Een onderneming oprichten stoot vaak op dezelfde struikelblokken: de administratieve verplichtingen om een nv (naamloze vennootschap) of bvba (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) op te richten. En uiteraard ook de financiële kant van de zaak: voldoende oprichtingskapitaal bijeen krijgen.

Het grote voordeel van een starters-bvba is dat er geen minimumkapitaal dient te zijn van 18.550 euro zoals bij een 'gewone' bvba. Het minimumkapitaal van de starters-bvba is namelijk maar 1 euro zodat de oprichter(s) eigenlijk zelf beslist of beslissen hoeveel het maatschappelijk kapitaal bedraagt. In de praktijk zal een starters-bvba een kapitaal hebben tussen 1 en 18.550 euro, wat meteen ook het maximumbedrag is.

Voorwaarden

De starters-bvba moet aan een aantal voorwaarden voldoen, net als een 'gewone' bvba, zoals bijvoorbeeld: de oprichting moet gebeuren bij een notaris via een notariële akte, waaruit natuurlijk ook weer kosten voortvloeien. Daarnaast moet ze ook aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen:

  • Enkel fysieke personen kunnen een starters-bvba oprichten
  • Het bestuur van de starters-bvba mag alleen door een natuurlijk persoon worden uitgeoefend en niet door een vennootschap.
  • Bij de oprichting van de starters-bvba moet een financieel plan worden opgemaakt. Dit plan moet worden neergelegd bij een notaris. Dit alles dient te gebeuren onder het verplichte toezicht van een expert zoals een boekhouder of bedrijfsrevisor. Bedoeling hiervan is te vermijden dat iemand zonder veel voorbereiding of nadenken een vennootschap start en dat daaruit dan uiteindelijk een faillissement voortvloeit.
  • Na maximaal vijf jaar moet de starters-bvba wel worden omgevormd in een andere vennootschap (meestal een nv of een bvba) met het maatschappelijke kapitaal dat nodig is voor zo'n vennootschapsvorm (bijv. ? 18.550 voor een 'gewone' bvba).
  • De starters-bvba mag maximaal vier werknemers in dienst hebben. Van zodra er meer dan 4 werknemers in dienst zijn, dient de vennootschap zich 'om te vormen' naar een ander soort vennootschap, bv. naar een gewone bvba of nv.

Nieuw

De ministerraad heeft op 13 september 2012 het wetsontwerp van minister van KMO's en zelfstandigen, Sabine Laruelle, goedgekeurd. Met dit ontwerp wou de minister de formule van de starters-bvba aantrekkelijker maken:

  • door de termijn van 5 jaar op te heffen, zodat de starters-bvba onbeperkt in de tijd zal kunnen opgericht worden.
  • door het aanwervingsplafond van maximaal 4 werknemers af te schaffen.

Deze wijzigingen zijn het gevolg van een evaluatie van de FOD Economie. Sinds 2010 zijn er toch al meer dan 2.070 bedrijven onder vorm van een Starters-bvba opgericht.

Een onderneming oprichten stoot vaak op dezelfde struikelblokken: de administratieve verplichtingen om een nv (naamloze vennootschap) of bvba (besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) op te richten. En uiteraard ook de financiële kant van de zaak: voldoende oprichtingskapitaal bijeen krijgen. Het grote voordeel van een starters-bvba is dat er geen minimumkapitaal dient te zijn van 18.550 euro zoals bij een 'gewone' bvba. Het minimumkapitaal van de starters-bvba is namelijk maar 1 euro zodat de oprichter(s) eigenlijk zelf beslist of beslissen hoeveel het maatschappelijk kapitaal bedraagt. In de praktijk zal een starters-bvba een kapitaal hebben tussen 1 en 18.550 euro, wat meteen ook het maximumbedrag is.De starters-bvba moet aan een aantal voorwaarden voldoen, net als een 'gewone' bvba, zoals bijvoorbeeld: de oprichting moet gebeuren bij een notaris via een notariële akte, waaruit natuurlijk ook weer kosten voortvloeien. Daarnaast moet ze ook aan een aantal specifieke voorwaarden voldoen:De ministerraad heeft op 13 september 2012 het wetsontwerp van minister van KMO's en zelfstandigen, Sabine Laruelle, goedgekeurd. Met dit ontwerp wou de minister de formule van de starters-bvba aantrekkelijker maken:Deze wijzigingen zijn het gevolg van een evaluatie van de FOD Economie. Sinds 2010 zijn er toch al meer dan 2.070 bedrijven onder vorm van een Starters-bvba opgericht.