Tot 31 december 2015

Verbouw je je privéwoning , dan betaal je in principe 21% op alle materialen en werken. Als je de woning die je verbouwt minstens 5 jaar geleden in gebruik hebt genomen, dan kom je in aanmerking voor een verlaagd btw-tarief van 6% op werken en materialen. De voorwaarde daarvoor is dat je de werken laat uitvoeren door een aannemer. Andere voorwaarden zijn: je moet de woning uitsluitend als privéwoning gebruiken (of slechts een bijkomstig gedeelte om je beroep uit te oefenen); de werken moeten rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd worden. Er zijn heel wat renovatiewerken die in aanmerking komen voor het verlaagd tarief:

  • werken binnenin de woning: renovatie van sanitair, elektriciteit, verwarmingsinstallatie, isolatie, schilderwerken, enz.
  • werken aan de buitenkant: renovatie van de gevel, het plaatsen van luiken, het plaatsen van een veranda of een terras aan het huis, enz.
  • onderhoudswerken: schoorsteenvergen, ontstoppen van riolen, enz.

Andere werken zijn onderworpen aan het tarief van 21%. Hieronder vallen vooral renovatiewerken die niet met de woning zelf te maken hebben: afsluitingen van de tuin, aanleg van een zwembad, vijver, tuinhuis,enz. Ook als je renovatiewerken die wel onder het verlaagd tarief zouden kunnen vallen zelf uitvoert ipv via een aannemer zal je 21% btw betalen.

Vanaf 1 januari 2016

Het Federaal Regeerakkoord bepaalt dat het verlaagd btw-tarief van 6% vanaf 1 januari 2016 enkel nog van toepassing zal zijn voor woningen die minstens 10 jaar geleden voor het eerst in gebruik werden genomen. In 2016 gaat dat dus om woningen die voor 1 januari 2007 in gebruik genomen werden.
Maar mogelijk zullen ook die eigenaars voor bepaalde werken het gebruikelijke btw-tarief van 21% moeten betalen. De Bouwunie en de Confederatie Bouw waarschuwden immers dat een hele reeks werken dreigt uitgesloten te worden van het verlaagde btw-tarief. Het zou gaan om muurtjes, terrassen, opritten, vrijstaande garages, carports,... Plant u dus zulke werken, dan doet u er goed aan die nog voor het einde van het jaar te starten.

Overgangsmaatregelen

De regering heeft voorzien in een aantal overgangsmaatregelen om toch nog van het verlaagd tarief te genieten:

  • heb je voor de werken die je wil laten uitvoeren een stedenbouwkundige vergunning nodig of moet je ze melden aan de gemeente, dan kan je genieten van het tarief van 6% als je aanvraag voor de vergunning werd ingediend voor 31 december 2015
  • je hebt ook nog recht op het verlaagd tarief als het contract met je aannemer getekend werd voor 31 december 2015 en de uitvoeringsdatum van de werken - waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is - wordt vermeld.

In beide gevallen moeten de facturen voor eind 2017 uitgegeven zijn.Verbouw je je privéwoning , dan betaal je in principe 21% op alle materialen en werken. Als je de woning die je verbouwt minstens 5 jaar geleden in gebruik hebt genomen, dan kom je in aanmerking voor een verlaagd btw-tarief van 6% op werken en materialen. De voorwaarde daarvoor is dat je de werken laat uitvoeren door een aannemer. Andere voorwaarden zijn: je moet de woning uitsluitend als privéwoning gebruiken (of slechts een bijkomstig gedeelte om je beroep uit te oefenen); de werken moeten rechtstreeks aan de eindgebruiker (eigenaar of huurder) gefactureerd worden. Er zijn heel wat renovatiewerken die in aanmerking komen voor het verlaagd tarief: Andere werken zijn onderworpen aan het tarief van 21%. Hieronder vallen vooral renovatiewerken die niet met de woning zelf te maken hebben: afsluitingen van de tuin, aanleg van een zwembad, vijver, tuinhuis,enz. Ook als je renovatiewerken die wel onder het verlaagd tarief zouden kunnen vallen zelf uitvoert ipv via een aannemer zal je 21% btw betalen. Het Federaal Regeerakkoord bepaalt dat het verlaagd btw-tarief van 6% vanaf 1 januari 2016 enkel nog van toepassing zal zijn voor woningen die minstens 10 jaar geleden voor het eerst in gebruik werden genomen. In 2016 gaat dat dus om woningen die voor 1 januari 2007 in gebruik genomen werden.Maar mogelijk zullen ook die eigenaars voor bepaalde werken het gebruikelijke btw-tarief van 21% moeten betalen. De Bouwunie en de Confederatie Bouw waarschuwden immers dat een hele reeks werken dreigt uitgesloten te worden van het verlaagde btw-tarief. Het zou gaan om muurtjes, terrassen, opritten, vrijstaande garages, carports,... Plant u dus zulke werken, dan doet u er goed aan die nog voor het einde van het jaar te starten. De regering heeft voorzien in een aantal overgangsmaatregelen om toch nog van het verlaagd tarief te genieten:In beide gevallen moeten de facturen voor eind 2017 uitgegeven zijn.