Vlaanderen is op zoek naar 250 miljoen euro (oorspronkelijk zelfs 550 miljoen, maar na aftrek van een aantal buffers en provisies blijven er nog 250 miljoen over)... Hoe en waar die euro's gevonden moeten worden was het onderwerp van de vervroegde begrotingscontrole die vorige week werd afgerond. Eén van de maatregelen die een (weliswaar eenmalige) besparing van 60 miljoen euro kan opleveren, is het vervroegd innen van successierechten. Daarnaast is ook nog sprake van het verdubbelen van het verdelingsrecht tussen onverdeelde eigenaars .

Successierechten: aangifte én betaling

Na een overlijden moeten de erfgenamen een aangifte van nalatenschap indienen. Deze aangifte bevalt het actief (de aanwezige goederen) en het passief (de schulden) van de nalatenschap. Op basis van de aangifte worden de successierechten berekend. De erfgenamen mogen de aangifte zelf doen, maar de meeste erfgenamen laten ze door een notaris doen.

HUIDIGE REGEL De erfgenamen hebben momenteel 5 maanden tijd om de nalatenschap aan te geven als het overlijden plaatsvond in België, 6 maanden als het plaatsvond in een ander Europees land en 7 als het plaatsvond in een niet-Europees land. Wie de aangifte te laat doet, riskeert een fiscale boete.

NIEUW In Vlaanderen zal de termijn om de aangifte in te dienen met 1 maand worden ingekort. Bij een overlijden in België zal dat dus na 4 maanden moeten. Ook de aangiftetermijn bij een overlijden in het buitenland zal naar alle waarschijnlijkheid met 1 maand worden ingekort.

Bovenop de termijn om de aangifte te doen, komt nog een termijn van 2 maanden om de successierechten te betalen. De rechten moeten dus betaald zijn ten laatste 6 maanden na het overlijden als dat in België plaatsvond (en waarschijnlijk resp.7 en 8 maanden na het overlijden als dat in een ander Europees of in een niet-Europees land plaatsvond).

Delingsrechten

Successierechten worden betaald op het vermogen dat geërfd wordt. Wanneer een vermogen gedeeld wordt door verschillende eigenaars (bijvoorbeeld: kinderen erven samen een huis en zijn dus onverdeelde eigenaars van hetzelfde onroerend goed), en één van de onverdeelde eigenaars koopt het deel van de andere(n) over, dan moet hij geen successierechten betalen, maar een veel lager delingsrecht. Momenteel bedraagt dit delingsrecht 1%, maar dit zou in Vlaanderen verhoogd worden naar 2%.

Wat in de andere gewesten?

Successierechten zijn een regionale materie. De 3 gewesten hanteren andere tarieven. Momenteel gebeurt de inning van de successierechten nog door de federale overheid, maar die stort het bedrag door naar de gewesten. Vanaf 2015 zal Vlaanderen de successierechten ook zelf innen.
Omdat de aangiftetermijn nog in een federale wet geregeld is, zal de inkorting van deze aangiftetermijn dus ook in de federale wet worden gegoten. Dit betekent dan meteen dat de termijn ook in de andere gewesten met een maand wordt ingekort.

Het delingsrecht zal echter (voorlopig?) enkel in Vlaanderen worden opgetrokken van 1 naar 2%. Dit omdat de gewesten autonoom over de tarieven beslissen.

Vlaanderen is op zoek naar 250 miljoen euro (oorspronkelijk zelfs 550 miljoen, maar na aftrek van een aantal buffers en provisies blijven er nog 250 miljoen over)... Hoe en waar die euro's gevonden moeten worden was het onderwerp van de vervroegde begrotingscontrole die vorige week werd afgerond. Eén van de maatregelen die een (weliswaar eenmalige) besparing van 60 miljoen euro kan opleveren, is het vervroegd innen van successierechten. Daarnaast is ook nog sprake van het verdubbelen van het verdelingsrecht tussen onverdeelde eigenaars .Na een overlijden moeten de erfgenamen een aangifte van nalatenschap indienen. Deze aangifte bevalt het actief (de aanwezige goederen) en het passief (de schulden) van de nalatenschap. Op basis van de aangifte worden de successierechten berekend. De erfgenamen mogen de aangifte zelf doen, maar de meeste erfgenamen laten ze door een notaris doen. HUIDIGE REGEL De erfgenamen hebben momenteel 5 maanden tijd om de nalatenschap aan te geven als het overlijden plaatsvond in België, 6 maanden als het plaatsvond in een ander Europees land en 7 als het plaatsvond in een niet-Europees land. Wie de aangifte te laat doet, riskeert een fiscale boete. NIEUW In Vlaanderen zal de termijn om de aangifte in te dienen met 1 maand worden ingekort. Bij een overlijden in België zal dat dus na 4 maanden moeten. Ook de aangiftetermijn bij een overlijden in het buitenland zal naar alle waarschijnlijkheid met 1 maand worden ingekort. Bovenop de termijn om de aangifte te doen, komt nog een termijn van 2 maanden om de successierechten te betalen. De rechten moeten dus betaald zijn ten laatste 6 maanden na het overlijden als dat in België plaatsvond (en waarschijnlijk resp.7 en 8 maanden na het overlijden als dat in een ander Europees of in een niet-Europees land plaatsvond). Successierechten worden betaald op het vermogen dat geërfd wordt. Wanneer een vermogen gedeeld wordt door verschillende eigenaars (bijvoorbeeld: kinderen erven samen een huis en zijn dus onverdeelde eigenaars van hetzelfde onroerend goed), en één van de onverdeelde eigenaars koopt het deel van de andere(n) over, dan moet hij geen successierechten betalen, maar een veel lager delingsrecht. Momenteel bedraagt dit delingsrecht 1%, maar dit zou in Vlaanderen verhoogd worden naar 2%. Successierechten zijn een regionale materie. De 3 gewesten hanteren andere tarieven. Momenteel gebeurt de inning van de successierechten nog door de federale overheid, maar die stort het bedrag door naar de gewesten. Vanaf 2015 zal Vlaanderen de successierechten ook zelf innen.Omdat de aangiftetermijn nog in een federale wet geregeld is, zal de inkorting van deze aangiftetermijn dus ook in de federale wet worden gegoten. Dit betekent dan meteen dat de termijn ook in de andere gewesten met een maand wordt ingekort. Het delingsrecht zal echter (voorlopig?) enkel in Vlaanderen worden opgetrokken van 1 naar 2%. Dit omdat de gewesten autonoom over de tarieven beslissen.