Wettelijk gezien is een telewerker niet onderworpen aan de regels op de arbeidsduur. "Hoewel doorgaans aan telewerkers wordt gevraagd het gebruikelijke arbeidsrooster zoveel mogelijk te respecteren, kunnen zij a priori hun rooster naar eigen inzicht inrichten", legt Catherine Mairy, Legal Expert bij Partena Professional, uit. "Uiteraard mag dit geen invloed hebben op het beheer van de dagelijkse werkzaamheden. Laten we het geval nemen van een werknemer wiens baan vereist dat hij "klantcontacten" heeft; hij moet beschikbaar zijn voor deze klanten op specifieke tijdstippen van de dag en is daarom verplicht om bereikbaar te zijn tijdens deze momenten.

En overuren?

Catherine Mairy gaat nog verder: "Aangezien de telewerker de mogelijkheid heeft om zijn tijd naar eigen inzicht in te delen, voor zover zijn werk correct en op tijd wordt uitgevoerd, kan hij geen aanspraak maken op betaling voor overuren die thuis zijn gemaakt."

Bestaan hierop geen uitzonderingen? Ja, maar die zijn uitzonderlijk. "Overuren mogen enkel in bijzondere omstandigheden worden gepresteerd zoals bijvoorbeeld in geval van een buitengewone toename van het werk of bij een ongeval. Bovendien moeten deze uren op verzoek van de werkgever worden gepresteerd om misverstanden met de werknemer te voorkomen. Het is nooit aan de werknemer om zelf te beslissen om overuren te presteren, zonder de toestemming van zijn werkgever. Best is steeds om hierover in dialoog te gaan. Indien een werknemer op verzoek van zijn werkgever een hele avond heeft moeten werken om een dringende opdracht uit te voeren, zou bijvoorbeeld met hem kunnen worden overeenkomen om op een andere dag waarop de werklast minder is vroeger te stoppen."

Wettelijk gezien is een telewerker niet onderworpen aan de regels op de arbeidsduur. "Hoewel doorgaans aan telewerkers wordt gevraagd het gebruikelijke arbeidsrooster zoveel mogelijk te respecteren, kunnen zij a priori hun rooster naar eigen inzicht inrichten", legt Catherine Mairy, Legal Expert bij Partena Professional, uit. "Uiteraard mag dit geen invloed hebben op het beheer van de dagelijkse werkzaamheden. Laten we het geval nemen van een werknemer wiens baan vereist dat hij "klantcontacten" heeft; hij moet beschikbaar zijn voor deze klanten op specifieke tijdstippen van de dag en is daarom verplicht om bereikbaar te zijn tijdens deze momenten.Catherine Mairy gaat nog verder: "Aangezien de telewerker de mogelijkheid heeft om zijn tijd naar eigen inzicht in te delen, voor zover zijn werk correct en op tijd wordt uitgevoerd, kan hij geen aanspraak maken op betaling voor overuren die thuis zijn gemaakt."Bestaan hierop geen uitzonderingen? Ja, maar die zijn uitzonderlijk. "Overuren mogen enkel in bijzondere omstandigheden worden gepresteerd zoals bijvoorbeeld in geval van een buitengewone toename van het werk of bij een ongeval. Bovendien moeten deze uren op verzoek van de werkgever worden gepresteerd om misverstanden met de werknemer te voorkomen. Het is nooit aan de werknemer om zelf te beslissen om overuren te presteren, zonder de toestemming van zijn werkgever. Best is steeds om hierover in dialoog te gaan. Indien een werknemer op verzoek van zijn werkgever een hele avond heeft moeten werken om een dringende opdracht uit te voeren, zou bijvoorbeeld met hem kunnen worden overeenkomen om op een andere dag waarop de werklast minder is vroeger te stoppen."