De regels over de studentenarbeid zijn veranderd in 2012. Dat gebeurde onder meer op volgende vlakken:

  • De solidariteitsbijdrage bedraagt sindsdien 8,13% voor het hele jaar. De werkgever neemt hiervan 5,42% voor zijn rekening en 2,71% is ten laste van de student. De werkgever houdt de 2,71% in op het moment dat hij het loon van de student uitkeert.
  • De student heeft één enkel 'kapitaal' van 50 dagen die vrij mogen worden gekozen en opgenomen, gespreid over het hele kalenderjaar. Wil de student meer dan 50 dagen werken, dan betaalt hij de normale 13,07%.
  • Sinds 1 januari 2012 zal een werkgever een overeenkomst met een student mogen sluiten voor maximaal 12 maanden. Let wel: tijdens deze 12 maanden mag de student wel niet méér dan 50 dagen werken. Op deze manier kan een werkgever een studentenovereenkomst maken voor (bijna) één dag per weekend, gedurende het hele jaar. Als deze periode van 12 maanden wordt overschreden, wordt de student geacht verbonden te zijn met een gewone arbeidsovereenkomst.
  • Sinds 1 januari 2012 kunnen studenten en werkgevers een 'teller' raadplegen waarop elke werkgever het aantal dagen aanduidt dat de student gepresteerd heeft op basis van een studentenovereenkomst.

Meer onbelaste inkomsten

In 2015 mocht een student € 9.458,96 verdienen om onder de belastbare drempel te blijven. In 2016 is dit bedrag verhoogd naar € 10.141. De jobstudent mag dit jaar dus 7% meer verdienen voordat hij belast wordt. Dit bedrag komt overeen met € 7.420 (= niet belastbare inkomsten voor een student), verhoogd met € 2.741 forfaitaire kosten die automatisch worden afgetrokken door de fiscus.

Ten laste blijven

Een student wordt ten laste van zijn ouders beschouwd als zijn netto-inkomsten voor 2016 (aanslagjaar 2017) niet meer bedragen dan:

  • € 6.535 als zijn ouders samen belast worden (wettelijk samenwonend of getrouwd)
  • € 8.272,50 als de ouders apart belast worden
  • € 9.797,50 als de ouders apart belast worden en de student een handicap heeft.

Moet je een aangifte indienen?

Ja, daar ontsnapt de student niet aan. De inkomsten van de student worden als gewone beroepsinkomsten beschouwd. Overschrijdt hij/zij de grenzen, dan moet hij belastingen betalen, net zoals alle andere Belgen. De jobstudent moet dus steeds een aangifte indienen.

Diploma op zak, toch nog studentenarbeid

Een student die in juni zijn studies beëindigt en zijn diploma behaalt, kan nog tot en met 30 september van het jaar waarin hij zijn diploma heeft behaald, werken op basis van een studentenovereenkomst Concreet houdt dit in dat iemand die afstudeert en nog geen 50 dagen werkte als jobstudent, nog tot en met 30 september mag werken als jobstudent.

De regels over de studentenarbeid zijn veranderd in 2012. Dat gebeurde onder meer op volgende vlakken:In 2015 mocht een student € 9.458,96 verdienen om onder de belastbare drempel te blijven. In 2016 is dit bedrag verhoogd naar € 10.141. De jobstudent mag dit jaar dus 7% meer verdienen voordat hij belast wordt. Dit bedrag komt overeen met € 7.420 (= niet belastbare inkomsten voor een student), verhoogd met € 2.741 forfaitaire kosten die automatisch worden afgetrokken door de fiscus. Een student wordt ten laste van zijn ouders beschouwd als zijn netto-inkomsten voor 2016 (aanslagjaar 2017) niet meer bedragen dan:Ja, daar ontsnapt de student niet aan. De inkomsten van de student worden als gewone beroepsinkomsten beschouwd. Overschrijdt hij/zij de grenzen, dan moet hij belastingen betalen, net zoals alle andere Belgen. De jobstudent moet dus steeds een aangifte indienen. Een student die in juni zijn studies beëindigt en zijn diploma behaalt, kan nog tot en met 30 september van het jaar waarin hij zijn diploma heeft behaald, werken op basis van een studentenovereenkomst Concreet houdt dit in dat iemand die afstudeert en nog geen 50 dagen werkte als jobstudent, nog tot en met 30 september mag werken als jobstudent.