Sinds 2007 is onze volledige nationale energiemarkt geliberaliseerd, maar daar heeft de Belgische consument nog niet veel vreugde aan beleefd, want de prijzen stegen ondertussen spectaculair. Minder verbruiken is natuurlijk de beste manier om uw factuur naar beneden te krijgen. Maar daarnaast kunnen we ook proberen een zo scherp mogelijke prijs te bedingen door de concurrentie tussen de leveranciers te laten spelen. Toch blijft al dat vergelijken niet gemakkelijk en bovendien is uw keuzevrijheid slechts beperkt tot een bepaald gedeelte van de factuur.

Kijk vooral naar energieprijs!

Uw factuur bestaat uit drie componenten: de energieprijs, de transport- en distributiekosten en de taksen. Die energieprijs maakt slechts zo'n 60 procent van uw factuur uit en alleen hier speelt de concurrentie. Want de transport- en distributiekosten worden bepaald door de netbeheerders of intercommunales. Deze tarieven verschillen van streek tot streek en worden op vastgestelde tijdstippen aangepast door de overheid. Tenslotte zijn er nog de belastingen en heffingen, die voor iedereen dezelfde zijn naargelang het verbruik.

TIP Kijk dus vooral naar de energieprijs (uitgedrukt in kilowattuur, Kwh) en niet naar het totaalbedrag als u offertes bekijkt!

Variabel of vast?

Maar daarmee is de kous niet af, want elke leverancier biedt nog tal van verschillende tarieven aan. Opteert u voor een contract met variabele prijs, dan bent u onderhevig aan de prijsschommelingen op de energiemarkt. Bij een vaste of semi-vaste prijs wijzigt de energieprijs niet gedurende het hele contract en bent u dus beschermd tegen eventuele prijsstijgingen op de markt, maar als de prijs daalt geniet u daar ook niet van. Die vaste prijs wordt bepaald op het moment van het ondertekenen van het contract of bij de verlenging. Toch kunnen er steeds lichte verschillen optreden, want ook de nettarieven kunnen wijzigen na goedkeuring van de overheid of CREG (Commissie voor regulering van gas en elektriciteit).

Wat kiest u nu best? Alles hangt af van de markt. Als we in een dalende markt van de gasprijzen zitten, is een variabel contract beter. Als de markt een stijgende evolutie kent is een vast contract beter. Maar over het algemeen kunnen we stellen dat een variabel gastarief meestal voordeliger is dan een vast. Als de prijzen dan toch beginnen stijgen, kunt u nog altijd overstappen naar een andere leverancier (zie kader).

De prijzen van elektriciteit schommelen niet zo hard en hier is er meestal een geleidelijke stijging. Daarom is hier een vast contract meestal voordeliger, zo dekt u zich in tegen prijsverhogingen, die er waarschijnlijk wel zullen volgen.

Kijk en vergelijk regelmatig!

Soms is de ene leverancier goedkoper voor gas, maar duurder voor elektriciteit. Daarom is het geen slecht idee aparte leveranciers te nemen voor beide nutsvoorzieningen, als u het niet erg vindt twee facturen te ontvangen in plaats van één.

Ook kan de ene leverancier wel het goedkoopst zijn voor een verbruik van 20.000 Kwh, maar is dat bij een verbruik van 40.000 Kwh niet meer het geval of vice-versa. Het blijft dus altijd uitkijken en vergelijken. Daarom bieden de nationale (CREG) en regionale toezichthouders (VREG, BRUGEL, CWAPE) op de gas- en elektriciteitsmarkt via internet berekeningsmodules aan. Daarbij kunt u uw jaarlijks verbruik ingeven, uw woonplaats en het aantal gezinsleden en de module berekent vervolgens welk tarief voor u op dit moment het goedkoopst is. De resultaten van de verschillende berekeningsmodules zijn niet altijd exact dezelfde omdat men met licht verschillende parameters werkt, maar de voordeligste contracten springen er toch uit. Voer daarom de testen regelmatig uit, de CREG adviseert minstens één keer per jaar.

Info: www.creg.be met verwijzing naar verschillende meters zoals www.mijnenergie.be, de berekeningsmodule van Test-Aankoop en de berekeningsmodules voor de verschillende regio's: voor Vlaanderen: www.vreg.be, voor Brussel: www.brusim.be, voor Wallonië: www.cwape.be.

