De pensioenbonus stamt uit het generatiepact en moet mensen aanzetten om langer te werken. Het is een financiële beloning voor werknemers en zelfstandigen die na hun 62ste of na 44 jaar carrière langer blijven werken. Per extra gewerkte dag krijgen ze 2 euro bovenop het maandelijkse pensioen.

De maatregel liep normaal gezien tot eind 2012, maar werd vorig jaar verlengd tot eind 2013. Daarmee werd de problematiek bij de onduidelijkheid over de toekomst van de bonus ook uitgesteld. Het aflopen van de pensioenbonus dreigde namelijk een omgekeerd effect te hebben. "Mensen hebben er meer belang bij sneller met pensioen te gaan om zo toch nog van de financiële bonus te kunnen genieten", aldus ombudsman Tony Van Der Steen.

De FOD Sociale Zekerheid en de SCvV hebben nu echter de opdracht gekregen de toekomst van de pensioenbonus te bestuderen, aldus de ombudsman. Die studie moet voor de zomer afgerond zijn, zodat ten laatste in november duidelijkheid bestaat over de bonus. "Mensen zijn immers meer dan een jaar op voorhand bezig met hun pensioendossier", aldus Van Der Steen.

De pensioenbonus stamt uit het generatiepact en moet mensen aanzetten om langer te werken. Het is een financiële beloning voor werknemers en zelfstandigen die na hun 62ste of na 44 jaar carrière langer blijven werken. Per extra gewerkte dag krijgen ze 2 euro bovenop het maandelijkse pensioen.De maatregel liep normaal gezien tot eind 2012, maar werd vorig jaar verlengd tot eind 2013. Daarmee werd de problematiek bij de onduidelijkheid over de toekomst van de bonus ook uitgesteld. Het aflopen van de pensioenbonus dreigde namelijk een omgekeerd effect te hebben. "Mensen hebben er meer belang bij sneller met pensioen te gaan om zo toch nog van de financiële bonus te kunnen genieten", aldus ombudsman Tony Van Der Steen.De FOD Sociale Zekerheid en de SCvV hebben nu echter de opdracht gekregen de toekomst van de pensioenbonus te bestuderen, aldus de ombudsman. Die studie moet voor de zomer afgerond zijn, zodat ten laatste in november duidelijkheid bestaat over de bonus. "Mensen zijn immers meer dan een jaar op voorhand bezig met hun pensioendossier", aldus Van Der Steen.