Telewerken is momenteel nog steeds verplicht en zal waarschijnlijk steeds meer ingang vinden. Waarom niet telewerken vanuit het buitenland? Het idee is aanlokkelijk, maar roept ook een paar vragen op. Catherine Mairy en Elien De Clercq, Legal Experts bij Partena Professional, geven tekst en uitleg.

Mag je telewerken vanuit het buitenland?

"Ja. Telewerk kan even goed vanuit een andere plaats dan de woonplaats van de werknemer worden verricht, bijvoorbeeld in een hotel (of een huurwoning) in het buitenland. Als de werknemer besluit telewerk te verrichten vanuit het buitenland, moet hij niettemin zijn werkgever hiervan op de hoogte brengen en diens toestemming krijgen voordat hij vertrekt", legt Catherine Mairy uit.Heeft telewerken in het buitenland gevolgen voor je belastingen en sociale zekerheid?

"Ja, telewerken in het buitenland kan gevolgen hebben, niet alleen op fiscaal gebied, maar ook op het gebied van de sociale zekerheid" waarschuwt Elien De Clercq. "Het is mogelijk dat de telewerker belastingen en socialezekerheidsbijdragen moet betalen in het land waar hij telewerk verricht. Om dit te vermijden, moeten strikte voorwaarden worden nageleefd en moeten vooraf bepaalde formaliteiten worden vervuld. Wat de belastingen betreft is een veel voorkomende regel dat wanneer een werknemer minder dan 183 dagen per jaar in het buitenland werkt, hij in België belast wordt op zijn hele inkomen, inclusief wat hij verdiende in het buitenland. Het loon moet wel door de Belgische werkgever betaald worden. In deze coronatijd mag je in de buurlanden langer dan 183 dagen per jaar telewerken en word je toch belast in België. Ons land sloot daarover akkoorden met Frankrijk, Nederland, Duitsland en Luxemburg. Die akkoorden lopen tot eind juni, maar als het verplichte telewerk verlengd zou worden, zullen deze akkoorden allicht ook verlengd worden. Wat de sociale zekerheid betreft: telewerkers in het buitenland worden als gedetacheerde werknemers beschouwd. Werken ze vanuit een EU-land, dan kunnen ze dat 24 maanden doen en toch onderworpen blijven aan de Belgische RSZ. De werkgever moet hiervoor wel een specifiek A1-formulier aanvragen bij de RSZ en bezorgen aan de werknemer. Voor de sociale zekerheid is er geen akkoord voor de coronatijd gesloten."

Welke apparatuur is nodig om te kunnen telewerken in het buitenland?

"De telewerker heeft in het buitenland dezelfde apparatuur nodig als thuis. De telewerker zal dus moeten beschikken over een laptop en een internetverbinding. Hij zal er bovendien, samen met de hoteluitbater (of de eigenaar van de huurwoning) voor zorgen dat de internetverbinding veilig, stabiel en van goede kwaliteit is, zodat er in de best mogelijke omstandigheden kan worden gewerkt. Dit is de verantwoordelijkheid van de telewerker, maar de werkgever kan hem er natuurlijk aan herinneren om zich goed uit te rusten."

En het arbeidsrooster?

"Zelfs als hij op afstand telewerk verricht, moet de telewerker hetzelfde arbeidsrooster naleven als wanneer hij van thuis werkt. Hij moet dus bereikbaar zijn tijdens de werkuren. Een werknemer die voor zijn werk bijvoorbeeld regelmatig contact heeft met klanten, zal tijdens de openingsuren voor de klanten bereikbaar moeten zijn. Als de werknemer wil telewerken in een land waarmee België een tijdsverschil heeft, kan dit uiteraard een probleem zijn. In dat geval is overleg vooraf met de werkgever van essentieel belang," aldus Catherine Mairy.

Wat als de werknemer tijdens het telewerken in het buitenland een ongeval heeft?

"Een ongeval dat tijdens het telewerken in een hotel (of een huurwoning) in het buitenland gebeurt, zal niet automatisch als een arbeidsongeval worden beschouwd. Het ongeval van de telewerker zal namelijk alleen als een arbeidsongeval worden beschouwd als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zo moeten de werkgever en de telewerker een geschrift hebben gesloten waarin de locatie van het telewerk en de periode gedurende welke het telewerk kan worden verricht, worden vermeld. Als de werknemer het slachtoffer wordt van een ongeval op de vermelde plaats en gedurende de periode die in het geschrift vermeld worden, dan zal het ongeval in kwestie als een arbeidsongeval worden beschouwd. Men moet er zich dus van bewust zijn dat, wanneer er geen geschrift is, de telewerker die een ongeval heeft zal moeten bewijzen dat het wel degelijk om een arbeidsongeval gaat.Het is hoe dan ook van essentieel belang dat werkgevers zich vooraf informeren bij hun verzekeringsmaatschappij 'arbeidsongevallen' over dit soort situaties," besluit Catherine Mairy.