Groepsaankopen voordeliger?

De laatste jaren werden regelmatig groepsaankopen georganiseerd onder impuls van provincies, kranten of consumentenorganisaties. Zij brengen consumenten samen en schrijven dan een openbare aanbesteding uit waarop energieleveranciers kunnen inschrijven. Wie de voordeligste offerte aanbiedt krijgt de klanten toegewezen. Na de toewijzing kunnen de inschrijvers op de groepsaankoop nog altijd beslissen of ze al dan niet ingaan op het aanbod. Dat levert mooie resultaten op. Let op, als dit contract afloopt, kunt u van het ene op het andere moment een veel minder gunstig tarief voorgeschoteld krijgen.

Overstappen kan nu altijd gratis

Sinds september 2012 is overstappen naar een andere leverancier in alle gevallen gratis, of u nu een contract van bepaalde of onbepaalde duur heeft. Leveranciers mogen dus geen opzegvergoeding meer eisen, er geldt enkel een opzegtermijn van één maand. Zelfs al heeft u een contract van 3 jaar of een contract voor een groepsaankoop, u kunt dit ten allen tijde opzeggen als u een betere deal vindt! Zelfs een aangetekende brief hoeft niet, uw nieuwe leverancier regelt alles en zegt uw contract bij uw huidige leverancier op.

Laat de energiesnoeier langskomen

Onze verwarming is de grootste energieslokop. Liefst 60% van onze energiekosten gaat naar het verwarmen van onze woonst. Een andere (dus goedkopere) leverancier van gas en/of elektriciteit kan al soelaas bieden. Maar er zijn nog meer mogelijkheden. Zo kunt u (als dat mogelijk is in uw gemeente) de energiesnoeier laten langskomen voor een 'energiescan' van uw woning. Deze persoon doorloopt samen met u uw woning en geeft nuttige tips om energie te sparen. Door een aantal kleine ingrepen kunt u toch al gauw enkele honderden euro's per jaar besparen. In veel gemeenten zijn de energiescans voorbehouden voor bijzondere doelgroepen (bv. huurders, mensen met een budgetmeter,...), maar soms staan ze open voor iedereen. Informeer ernaar, want de scans zijn gratis.

