Thuiswerkers - officieel telewerkers - mogen met behulp van informatietechnologie thuis of op een plaats naar keuze werken. Cao nr. 85, die als wettelijke basis geldt, formuleert thuiswerken als volgt: 'In het kader van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden uitvoeren die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever zouden kunnen worden uitgevoerd'. Het gaat dus niet om 'mobiele werknemers', zoals vertegenwoordigers of thuisverplegers. Werk je thuis, dan moet je een schriftelijke overeenkomst hebben met je werkgever, waarin onder meer je werkplek (je thuisadres of meer specifiek je bureau op het gelijkvloers), de momenten of periodes waarin je bereikbaar moet zijn en via welke middelen, en eventueel je werktijden zijn opgenomen.
...