Vanaf 1 oktober krijgen de zelfstandige mantelzorgers een uitkering van 1.070 euro per maand, wat overeenkomt met het minimumpensioen voor alleenstaande zelfstandigen.

Ook krijgen ze een vrijstelling van betaling van de sociale bijdragen en behouden ze voor die periode hun sociale rechten, waaronder de pensioenrechten.

Per aanvraag geldt een maximale termijn van zes maanden. Voor alle aanvragen samen geldt een maximum van twaalf maanden over de hele loopbaan.

Ook bestaat de mogelijkheid om de activiteit deeltijds stop te zetten en een halve uitkering te krijgen, weliswaar zonder vrijstelling.

Vanaf 1 oktober krijgen de zelfstandige mantelzorgers een uitkering van 1.070 euro per maand, wat overeenkomt met het minimumpensioen voor alleenstaande zelfstandigen. Ook krijgen ze een vrijstelling van betaling van de sociale bijdragen en behouden ze voor die periode hun sociale rechten, waaronder de pensioenrechten. Per aanvraag geldt een maximale termijn van zes maanden. Voor alle aanvragen samen geldt een maximum van twaalf maanden over de hele loopbaan. Ook bestaat de mogelijkheid om de activiteit deeltijds stop te zetten en een halve uitkering te krijgen, weliswaar zonder vrijstelling.