Dit verklaarde minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine in anwtoord op een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Sonja Becq. Vanaf 2016 zou het burgerluik van DB2P, de databank die de gegevens over aanvullende pensioenen van werknemers bundelt en die beheerd wordt door Sigedis, klaar moeten zijn. Vanaf dan kan elke werknemer nagaan of hij nog een slapende pensioenrekening heeft staan bij een vroegere werknemer.

Automatische waarschuwing

Volgens Bacquelaine zal Sigedis zelfs nog een stapje verder gaan en de gepensioneerde vanaf volgend jaar automatisch verwittigen indien hij zes maanden na zijn pensionering bij een vorige werkgever nog kapitaal heeft staan dat niet werd uitbetaald.
"Vanaf begin 2016 is Sigedis verplicht om, zodra het vaststelt dat aanvullende pensioenprestaties niet zijn uitbetaald aan een burger van wie het wettelijke pensioen meer dan zes maanden voordien is ingegaan, hem daarvan onmiddellijk per brief op de hoogte te stellen", zegt Bacquelaine. Sigedis zal ook melden bij welke pensioeninstelling de gepensioneerde hiervoor terecht kan.

Heel wat slapende rekeningen

Volgens De Tijd waren er in 2013 meer dan 1,3 miljoen mensen die minstend 1 slapende pensioenrekening hadden. Het gemiddelde bedrag van deze slapende reserves bedroeg ? 8897. Sigedis schat het totale slapende kapitaal op zo'n 11,7 miljard euro.

Dit verklaarde minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine in anwtoord op een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Sonja Becq. Vanaf 2016 zou het burgerluik van DB2P, de databank die de gegevens over aanvullende pensioenen van werknemers bundelt en die beheerd wordt door Sigedis, klaar moeten zijn. Vanaf dan kan elke werknemer nagaan of hij nog een slapende pensioenrekening heeft staan bij een vroegere werknemer. Volgens Bacquelaine zal Sigedis zelfs nog een stapje verder gaan en de gepensioneerde vanaf volgend jaar automatisch verwittigen indien hij zes maanden na zijn pensionering bij een vorige werkgever nog kapitaal heeft staan dat niet werd uitbetaald. "Vanaf begin 2016 is Sigedis verplicht om, zodra het vaststelt dat aanvullende pensioenprestaties niet zijn uitbetaald aan een burger van wie het wettelijke pensioen meer dan zes maanden voordien is ingegaan, hem daarvan onmiddellijk per brief op de hoogte te stellen", zegt Bacquelaine. Sigedis zal ook melden bij welke pensioeninstelling de gepensioneerde hiervoor terecht kan.Volgens De Tijd waren er in 2013 meer dan 1,3 miljoen mensen die minstend 1 slapende pensioenrekening hadden. Het gemiddelde bedrag van deze slapende reserves bedroeg ? 8897. Sigedis schat het totale slapende kapitaal op zo'n 11,7 miljard euro.