De vereenvoudigde procedure is sinds maart 2020 van kracht, en omvat intussen ook tijdelijke werkloosheid als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Ze maakt bijvoorbeeld tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogelijk wanneer er nog een aantal dagen per week kan worden gewerkt.

Het einde van de soepele procedure betekent onder andere dat de normale formaliteiten voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek om economische redenen (mededeling van de tijdelijke werkloosheid aan de RVA...) moeten worden gerespecteerd. En voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet de uitvoering van de arbeidsovereenkomst opnieuw volledig onmogelijk zijn. Tot het einde van het jaar zijn er wel nog een aantal overgangsbepalingen.

De vereenvoudigde procedure is sinds maart 2020 van kracht, en omvat intussen ook tijdelijke werkloosheid als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Ze maakt bijvoorbeeld tijdelijke werkloosheid wegens overmacht mogelijk wanneer er nog een aantal dagen per week kan worden gewerkt.Het einde van de soepele procedure betekent onder andere dat de normale formaliteiten voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek om economische redenen (mededeling van de tijdelijke werkloosheid aan de RVA...) moeten worden gerespecteerd. En voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moet de uitvoering van de arbeidsovereenkomst opnieuw volledig onmogelijk zijn. Tot het einde van het jaar zijn er wel nog een aantal overgangsbepalingen.