Hoewel minder feestelijk dan andere jaren, vallen er in deze periode van het jaar toch enkele feestdagen. Maar wat met de verloning van de werknemers die tijdelijk werkloos zijn? Wie gaat hen deze feestdagen betalen?

Als algemeen principe geldt dat de werknemer recht heeft op loon voor elke wettelijke feestdag (of vervangingsdag) waarop hij normaal gezien had moeten werken. Een bijzondere regeling geldt evenwel wanneer wettelijke feestdagen vallen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid door overmacht, zoals nu tijdens de coronacrisis voor velen het geval is.

In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt dat de feestdagen die vallen tijdens de eerste 14 kalenderdagen van de tijdelijke schorsing wegens overmacht, ten laste zijn van de werkgever.

De periode van 14 kalenderdagen dient ononderbroken te zijn.

In voorkomend geval zal de werknemer in principe recht hebben op zijn normaal loon.

Voor de werknemers die zich op bijv. Paasmaandag in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht bevinden, betekent dit concreet het volgende :

  • Werknemers die zich op de feestdag in kwestie al méér dan 14 kalenderdagen ononderbroken in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht bevinden bij hun werkgever, zullen voor Paasmaandag geen loon ontvangen van de werkgever. Zij ontvangen daarentegen wel een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid van de RVA.
  • Werkgevers die werken en tijdelijke werkloosheid afwisselen, zullen de feestdag van Paasmaandag aan de werknemers moeten betalen wanneer zij in de periode vanaf 31 maart gewerkt hebben, ook al was het maar 1 dag. Hetzelfde geldt voor elke andere reden van schorsing of afwezigheid waardoor de periode van tijdelijke werkloosheid doorprikt wordt.

Deze regels zullen ook van toepassing zijn op de feestdagen die vallen in de maanden na april 2020 in geval van verlenging van de maatregelen van de regering.

Bron: Group S

Hoewel minder feestelijk dan andere jaren, vallen er in deze periode van het jaar toch enkele feestdagen. Maar wat met de verloning van de werknemers die tijdelijk werkloos zijn? Wie gaat hen deze feestdagen betalen?Als algemeen principe geldt dat de werknemer recht heeft op loon voor elke wettelijke feestdag (of vervangingsdag) waarop hij normaal gezien had moeten werken. Een bijzondere regeling geldt evenwel wanneer wettelijke feestdagen vallen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid door overmacht, zoals nu tijdens de coronacrisis voor velen het geval is.In geval van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt dat de feestdagen die vallen tijdens de eerste 14 kalenderdagen van de tijdelijke schorsing wegens overmacht, ten laste zijn van de werkgever.De periode van 14 kalenderdagen dient ononderbroken te zijn.In voorkomend geval zal de werknemer in principe recht hebben op zijn normaal loon.Voor de werknemers die zich op bijv. Paasmaandag in tijdelijke werkloosheid wegens overmacht bevinden, betekent dit concreet het volgende :Deze regels zullen ook van toepassing zijn op de feestdagen die vallen in de maanden na april 2020 in geval van verlenging van de maatregelen van de regering.Bron: Group S