Hoe kan je op een slimme manier lenen? Het lijkt een wat vreemde vraag. Want we willen uiteraard niet dat je je diep in de schulden steekt. Wel dat je op een intelligente manier het maximum uit je lening haalt. En dus luidt de vraag die hieraan voorafgaat: betaal je beter cash of sluit je eerder een lening af? Maar ook: hoe goedkoop is een nulkrediet? En kan ik nog wel lenen op mijn leeftijd? Belangrijk om weten is vooral welk krediet je wanneer kiest!
...

Hoe kan je op een slimme manier lenen? Het lijkt een wat vreemde vraag. Want we willen uiteraard niet dat je je diep in de schulden steekt. Wel dat je op een intelligente manier het maximum uit je lening haalt. En dus luidt de vraag die hieraan voorafgaat: betaal je beter cash of sluit je eerder een lening af? Maar ook: hoe goedkoop is een nulkrediet? En kan ik nog wel lenen op mijn leeftijd? Belangrijk om weten is vooral welk krediet je wanneer kiest!Je kan beter geld lenen om een auto te kopen dan om meubelen aan te schaffen. In het leven is het zaak te weten welke slag je kan winnen. En dat is voor een krediet niet anders. Stel: je kan 15.000 euro spaargeld vrijmaken. Je wil voor dat bedrag een nieuwe auto kopen, maar tegelijk voor diezelfde som ook je woning renoveren. Je hebt dus hoe dan ook een krediet van 15.000 euro nodig, zoveel is duidelijk. Wat je dan zeker niet moet doen is bij je bank een lening vragen om nieuwe meubelen en gordijnen te financieren. Waarom niet?Afhankelijk van waarvoor je krediet moet dienen, betaal je een andere interest. De goedkoopste lening is die voor de aankoop van een auto. De interest voor een nieuwe auto varieert van 0,9% tijdens het autosalon tot bijna 2%. Kies je voor een kleine, groene wagen - minder dan 145g/km CO2 voor een diesel of 160 g/km voor een benzine, een hybride of een LPG - dan bedraagt de interest bij BNP Paribas Fortis 1,30%. Leen je voor dit type kleine wagen 15.000 euro, dan zal je na 60 maanden 15.497,40 euro hebben terugbetaald.Financier je de make-over van je interieur met een lening voor diverse doeleinden, dan zal je na afloop 17.877 euro hebben terugbetaald. Want voor dit soort leningen loopt de rentevoet op tot 8,9%. Of een verschil van meer dan 2.000 euro!We geven nog een voorbeeld. Je wil werken uitvoeren aan je huis. Sluit je daarvoor best een hypothecaire lening af? Niet noodzakelijk. Als je een hypothecaire lening neemt, rekent de bank daarvoor gemiddeld 500 euro dossierkosten aan. Voor een nieuw hypothecair krediet komen daar ook nog notariskosten bij, voor een heropname van een bestaande hypothecaire lening niet. Ook al liggen de rentevoeten hoger wanneer het om kleinere sommen gaat, toch zal een lening op afbetaling (of renovatielening) vaak goedkoper zijn dan een hypothecair krediet, omdat hier geen dossierkosten zijn. Leen je om energiebesparende werken uit te voeren, dan kan je zelfs lenen aan 1,95%. Alles hangt dus af van de duur van je lening, het bedrag en het type werken. Laat je dan ook goed adviseren door je bankier. Vraag om alle soorten kredieten naast elkaar te leggen voor het bedrag van jouw werken.Cash is uiteraard de goedkoopste manier om bijvoorbeeld een wagen te betalen. En beter dan het geld op je spaarboekje te laten staan, waar het amper 0,11% opbrengt. Toch is cash betalen niet altijd een goed idee. Als je al je reserves in de aankoop van een goed stopt, neem je risico's. Besteed je je laatste spaargeld aan een auto van 40.000 euro, dan is dat niet zo verstandig. Heb je echter 100.000 euro achter de hand, dan kan je deze auto gerust cash betalen, want dan heb je bij een of andere tegenslag toch nog genoeg reserve. Met een lening raak je bovendien niet aan je kapitaal, dat je dan kan beleggen tegen een hogere rentevoet dan die welke je moet ophoesten voor je lening. Ook die rekening moet worden gemaakt."Ik wil een nieuwe auto kopen en de garagehouder stelt me een lening aan 0% voor. Is dat niet te mooi om waar te zijn", vraagt Myriam zich af. Laat je inderdaad niet verleiden door een zogenaamd gratis krediet - een term die in dit verband trouwens bij wet verboden is. Want het is een waarheid als een koe: geld lenen kost geld, altijd. En in dit geval zijn het de verborgen kosten die de zaak doen ontsporen.Wat voor lening is een