De meeste beleggingsfondsen die in België worden verkocht zijn 'open': je kan er elk moment in- en uitstappen. Het gaat daarbij vooral om de bekende beveks en sicavs. Veel fondsen bestaan in een distributie- en een kapitalisatieversie. Distributiefondsen (met coupon) keren hun inkomsten in principe in de vorm van een dividend uit aan de eigenaars van de deelbewijzen van het fonds. Bij kapitalisatiefondsen wordt alles opgepot in het fonds. Daarnaast kan je de fondsen ook indelen volgens de activa. Er zijn aandelenfondsen, obligatiefondsen, gemengde fondsen (aandelen én obligaties), cashfondsen (beleggingen in termijnrekeningen en kortlopend schuldpapier), vastgoedfondsen, enz. En dan zijn er nog de kapitaalgarantiefondsen, waar je minstens je inle...