Meer info: www.energiesnoeier.net

Sinds 2007 is onze volledige nationale energiemarkt geliberaliseerd, maar daar heeft de Belgische consument nog niet veel vreugde aan beleefd, want de prijzen stegen ondertussen spectaculair. Minder verbruiken is natuurlijk de beste manier om uw factuur naar beneden te krijgen. Maar daarnaast kunnen we ook proberen een zo scherp mogelijke prijs te bedingen door de concurrentie tussen de leveranciers te laten spelen. Toch blijft al dat vergelijken niet gemakkelijk en bovendien is uw keuzevrijheid slechts beperkt tot een bepaald gedeelte van de factuur.Uw factuur bestaat uit drie componenten: de energieprijs, de transport- en distributiekosten en de taksen. Die energieprijs maakt slechts zo'n 60 procent van uw factuur uit en alleen hier speelt de concurrentie. Want de transport- en distributiekosten worden bepaald door de netbeheerders of intercommunales. Deze tarieven verschillen van streek tot streek en worden op vastgestelde tijdstippen aangepast door de overheid. Tenslotte zijn er nog de belastingen en heffingen, die voor iedereen dezelfde zijn naargelang het verbruik.TIP Kijk dus vooral naar de energieprijs (uitgedrukt in kilowattuur, Kwh) en niet naar het totaalbedrag als u offertes bekijkt!Maar daarmee is de kous niet af, want elke leverancier biedt nog tal van verschillende tarieven aan. Opteert u voor een contract met variabele prijs, dan bent u onderhevig aan de prijsschommelingen op de energiemarkt. Bij een vaste of semi-vaste prijs wijzigt de energieprijs niet gedurende het hele contract en bent u dus beschermd tegen eventuele prijsstijgingen op de markt, maar als de prijs daalt geniet u daar ook niet van. Die vaste prijs wordt bepaald op het moment van het ondertekenen van het contract of bij de verlenging. Toch kunnen er steeds lichte verschillen optreden, want ook de nettarieven kunnen wijzigen na goedkeuring van de overheid of CREG (Commissie voor regulering van gas en elektriciteit).Wat kiest u nu best? Alles hangt af van de markt. Als we in een dalende markt van de gasprijzen zitten, is een variabel contract beter. Als de markt een stijgende evolutie kent is een vast contract beter. Maar over het algemeen kunnen we stellen dat een variabel gastarief meestal voordeliger is dan een vast. Als de prijzen dan toch beginnen stijgen, kunt u nog altijd overstappen naar een andere leverancier (zie kader).De prijzen van elektriciteit schommelen niet zo hard en hier is er meestal een geleidelijke stijging. Daarom is hier een vast contract meestal voordeliger, zo dekt u zich in tegen prijsverhogingen, die er waarschijnlijk wel zullen volgen.Soms is de ene leverancier goedkoper voor gas, maar duurder voor elektriciteit. Daarom is het geen slecht idee aparte leveranciers te nemen voor beide nutsvoorzieningen, als u het niet erg vindt twee facturen te ontvangen in plaats van één.Ook kan de ene leverancier wel het goedkoopst zijn voor een verbruik van 20.000 Kwh, maar is dat bij een verbruik van 40.000 Kwh niet meer het geval of vice-versa. Het blijft dus altijd uitkijken en vergelijken. Daarom bieden de nationale (CREG) en regionale toezichthouders (VREG, BRUGEL, CWAPE) op de gas- en elektriciteitsmarkt via internet berekeningsmodules aan. Daarbij kunt u uw jaarlijks verbruik ingeven, uw woonplaats en het aantal gezinsleden en de module berekent vervolgens welk tarief voor u op dit moment het goedkoopst is. De resultaten van de verschillende berekeningsmodules zijn niet altijd exact dezelfde omdat men met licht verschillende parameters werkt, maar de voordeligste contracten springen er toch uit. Voer daarom de testen regelmatig uit, de CREG adviseert minstens één keer per jaar.Info: www.creg.be met verwijzing naar verschillende meters zoals www.mijnenergie.be, de berekeningsmodule van Test-Aankoop en de berekeningsmodules voor de verschillende regio's: voor Vlaanderen: www.vreg.be, voor Brussel: www.brusim.be, voor Wallonië: www.cwape.be.De laatste jaren werden regelmatig groepsaankopen georganiseerd onder impuls van provincies, kranten of consumentenorganisaties. Zij brengen consumenten samen en schrijven dan een openbare aanbesteding uit waarop energieleveranciers kunnen inschrijven. Wie de voordeligste offerte aanbiedt krijgt de klanten toegewezen. Na de toewijzing kunnen de inschrijvers op de groepsaankoop nog altijd beslissen of ze al dan niet ingaan op het aanbod. Dat levert mooie resultaten op. Let op, als dit contract afloopt, kunt u van het ene op het andere moment een veel minder gunstig tarief voorgeschoteld krijgen.Sinds september 2012 is overstappen naar een andere leverancier in alle gevallen gratis, of u nu een contract van bepaalde of onbepaalde duur heeft. Leveranciers mogen dus geen opzegvergoeding meer eisen, er geldt enkel een opzegtermijn van één maand. Zelfs al heeft u een contract van 3 jaar of een contract voor een groepsaankoop, u kunt dit ten allen tijde opzeggen als u een betere deal vindt! Zelfs een aangetekende brief hoeft niet, uw nieuwe leverancier regelt alles en zegt uw contract bij uw huidige leverancier op.Onze verwarming is de grootste energieslokop. Liefst 60% van onze energiekosten gaat naar het verwarmen van onze woonst. Een andere (dus goedkopere) leverancier van gas en/of elektriciteit kan al soelaas bieden. Maar er zijn nog meer mogelijkheden. Zo kunt u (als dat mogelijk is in uw gemeente) de energiesnoeier laten langskomen voor een 'energiescan' van uw woning. Deze persoon doorloopt samen met u uw woning en geeft nuttige tips om energie te sparen. Door een aantal kleine ingrepen kunt u toch al gauw enkele honderden euro's per jaar besparen. In veel gemeenten zijn de energiescans voorbehouden voor bijzondere doelgroepen (bv. huurders, mensen met een budgetmeter,...), maar soms staan ze open voor iedereen. Informeer ernaar, want de scans zijn gratis. Meer info: www.energiesnoeier.net