Telewerken is momenteel nog steeds verplicht en zal waarschijnlijk steeds meer ingang vinden. Waarom niet telewerken vanuit het buitenland? Het idee is aanlokkelijk, maar roept ook een paar vragen op. Catherine Mairy en Elien De Clercq, Legal Experts bij Partena Professional, geven tekst en uitleg.Mag je telewerken vanuit het buitenland?"Ja. Telewerk kan even goed vanuit een andere plaats dan de woonplaats van de werknemer worden verricht, bijvoorbeeld in een hotel (of een huurwoning) in het buitenland. Als de werknemer besluit telewerk te verrichten vanuit het buitenland, moet hij niettemin zijn werkgever hiervan op de hoogte brengen en diens toestemming krijgen voordat hij vertrekt", legt Catherine Mairy uit.Heeft telewerken in het buitenland gevolgen voor je belastingen en sociale zekerheid?"Ja, telewerken in het buitenland kan gevolgen hebben, niet alleen op fiscaal gebied, maar ook op het gebied van de sociale zekerheid" waarschuwt Elien De Clercq. "Het is mogelijk dat de telewerker belastingen en socialezekerheidsbijdragen moet betalen in het land waar hij telewerk verricht. Om dit te vermijden, moeten strikte voorwaarden worden nageleefd en moeten vooraf bepaalde formaliteiten worden vervuld. Wat de belastingen betreft is een veel voorkomende regel dat wanneer een werknemer minder dan 183 dagen per jaar in het buitenland werkt, hij in België belast wordt op zijn hele inkomen, inclusief wat hij verdiende in het buitenland. Het loon moet wel door de Belgische werkgever betaald worden. In deze coronatijd mag je in de buurlanden langer dan 183 dagen per jaar telewerken en word je toch belast in België. Ons land sloot daarover akkoorden met Frankrijk, Nederland, Duitsland en Luxemburg. Die akkoorden lopen tot eind juni, maar als het verplichte telewerk verlengd zou worden, zullen deze akkoorden allicht ook verlengd worden. Wat de sociale zekerheid betreft: telewerkers in het buitenland worden als gedetacheerde werknemers beschouwd. Werken ze vanuit een EU-land, dan kunnen ze dat 24 maanden doen en toch onderworpen blijven aan de Belgische RSZ. De werkgever moet hiervoor wel een specifiek A1-formulier aanvragen bij de RSZ en bezorgen aan de werknemer. Voor de sociale zekerheid is er geen akkoord voor de coronatijd gesloten." Welke apparatuur is nodig om te kunnen telewerken in het buitenland?"De telewerker heeft in het buitenland dezelfde apparatuur nodig als thuis. De telewerker zal dus moeten beschikken over een laptop en een internetverbinding. Hij zal er bovendien, samen met de hoteluitbater (of de eigenaar van de huurwoning) voor zorgen dat de internetverbinding veilig, stabiel en van goede kwaliteit is, zodat er in de best mogelijke omstandigheden kan worden gewerkt. Dit is de verantwoordelijkheid van de telewerker, maar de werkgever kan hem er natuurlijk aan herinneren om zich goed uit te rusten."En het arbeidsrooster?"Zelfs als hij op afstand telewerk verricht, moet de telewerker hetzelfde arbeidsrooster naleven als wanneer hij van thuis werkt. Hij moet dus bereikbaar zijn tijdens de werkuren. Een werknemer die voor zijn werk bijvoorbeeld regelmatig contact heeft met klanten, zal tijdens de openingsuren voor de klanten bereikbaar moeten zijn. Als de werknemer wil telewerken in een land waarmee België een tijdsverschil heeft, kan dit uiteraard een probleem zijn. In dat geval is overleg vooraf met de werkgever van essentieel belang," aldus Catherine Mairy. Wat als de werknemer tijdens het telewerken in het buitenland een ongeval heeft?"Een ongeval dat tijdens het telewerken in een hotel (of een huurwoning) in het buitenland gebeurt, zal niet automatisch als een arbeidsongeval worden beschouwd. Het ongeval van de telewerker zal namelijk alleen als een arbeidsongeval worden beschouwd als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zo moeten de werkgever en de telewerker een geschrift hebben gesloten waarin de locatie van het telewerk en de periode gedurende welke het telewerk kan worden verricht, worden vermeld. Als de werknemer het slachtoffer wordt van een ongeval op de vermelde plaats en gedurende de periode die in het geschrift vermeld worden, dan zal het ongeval in kwestie als een arbeidsongeval worden beschouwd. Men moet er zich dus van bewust zijn dat, wanneer er geen geschrift is, de telewerker die een ongeval heeft zal moeten bewijzen dat het wel degelijk om een arbeidsongeval gaat.Het is hoe dan ook van essentieel belang dat werkgevers zich vooraf informeren bij hun verzekeringsmaatschappij 'arbeidsongevallen' over dit soort situaties," besluit Catherine Mairy.