Wie een smartphone of een ander elektronisch toestel aanschaft, krijgt soms van de verkoper het advies om er een verzekering tegen onvoorzien omstandigheden zoals diefstal of schade bij te kopen. "Sommige verkopers slagen er zelfs in een verzekering met een looptijd van drie jaar te verkopen, waarvan de maandelijkse premie bijna 20 procent bedraagt van de totale waarde van de telefoon", stelt de Ombudsman vast.

Bijzonder daarbij is dat de verkopers van zulke verzekeringsproducten door de wetgever niet worden beschouwd als een verzekeringstussenpersoon, omdat het product maar bijkomstig is aan het hoofdproduct. Ze moeten dan ook niet dezelfde regels volgen als professionele verzekeringsmakelaars. Regels rond kennis, inschrijving, beroepsaansprakelijkheid, analyse van behoeften en adviesverstrekking zijn niet op hen van toepassing.

De consument denkt vaak dat hij verzekerd is voor allerlei gebeurtenissen, terwijl het in werkelijkheid om een beperkte dekking gaat. "Het is pas bij een schadegeval dat de consument ontdekt waarvoor hij werkelijk is verzekerd", stelt de Ombudsman. "Jammer genoeg is de toelichting van de verkoper slechts mondeling zodat de gedane beloftes niet kunnen worden bewezen bij een latere betwisting."

Om dergelijke klachten te vermijden, pleit de Ombudsman voor een gelijk speelveld voor iedereen die verzekeringen verkoopt. Verkopers van verzekeringen voor smartphones zouden daardoor aan dezelfde verplichtingen in de precontractuele fase van de verkoop worden onderworpen. Ze zouden een basiskennis over verzekeringen moeten hebben en bijvoorbeeld verplicht worden om een samenvattende informatiefiche van het verkochte verzekeringsproduct aan de klant te geven.

De Ombudsman wijst erop dat België ten laatste op 23 februari volgend jaar een Europese richtlijn over verzekeringsdistributie moet omzetten in Belgische wetgeving. "Deze omzetting kan het geschikte moment zijn om de huidige wetgeving bij te sturen en de situatie van de niet-professionele verzekeringsdistributeurs beter te omkaderen", luidt het.

Wie een smartphone of een ander elektronisch toestel aanschaft, krijgt soms van de verkoper het advies om er een verzekering tegen onvoorzien omstandigheden zoals diefstal of schade bij te kopen. "Sommige verkopers slagen er zelfs in een verzekering met een looptijd van drie jaar te verkopen, waarvan de maandelijkse premie bijna 20 procent bedraagt van de totale waarde van de telefoon", stelt de Ombudsman vast. Bijzonder daarbij is dat de verkopers van zulke verzekeringsproducten door de wetgever niet worden beschouwd als een verzekeringstussenpersoon, omdat het product maar bijkomstig is aan het hoofdproduct. Ze moeten dan ook niet dezelfde regels volgen als professionele verzekeringsmakelaars. Regels rond kennis, inschrijving, beroepsaansprakelijkheid, analyse van behoeften en adviesverstrekking zijn niet op hen van toepassing. De consument denkt vaak dat hij verzekerd is voor allerlei gebeurtenissen, terwijl het in werkelijkheid om een beperkte dekking gaat. "Het is pas bij een schadegeval dat de consument ontdekt waarvoor hij werkelijk is verzekerd", stelt de Ombudsman. "Jammer genoeg is de toelichting van de verkoper slechts mondeling zodat de gedane beloftes niet kunnen worden bewezen bij een latere betwisting." Om dergelijke klachten te vermijden, pleit de Ombudsman voor een gelijk speelveld voor iedereen die verzekeringen verkoopt. Verkopers van verzekeringen voor smartphones zouden daardoor aan dezelfde verplichtingen in de precontractuele fase van de verkoop worden onderworpen. Ze zouden een basiskennis over verzekeringen moeten hebben en bijvoorbeeld verplicht worden om een samenvattende informatiefiche van het verkochte verzekeringsproduct aan de klant te geven. De Ombudsman wijst erop dat België ten laatste op 23 februari volgend jaar een Europese richtlijn over verzekeringsdistributie moet omzetten in Belgische wetgeving. "Deze omzetting kan het geschikte moment zijn om de huidige wetgeving bij te sturen en de situatie van de niet-professionele verzekeringsdistributeurs beter te omkaderen", luidt het.