doen dan iemand die geen gemotiveerd tijdskrediet neemt. De motieven zijn: zorg, opleiding, ziek kind. Zonder motief krijgt duren de uitkeringen voor een voltijds tijdskrediet 12 maanden , voor een halftijds 24 maanden en voor een vermindering met 1/5 60 maanden (of een combinatie tot u aan een voltijds equivalent van 12 maanden komt). Mét motief zorg en opleiding komen er 36 maanden bij, met motief ziek kind komen er 48 maanden bij.

Er wordt ook gekeken naar uw anciënniteit bij de werkgever. Voor een vermindering tot oe zult u geen uitkeringen kunnen krijgen als u minder dan 2 jaar dienst hebt bij uw werkgever. Voor een 1/5 vermindering zult u geen uitkeringen kunnen krijgen als u minder dan 5 jaar dienst hebt bij uw werkgever. Daarboven hebt u in de beide gevallen wel recht op een uitkering, maar die zal minder bedragen dan de uitkering vanaf 55 jaar. (meer daarover leest u in Plus Magazine van maart).

Vanaf 55 jaar U hebt recht op een verhoogde uitkering. U moet dan wel 25 jaar gewerkt hebben als loontrekkende, tenzij u een zwaar beroep hebt gehad en dit gedurende 5 jaar in de laatste 10 jaar of gedurende 7 jaar in de laatste 15 jaar en dit bovendien ook nog eens een knelpuntberoep is.

De verhoogde uitkering bedraagt:

  • voor een vermindering tot oe: bruto ? 460,43 per maand
  • voor een vermindering met 1/5: bruto ? 213,87 per maand voor een samenwonende en ? 258,09 per maand voor een alleenstaande.

WEETJE U krijgt de verhoogde uitkering niet automatisch! U moet er een nieuwe aanvraag voor doen bij de RVA. Op dat moment wordt gekeken of u aan de voorwaarden voldoet.

De gelijkstelling voor het pensioen: nog geen duidelijkheid

De tekst van het Regeerakkoord stelt dat lopende tijdskredieten en tijdskredieten aangevraagd voor 28 november 2011 gelijkgesteld zouden worden op basis van het laatste begrensde loon. Tijdskredieten aangevraagd na die datum zouden meegerekend worden voor het pensioen op basis van een lager bedrag. Momenteel is het nog niet geheel duidelijk hoe de gelijkstelling precies zal berekend worden. Wij komen erop terug.

Eerste verlenging na 1 januari 2012 valt onder de oude regeling

Als u een tijdskrediet voor 50-plussers had aangevraagd onder de oude regeling, maar u had dat niet meteen gevraagd tot het einde van uw loopbaan, dan valt u nog onder de oude regeling als u een nieuw aanvraagformulier indient bij de RVA met uw pensioenleeftijd als einddatum.

Eén van de vele hete hangijzers begin dit jaar waren de nieuwe maatregelen die de regering Di Rupo in petto had voor het tijdskrediet. De tendens om mensen langer aan het werk te houden was ook al een paar jaar eerder ingezet door het Generatiepact. De nieuwe maatregelen hebben dan ook een duidelijk doel: tijdskrediet tussen 50 en 54 jaar moeilijker maken. Voor 55-plussers verandert er niets. Als zij aan de loopbaan- en anciënniteitsvoorwaarden voldoen kunnen zij een tijdskrediet nemen en krijgen ze een verhoogde uitkering. Bent u 50-plus en kandidaat voor een tijdskrediet? Dan moet u zich voortaan 2 vragen stellen: heb ik recht op tijdskrediet? En, zo ja, heb ik recht op uitkeringen? Voortaan gelden de verhoogde uitkeringen in het stelsel voor 50-plussers maar vanaf 55 jaar, mits een loopbaan als loontrekkende van minstens 25 jaar. Wie tussen zijn 50 en 54 jaar een tijdskrediet mét uitkering wil nemen, zal onder het systeem vallen van de werknemers van minder dan 50 jaar. U hebt recht op een tijdskrediet voor 50-plussers (1/5 vermindering of vermindering tot oe), wanneer u:U kunt dit tijdskrediet nemen tot de pensioenleeftijd.U hebt (bovendien) recht op een uitkering: Tussen 50 en 54 jaar Hier zal gekeken worden of uw rechten op tijdskrediet in het 'gewone' stelsel (voltijds of halftijds tijdskrediet en een vermindering tot 1/5 voor - 50 jaar) al of niet uitgeput zijn. Zo neen, dan kunt u de uitkeringen krijgen van iemand die in het gewone stelsel zit (dus jonger is dan 50). Uiteraard zult u die uitkeringen dan ook maar krijgen voor de duur die mogelijk is in het gewone stelsel. Wie een gemotiveerd tijdskrediet neemt zal dat langer kunnen doen dan iemand die geen gemotiveerd tijdskrediet neemt. De motieven zijn: zorg, opleiding, ziek kind. Zonder motief krijgt duren de uitkeringen voor een voltijds tijdskrediet 12 maanden , voor een halftijds 24 maanden en voor een vermindering met 1/5 60 maanden (of een combinatie tot u aan een voltijds equivalent van 12 maanden komt). Mét motief zorg en opleiding komen er 36 maanden bij, met motief ziek kind komen er 48 maanden bij.Er wordt ook gekeken naar uw anciënniteit bij de werkgever. Voor een vermindering tot oe zult u geen uitkeringen kunnen krijgen als u minder dan 2 jaar dienst hebt bij uw werkgever. Voor een 1/5 vermindering zult u geen uitkeringen kunnen krijgen als u minder dan 5 jaar dienst hebt bij uw werkgever. Daarboven hebt u in de beide gevallen wel recht op een uitkering, maar die zal minder bedragen dan de uitkering vanaf 55 jaar. (meer daarover leest u in Plus Magazine van maart). Vanaf 55 jaar U hebt recht op een verhoogde uitkering. U moet dan wel 25 jaar gewerkt hebben als loontrekkende, tenzij u een zwaar beroep hebt gehad en dit gedurende 5 jaar in de laatste 10 jaar of gedurende 7 jaar in de laatste 15 jaar en dit bovendien ook nog eens een knelpuntberoep is. De verhoogde uitkering bedraagt: WEETJE U krijgt de verhoogde uitkering niet automatisch! U moet er een nieuwe aanvraag voor doen bij de RVA. Op dat moment wordt gekeken of u aan de voorwaarden voldoet. De tekst van het Regeerakkoord stelt dat lopende tijdskredieten en tijdskredieten aangevraagd voor 28 november 2011 gelijkgesteld zouden worden op basis van het laatste begrensde loon. Tijdskredieten aangevraagd na die datum zouden meegerekend worden voor het pensioen op basis van een lager bedrag. Momenteel is het nog niet geheel duidelijk hoe de gelijkstelling precies zal berekend worden. Wij komen erop terug. Als u een tijdskrediet voor 50-plussers had aangevraagd onder de oude regeling, maar u had dat niet meteen gevraagd tot het einde van uw loopbaan, dan valt u nog onder de oude regeling als u een nieuw aanvraagformulier indient bij de RVA met uw pensioenleeftijd als einddatum.