autolening aan 0%? Het gaat hier om een kredietopening. Als consument betaal je enkel het kapitaal dat moet worden terugbetaald en niet de interesten. Dat lijkt op het eerste gezicht interessant, maar wie wat dieper graaft, begrijpt meteen dat er ook nadelen zijn. Zo zal de garagehouder de interest die je op deze lening niet moet betalen, op een andere manier in rekening brengen. Hoe? Door jou geen kortingen toe te kennen op de aankoopprijs van je nieuwe wagen en je minder te geven voor de overname van je oude wagen. Je zal ook een fors voorschot moeten betalen van minimum 15%. En omdat hij als commerciële geste de interesten voor zijn rekening neemt, zal hij ook vaak de looptijd van de lening beperken, waardoor de maandelijkse aflossingen hoog kunnen oplopen. We maken dit alles nog eens duidelijk met een concreet voorbeeld, aangereikt door ING: "Neem nu een nieuwe auto van 15.000 euro. Als je hiervoor een klassieke autolening aangaat aan 1,75% op 36 maanden, zal je op dat bedrag 404,76 euro interesten betalen. Als je kiest voor een lening aan 0% bij je garagehouder, bespaar je dus 404,76 euro. Maar je zal dan waarschijnlijk geen extra korting op je nieuwe auto krijgen. Die kortingen bedragen 3% tot 19% van de aankoopprijs. Bij een nieuwe auto van 15.000 euro loop je bij een lening aan 0% dus 450 euro (3%) tot 2.850 euro (19%) mis, of een pak meer dan de interest die je op een klassieke lening zou betalen."Moraal van dit verhaal? Je kan beter met je garagehouder onderhandelen over de kortingen op je nieuwe wagen en een klassieke lening sluiten bij een bank. Dat bevestigt nog maar eens dat niets gratis is, ook niet in de automobielsector.Is een wasmachine kopen op afbetaling, aan 0% interest dan evenmin een goed idee? Ook hier kan je je beter niet laten verleiden tot een krediet aan nul procent, want het venijn zit soms in een klein hoekje. Elk krediet, ook dat aan 0%, betekent immers dat je een kredietlijn opent, die wordt opgenomen in het register van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank. Dit register moet erover waken dat je geen overmatige schuldenlast opbouwt.Zo kan de inschrijving van dat ene krediet aan nul procent je op termijn naast de toekenning van andere leningen doen grijpen. En kan de lening voor je wasmachine ervoor zorgen dat je geen lening meer krijgt voor de aankoop van een auto, die je nodig hebt voor je werk. Hou daar dus rekening mee voor je aankopen op afbetaling.Als je je hypothecaire lening afbetaald hebt, komt er ook een einde aan het fiscale voordeel dat eraan verbonden is. Dan kan aan langetermijnsparen doen een fiscaalvriendelijk alternatief zijn. Een woordje uitleg.De overheid stimuleert zowel het langetermijnsparen als de aankoop van een eigen woning. Fiscaal worden beide echter ondergebracht in dezelfde fiscale korf, waaraan een aantal voordelen verbonden zijn, zoals een belastingvermindering tot 30%. Het bedrag dat je kan aftrekken is geplafonneerd op 2.310 euro. Een bedrag waar je al snel aan komt als je een hypothecaire lening afbetaalt en een schuldsaldoverzekering betaalt. Vaak slorpen de interesten en kapitaalaflossingen van je hypothecaire lening dit bedrag al helemaal op. Maar ben je dit fiscaal voordeel dan kwijt zodra je lening is afbetaald? Ja, tenzij...Door aan langetermijnsparen te doen - een tak 21 spaarverzekering -, kan je namelijk van hetzelfde fiscale voordeel genieten als je woonbonus. Afhankelijk van je inkomen kan je ook hier tot 2.310 euro maximum per jaar (aanslagjaar 2019, inkomstenjaar 2018) sparen en dat bedrag fiscaal inbrengen, in ruil voor 30% belastingvermindering. Stort je dus 100 euro in langetermijnsparen, dan betaal je 30 euro minder belastingen. Het is dus zeker een slimme investering. Al mag je niet uit het oog verliezen dat een tak 21 minstens 10 jaar moet lopen en je deze spaarverzekering moet afsluiten voor je 65 jaar bent. En vooral niet vergeten dat je op de som die je na 10 jaar bijeen hebt gespaard, nog een eindbelasting van 10% betaalt. Je moet langetermijnsparen dus vooral zien als een mooi appeltje voor de dorst voor als je met pensioen bent. Het levert je een gewaarborgde rentevoet en een eventuele winstdeelname op, maar de belangrijkste troef blijft toch het fiscale voordeel.