Uit de Familiebarometer van de Federatie van notarissen blijkt dat er in 2017 2,8% meer testamenten opgesteld werden dan in 2016. Zowel de eigenhandige testamenten (+3,6%) als de notariële testamenten (+1,9%) wonnen aan populariteit. Naast een individueel testament, kunnen getrouwde koppels ook via hun huwelijkscontract elementen van hun erfenis regelen, of via een schenking.

Steeds meer mensen zijn actief bezig met de voorbereiding van hun erfenis. In bijna de helft van de inschrijvingen in het Centraal Register van Testamenten ging het om koppels die specifieke erfenisregelingen wilden toevoegen aan hun huwelijksovereenkomst.

3 vormen

- Het notarieel (of authentiek) testament wordt opgemaakt door een notaris. Degene die een testament wil maken dicteert zijn wil aan de notaris in het bijzijn van twee getuigen of een tweede notaris. Het testament blijft geheim tot het overlijden. Het wordt opgenomen in het Centrale register van testamenten en zal dus sowieso worden teruggevonden. Het feit dat je het laat opmaken bij een notaris zorgt ervoor dat het zeker geldig is en dat het dus niet kan aangevochten worden. Daar staat natuurlijk een kost tegenover.

- Het eigenhandig testament schrijf je zelf. Het is even geldig als een notarieel testament, ten minste als je het met de hand hebt geschreven, getekend en de datum er hebt op gezet. Heb je verschillende testamenten gemaakt, dan zal het laatste tellen. Je moet je er dus niet voor verplaatsen en het kost niets. Alleen moet je er wel voor zorgen dat het kan teruggevonden worden en dat het niet in verkeerde handen valt!

- Het internationaal testament wordt door de erflater aan de notaris aangeboden, die in tegenwoordigheid van twee getuigen er een verklaring over opmaakt. De getuigen zijn absoluut noodzakelijk en kunnen niet vervangen worden door een tweede notaris. Het internationaal testamentmoet schriftelijk opgesteld worden, maar moet niet noodzakelijk door de erflater zelf geschreven worden. Een familielid of vriend mag dit in zijn plaats doen. De taal waarin het opgemaakt wordt speelt geen rol. Vandaar dat deze vorm van testament aan te raden is als er een internationaal bestanddeel aanwezig is bij de erflater, de erfgenamen of de goederen. Het mag worden getypt.

Beperkingen

Een testament is een goed instrument van successieplanning, maar heeft wel zijn beperkingen. Stel je een testament op, dan moet je rekening houden met de reservataire erfgenamen (de erfgenamen die sowieso erven, kinderen en langstlevende echtgenoot). Een huwelijkscontract kan het erfrecht van de kinderen (tijdelijk) opzijzetten, een testament kan dat niet.

Uit de Familiebarometer van de Federatie van notarissen blijkt dat er in 2017 2,8% meer testamenten opgesteld werden dan in 2016. Zowel de eigenhandige testamenten (+3,6%) als de notariële testamenten (+1,9%) wonnen aan populariteit. Naast een individueel testament, kunnen getrouwde koppels ook via hun huwelijkscontract elementen van hun erfenis regelen, of via een schenking.Steeds meer mensen zijn actief bezig met de voorbereiding van hun erfenis. In bijna de helft van de inschrijvingen in het Centraal Register van Testamenten ging het om koppels die specifieke erfenisregelingen wilden toevoegen aan hun huwelijksovereenkomst.- Het notarieel (of authentiek) testament wordt opgemaakt door een notaris. Degene die een testament wil maken dicteert zijn wil aan de notaris in het bijzijn van twee getuigen of een tweede notaris. Het testament blijft geheim tot het overlijden. Het wordt opgenomen in het Centrale register van testamenten en zal dus sowieso worden teruggevonden. Het feit dat je het laat opmaken bij een notaris zorgt ervoor dat het zeker geldig is en dat het dus niet kan aangevochten worden. Daar staat natuurlijk een kost tegenover.- Het eigenhandig testament schrijf je zelf. Het is even geldig als een notarieel testament, ten minste als je het met de hand hebt geschreven, getekend en de datum er hebt op gezet. Heb je verschillende testamenten gemaakt, dan zal het laatste tellen. Je moet je er dus niet voor verplaatsen en het kost niets. Alleen moet je er wel voor zorgen dat het kan teruggevonden worden en dat het niet in verkeerde handen valt!- Het internationaal testament wordt door de erflater aan de notaris aangeboden, die in tegenwoordigheid van twee getuigen er een verklaring over opmaakt. De getuigen zijn absoluut noodzakelijk en kunnen niet vervangen worden door een tweede notaris. Het internationaal testamentmoet schriftelijk opgesteld worden, maar moet niet noodzakelijk door de erflater zelf geschreven worden. Een familielid of vriend mag dit in zijn plaats doen. De taal waarin het opgemaakt wordt speelt geen rol. Vandaar dat deze vorm van testament aan te raden is als er een internationaal bestanddeel aanwezig is bij de erflater, de erfgenamen of de goederen. Het mag worden getypt.Een testament is een goed instrument van successieplanning, maar heeft wel zijn beperkingen. Stel je een testament op, dan moet je rekening houden met de reservataire erfgenamen (de erfgenamen die sowieso erven, kinderen en langstlevende echtgenoot). Een huwelijkscontract kan het erfrecht van de kinderen (tijdelijk) opzijzetten, een testament kan dat niet.