Statuut zelfstandige mantelzorgers herzien

30/09/15 om 11:12 - Bijgewerkt om 11:12

Vanaf 1 oktober wordt het statuut van zelfstandige mantelzorger toegankelijk voor de zelfstandige die zijn activiteit tijdelijk moet stopzetten of terugschroeven om een zwaar ziek familielid (tot de tweede graad) te verzorgen. Het blijft dus niet langer beperkt tot palliatieve zorg van partner of kind.

Statuut zelfstandige mantelzorgers herzien

Vanaf 1 oktober krijgen de zelfstandige mantelzorgers een uitkering van 1.070 euro per maand, wat overeenkomt met het minimumpensioen voor alleenstaande zelfstandigen.

Ook krijgen ze een vrijstelling van betaling van de sociale bijdragen en behouden ze voor die periode hun sociale rechten, waaronder de pensioenrechten.

Per aanvraag geldt een maximale termijn van zes maanden. Voor alle aanvragen samen geldt een maximum van twaalf maanden over de hele loopbaan.

Ook bestaat de mogelijkheid om de activiteit deeltijds stop te zetten en een halve uitkering te krijgen, weliswaar zonder vrijstelling.

Onze partners