Het recht loopt vaak achter op maatschappelijke ontwikkelingen. Dat is zeker ook zo voor het erfrecht. Al geruime tijd is er de wens van menig nieuw samengesteld gezin om stiefkinderen evenveel te laten erven als eigen (natuurlijke) kinderen.

Geen erfrecht

Ons burgerlijk wetboek voorziet tot dusver niet in een erfrecht voor stiefkinderen. Als iemand een stiefkind iets wil nalaten, dan kan dat enkel in een testament. Zodra iemand eigen kinderen heeft (of nog ouders in leven), zijn er 'reservataire erfgenamen' in het spel. Dit zijn erfgenamen die sowieso een deel van de nalatenschap moeten krijgen, dat hen niet ontnomen kan worden. Ook niet door een testament. Als u dus in een testament een deel zou nalaten aan uw stiefkind(eren) en dat deel is groter dan de reserve van uw eigen kind(eren), dan zal het deel dat u per testament aan uw stiefkind wil nalaten 'ingekort' worden.

De reserve van de eigen kinderen

De reserve van de eigen kind(eren) bedraagt:

- Bij één kind: de helft van de totale nalatenschap. De andere helft is 'het beschikbaar deel' dat u dus in een testament naar uw stiefkind(eren) kunt laten gaan.

- Bij 2 kinderen: 2/3 van de nalatenschap. Uw stiefkind(eren) kunnen dan 1/3 toegekend krijgen in een testament

- Bij 3 of meer kinderen:3/4 van de nalatenschap voor al uw eigen kinderen samen. Er schiet dan nog OE over als 'beschikbaar deel' dat u naar uw stiefkind(eren) kunt laten gaan in een testament.

Hebt u één eigen kind en één stiefkind, dan is het mogelijk om elk kind evenveel na te laten (elk de helft) . Bij twee eigen kinderen en één stiefkind kan het ook (elk 1/3). Maar hebt u twee eigen kinderen en twee stiefkinderen, dan krijgen uw eigen kinderen elk 1/3 en uw twee stiefkinderen elk 1/6.

Gelijkschakeling voor de successierechten

In de drie gewesten betalen de stiefkinderen evenveel successierechten als eigen kinderen als hun eigen ouder gehuwd is met hun stiefouder. Bij samenwoning verschillen de voorwaarden naargelang het gewest. In Vlaanderen is er ook gelijkschakeling bij wettelijk of feitelijk samenwonen (samenwoning van minstens één jaar en gemeenschappelijke huishouding). In Brussel en Wallonië is er enkel gelijkschakeling bij wettelijk samenwonen van ouder en stiefouder (er geldt in Brussel ook een voorwaarde qua inwoning en verzorging door de stiefouder). In de drie gewesten zijn de stiefkleinkinderen (nog) niet gelijkgeschakeld. Als zij erven van een stiefgrootouder betalen ze de hogere successierechten die 'derden' betalen.

Naar een nieuw erfrecht

Minister van Justitie Annemie Turtelboom zou tegen de zomer een wetsvoorstel klaar hebben om stiefkinderen evenveel te laten erven. Specialisten raden wel aan om daar toch voorwaarden aan te verbinden, zoals een minimumperiode dat de overleden stiefouder en het kind onder hetzelfde dak gewoond hebben. Een andere denkpiste is om het geld dat de overleden stiefouder zelf geërfd heeft, niet naar de stiefkinderen, maar enkel naar de eigen kinderen te laten gaan.

Wordt vervolgd...

Het recht loopt vaak achter op maatschappelijke ontwikkelingen. Dat is zeker ook zo voor het erfrecht. Al geruime tijd is er de wens van menig nieuw samengesteld gezin om stiefkinderen evenveel te laten erven als eigen (natuurlijke) kinderen.Ons burgerlijk wetboek voorziet tot dusver niet in een erfrecht voor stiefkinderen. Als iemand een stiefkind iets wil nalaten, dan kan dat enkel in een testament. Zodra iemand eigen kinderen heeft (of nog ouders in leven), zijn er 'reservataire erfgenamen' in het spel. Dit zijn erfgenamen die sowieso een deel van de nalatenschap moeten krijgen, dat hen niet ontnomen kan worden. Ook niet door een testament. Als u dus in een testament een deel zou nalaten aan uw stiefkind(eren) en dat deel is groter dan de reserve van uw eigen kind(eren), dan zal het deel dat u per testament aan uw stiefkind wil nalaten 'ingekort' worden.De reserve van de eigen kind(eren) bedraagt:- Bij één kind: de helft van de totale nalatenschap. De andere helft is 'het beschikbaar deel' dat u dus in een testament naar uw stiefkind(eren) kunt laten gaan.- Bij 2 kinderen: 2/3 van de nalatenschap. Uw stiefkind(eren) kunnen dan 1/3 toegekend krijgen in een testament- Bij 3 of meer kinderen:3/4 van de nalatenschap voor al uw eigen kinderen samen. Er schiet dan nog OE over als 'beschikbaar deel' dat u naar uw stiefkind(eren) kunt laten gaan in een testament.Hebt u één eigen kind en één stiefkind, dan is het mogelijk om elk kind evenveel na te laten (elk de helft) . Bij twee eigen kinderen en één stiefkind kan het ook (elk 1/3). Maar hebt u twee eigen kinderen en twee stiefkinderen, dan krijgen uw eigen kinderen elk 1/3 en uw twee stiefkinderen elk 1/6. In de drie gewesten betalen de stiefkinderen evenveel successierechten als eigen kinderen als hun eigen ouder gehuwd is met hun stiefouder. Bij samenwoning verschillen de voorwaarden naargelang het gewest. In Vlaanderen is er ook gelijkschakeling bij wettelijk of feitelijk samenwonen (samenwoning van minstens één jaar en gemeenschappelijke huishouding). In Brussel en Wallonië is er enkel gelijkschakeling bij wettelijk samenwonen van ouder en stiefouder (er geldt in Brussel ook een voorwaarde qua inwoning en verzorging door de stiefouder). In de drie gewesten zijn de stiefkleinkinderen (nog) niet gelijkgeschakeld. Als zij erven van een stiefgrootouder betalen ze de hogere successierechten die 'derden' betalen.Minister van Justitie Annemie Turtelboom zou tegen de zomer een wetsvoorstel klaar hebben om stiefkinderen evenveel te laten erven. Specialisten raden wel aan om daar toch voorwaarden aan te verbinden, zoals een minimumperiode dat de overleden stiefouder en het kind onder hetzelfde dak gewoond hebben. Een andere denkpiste is om het geld dat de overleden stiefouder zelf geërfd heeft, niet naar de stiefkinderen, maar enkel naar de eigen kinderen te laten gaan.Wordt vervolgd...