Er is de laatste dagen heel wat te doen rond langdurig zieken, die een uitkering van het ziekenfonds ontvangen. Professor Lode Godderis (KULeuven) zegt in De Standaard van 21 augustus: "Iemand die ziek is geweest, gaat best zo snel mogelijk weer aan het werk, want hoe langer men arbeidsongeschikt is, hoe kleiner de kans dat hij of zij terugkeert naar dezelfde werkgever".

Heel wat patiënten willen wel terug aan het werk, maar meteen voltijds herbeginnen is vaak te zwaar. Soms kan een gedeeltelijke werkhervatting dan ook soelaas bieden. Let wel, daar beslist de patiënt niet zelf over!

Er bestaat een systeem van 'toegelaten arbeid', waarbij de patiënt een ziekte-uitkering kan combineren met een loon. Dit systeem is niet zo algemeen bekend, maar biedt wel mogelijkheden.

Voorwaarden toegelaten arbeid

 • U hebt de toestemming van het ziekenfonds nodig. Het is dus niet voldoende als uw behandelende arts een attest maakt, u moet echt de formele toestemming van de adviserend geneesheer van het ziekenfonds vragen vooraleer u in het systeem van de 'toegelaten arbeid' kunt stappen. Het is belangrijk dat u die toelating op voorhand vraagt. U deelt aan de adviserend geneesheer best alle gegevens mee in verband met het werk dat u wilt doen: de aard van het werk, het aantal uren per week dat u wilt werken, op welke dagen u wilt werken, enz.
 • Uiteraard moet ook uw werkgever akkoord zijn dat u het werk deeltijds hervat. U kunt dit systeem niet 'afdwingen'. Uw werkgever kan er bijvoorbeeld ook een maximumduur aan koppelen. Ook op het vlak van de inhoud van uw werk moet u afspraken maken met uw werkgever.
 • U mag niet teveel hersteld zijn! U moet nog minstens 50% arbeidsongeschikt zijn, want onder deze grens wordt u als arbeidsgeschikt beschouwd en kunt u geen ziekte-uitkeringen krijgen.

WEETJE De meeste adviserende geneesheren besluiten hieruit dat de tewerkstelling dan ook maximum 50% (dus halftijds) bedraagt, maar dat staat dus niet als dusdanig in de wet! Dit is belangrijk om weten bij een eventuele discussie met uw adviserend geneesheer. Uiteraard mag u ook minder werken. Een paar uur per week bijvoorbeeld is ook mogelijk.

 • De wet legt geen maximumduur op aan het systeem van de toegelaten arbeid. Dus in principe bent u niet verplicht om na verloop van tijd over te stappen naar een voltijds arbeidsstelsel. Maar sommige adviserende geneesheren zijn van mening dat dat wel de bedoeling zou moeten zijn. Informeer u dus goed bij de geneesheer van uw ziekenfonds.

Gevolgen

 • U kunt uw loon combineren met uw ziekte-uitkering,althans tot op bepaalde hoogte. De invloed op het bedrag van uw ziekte-uitkering wordt groter naarmate uw beroepsinkomen hoger is.
 • Wordt u ziek, dan moet uw werkgever geen gewaarborgd loon betalen.
 • Voor uw later pensioen wordt de periode waarin u deeltijds het werk hervat hebt gelijkgesteld. Uw pensioen wordt voor deze periode berekend op basis van uw laatste effectief uitbetaalde voltijdse brutoloon.
 • Het dubbel vakantiegeldkunt u echter niet combineren met uw ziekte-uitkering.
 • Uw vakantiedagen worden toegekend in het stelsel waarin u werkt, dus in het deeltijdse stelsel.
 • Voor de belastingen moet u er rekening mee houden dat er een afrekening komt het jaar nadat u prestaties in het kader van de 'toegelaten arbeid' hebt geleverd. De belasting wordt dan berekend op het geheel van uw inkomen en dat kan wel eens tot onaangename verrassingen leiden.
 • Doordat u terug gaat werken verliest u uw OMNIO-statuut. Dit betekent dat u geen hogere tegemoetkoming krijgt voor medische kosten.

Praktisch

Als de adviserend geneesheer uw aanvraag voor de halftijdse werkhervatting goedkeurt, ontvangt u een schriftelijke toelating. Pas dan mag u terug aan de slag. Eens u herstart bent met werken, moet u elke maand uw loongegevens doorgeven aan uw ziekenfonds. U vraagt daarvoor aan uw werkgever het document 'Inkomstenverklaring van een toegelaten activiteit' in te vullen. U kunt dit formulier downloaden op de website van het Riziv.

LET OP! Als u buiten dit systeem van toegelaten arbeid vrijwillig overstapt van voltijds naar deeltijds werken en u wordt terug ziek, dan zullen uw ziekte-uitkeringen gebaseerd worden op uw deeltijds loon.

Er is de laatste dagen heel wat te doen rond langdurig zieken, die een uitkering van het ziekenfonds ontvangen. Professor Lode Godderis (KULeuven) zegt in De Standaard van 21 augustus: "Iemand die ziek is geweest, gaat best zo snel mogelijk weer aan het werk, want hoe langer men arbeidsongeschikt is, hoe kleiner de kans dat hij of zij terugkeert naar dezelfde werkgever".Heel wat patiënten willen wel terug aan het werk, maar meteen voltijds herbeginnen is vaak te zwaar. Soms kan een gedeeltelijke werkhervatting dan ook soelaas bieden. Let wel, daar beslist de patiënt niet zelf over! Er bestaat een systeem van 'toegelaten arbeid', waarbij de patiënt een ziekte-uitkering kan combineren met een loon. Dit systeem is niet zo algemeen bekend, maar biedt wel mogelijkheden.WEETJE De meeste adviserende geneesheren besluiten hieruit dat de tewerkstelling dan ook maximum 50% (dus halftijds) bedraagt, maar dat staat dus niet als dusdanig in de wet! Dit is belangrijk om weten bij een eventuele discussie met uw adviserend geneesheer. Uiteraard mag u ook minder werken. Een paar uur per week bijvoorbeeld is ook mogelijk.Als de adviserend geneesheer uw aanvraag voor de halftijdse werkhervatting goedkeurt, ontvangt u een schriftelijke toelating. Pas dan mag u terug aan de slag. Eens u herstart bent met werken, moet u elke maand uw loongegevens doorgeven aan uw ziekenfonds. U vraagt daarvoor aan uw werkgever het document 'Inkomstenverklaring van een toegelaten activiteit' in te vullen. U kunt dit formulier downloaden op de website van het Riziv.LET OP! Als u buiten dit systeem van toegelaten arbeid vrijwillig overstapt van voltijds naar deeltijds werken en u wordt terug ziek, dan zullen uw ziekte-uitkeringen gebaseerd worden op uw deeltijds loon.